Ako stlmiť alebo zablokovať iných hráčov v konzole Xbox 360

V konzole Xbox 360 môžete ovládať, ako s vami ľudia komunikujú. Ak nechcete niektorých konkrétnych hráčov vo vašej konzole počuť ani nechcete, aby sa s vami kontaktovali, môžete ich stlmiť, zablokovať ich komunikáciu s vami alebo sa im úplne vyhnúť.

Poznámka: Ak si myslíte, že hráč porušil hlavné zásady Zmluvy o poskytovaní služieb spoločnosti Microsoft, možno naňho budete chcieť podať sťažnosť.

Ako stlmiť iného hráča

Ak iný hráč používa urážlivé alebo nevhodné výrazy v hernej komunikácii alebo komunikácii prostredníctvom hlasového rozhovoru, môžete ho stlmiť. Tak mu zabránite rozprávať sa s vami počas hry alebo relácie rozhovoru. Postup stlmenia iného hráča v konzole Xbox 360:

 1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu .
 2. Vyberte položku Friends (Priatelia). Ak chcete stlmiť nedávneho hráča, prejdite na kartu Players (Hráči).
 3. Vyberte menovku hráča, ktorého chcete stlmiť.
 4. Vyberte položku Mute (Stlmiť).

Ak chcete zrušiť stlmenie hráča, vyberte menovku daného hráča. Potom vyberte položku Unmute (Zrušiť stlmenie).

Zablokovanie správ od iného hráča

Zablokovanie iného hráča zabráni v prijímaní správ, pozvánok do hry a pozvánok na párty od daného hráča. Ak je daný hráč vo vašom zozname priateľov, odstráni sa z neho. Postup zablokovania iného hráča v konzole Xbox 360:

 1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu .
 2. Vyberte položku Messages (Správy) a prejdite na správu od hráča, ktorého chcete zablokovať.
 3. Vyberte položku Block Communications (Zablokovať komunikáciu).

Daného hráča môžete kedykoľvek odblokovať odoslaním správy alebo požiadavky na priateľa.

Ako sa vyhnúť inému hráčovi

Možnosť posudku hráča v konzole Xbox 360 umožňuje určiť, či chcete znova hrať s konkrétnym hráčom. Výberom možnosti uprednostniť alebo vyhnúť sa konkrétnemu hráčovi zvýšite alebo znížite šancu opätovného stretnutia s daným hráčom v budúcich zápasoch pre viacerých hráčov. Takto sa vyhnete konkrétnemu hráčovi v konzole Xbox 360.

Poznámka: Skôr než budete môcť odoslať posudok hráča, musíte s týmto hráčom aspoň raz hrať.

 1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu .
 2. Vyberte položku Friends (Priatelia). Ak sa chcete vyhnúť nedávnemu hráčovi, prejdite na kartu Players (Hráči).
 3. Vyberte menovku hráča, ktorému sa chcete vyhnúť.
 4. Vyberte položku Submit Player Review (Odoslať posudok hráča).
 5. Vyberte položku Avoid This Player (Vyhnúť sa tomuto hráčovi).
 6. Vyberte niektorý z týchto dôvodov na vyhnutie sa hráčovi:
  • Communication (Komunikácia): Hráč znevažoval súpera (urážal ho), nepríjemne sa vyjadroval alebo narúšal reláciu prostredníctvom hlasovej komunikácie.
  • Game Behavior (Správanie počas hry): Hráč bol nadmieru agresívny, správal sa nešportovo alebo ukončil hru predčasne.
  • Player Skill (Zručnosť hráča): Zručnosť hráča nezodpovedá zručnosti ostatných hráčov alebo hráč nerozumie hre.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Ako stlmiť alebo zablokovať iných hráčov v konzole Xbox 360, alebo iným problémom?