Rozhovor v službe Xbox Live na konzole Xbox 360

Prehľad

Pomocou slúchadiel Xbox 360 alebo senzora Kinect môžete viesť rozhovory s priateľmi prostredníctvom konzoly Xbox 360, či už v režime večierku alebo súkromne.

Ak sa vyskytujú problémy s rozhovorom, služba Xbox Live môže byť nedostupná. Skontrolujte výstrahy služby na stránke Stav služby Xbox Live alebo skontrolujte, či sa v hornej časti tejto stránky nenachádza výstraha služby Xbox Live.

Ak sa vyskytujú iné problémy s rozhovorom v službe Xbox Live, pozrite si článok Riešenie problémov s rozhovorom v službe Xbox Live v konzole Xbox 360.

Rozhovor v službe Xbox Live

Čo potrebujete

Súkromný rozhovor, rozhovor počas večierka a hlasová komunikácia priamo v hre vyžadujú:

Voliteľné: Ak chcete písať rýchlejšie, pripojte ku konzole komunikačnú klávesnicu Xbox 360 alebo klávesnicu USB.

Nastaviť rozhovor

Nastavenie komunikácie je jednoduché. Stačí pripojiť slúchadlá Xbox 360 alebo senzor Kinect a vybrať nastavenia bezpečnosti online. Môžete povoliť komunikáciu s každým alebo len s priateľmi.

 1. Pripojte slúchadlá alebo senzor Kinect:
  • Ak používate káblové slúchadlá: Zapojte ich do ovládača.
  • Ak používate bezdrôtové slúchadlá: Zapojte ich do konzoly.
  • Ak používate senzor Kinect:
   1. Prihláste sa v službe Xbox Live.
   2. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu .
   3. Vyberte položku Chat (Rozhovor).
   4. Zapnite mikrofón senzora Kinect.
   Tip: Kalibráciou senzora Kinect na reč a zvuk môžete zlepšiť kvalitu rozhovoru. Pokyny nájdete v článku Používanie funkcie ladenia zvuku senzora Kinect pre konzolu Xbox 360. Ďalšie informácie o používaní hlasových príkazov senzora Kinect nájdete v článku Hlasové príkazy senzora Kinect.

 2. Zadajte nastavenia bezpečnosti online:
  1. Prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte položku Privacy (Ochrana osobných údajov).
  2. Vyberte položku Change settings (Zmeniť nastavenia).
  3. Vyberte položku Customize (Prispôsobiť).
  4. Vyberte možnosť Hlas a text.
  5. Vyberte položku Everyone (Každý), Friends Only (Iba priatelia) alebo Blocked (Blokované) a stlačte tlačidlo B .
  6. Vyberte položku Save and Exit (Uložiť a skončiť).

  Poznámka: Ak používate detský účet Xbox Live, túto zmenu musí schváliť vlastník účtu dospelej osoby.

Súkromný rozhovor

Súkromný rozhovor je konverzácia medzi vami a ďalšou osobou. Tento rozhovor nemôže počuť iná osoba ani sa ho nemôže zúčastniť. Váš priateľ môže hrať rovnakú hru ako vy, hrať inú hru, sledovať film alebo počúvať hudbu.

V tom istom čase sa môžete zúčastňovať až štyroch súkromných rozhovorov:

 • Počas hry v službe Xbox Live určenej pre viacerých hráčov, a to popri verejnej komunikácii priamo v hre.
 • Počas organizovania večierka v službe Xbox Live.

Nastavenie súkromného rozhovoru

 1. Pripojte slúchadlá Xbox 360 alebo senzor Kinect a potom sa prihláste do služby Xbox Live.
 2. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu .
 3. Vyberte položku Chat (Rozhovor).
 4. Vyberte dostupný kanál Private Chat (Súkromný rozhovor) a potom vyberte alebo zadajte menovku hráča osoby, s ktorou chcete viesť rozhovor.
Obrazovka rozhovoru v službe Xbox Live s vybratým kanálom súkromného rozhovoru
 1. Vyberte položku Send Message (Odoslať správu). Pozvaná osoba musí pozvánku prijať do piatich minút. Po piatich minútach služba Xbox Live predpokladá, že je váš priateľ nedostupný, a pozvánku zruší. Neskôr sa môžete pokúsiť odoslať ďalšiu pozvánku.

Poznámka: Keď príjemca odmietne pozvánku na rozhovor, odosielateľ nevie, či pozvánka uplynula alebo bola odmietnutá. Odosielateľ dostane iba oznámenie o zrušení pozvánky.

Zmena kanála rozhovoru

Zmenou kanála rozhovoru môžete vybrať, s kým sa chcete rozprávať.

Ak chcete… Postupujte takto…
Rozprávať sa iba s hráčmi v hre
 1. Stlačte tlačidlo sprievodcu .
 2. Vyberte položku Party (Večierok) a potom položku Party Options (Možnosti večierka).
 3. Vyberte možnosť Chat Channel (Kanál rozhovoru) a potom položku Game Chat (Rozhovor hry).
Rozprávať sa iba s účastníkmi večierka
 1. Stlačte tlačidlo sprievodcu .
 2. Vyberte položku Party (Večierok) a potom položku Party Options (Možnosti večierka).
 3. Vyberte možnosť Chat Channel (Kanál rozhovoru) a potom položku Party Chat (Rozhovor večierka).
Stlmiť zvuk jedného hráča
 1. Stlačte tlačidlo sprievodcu .
 2. Vyberte možnosť Party a potom menovku hráča.
 3. Vyberte položku Mute.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Rozhovor v službe Xbox Live na konzole Xbox 360, alebo iným problémom?