Pri vysielaní prúdov údajov z aplikácie Windows Media Center alebo pri pripájaní k službe Xbox Live sa zobrazí chyba 04-800705b4

Pri vysielaní prúdov údajov z aplikácie Windows Media Center alebo pri pripájaní k službe Xbox Live sa zobrazí kód stavu 04-800705b4 a niektoré z nasledujúcich chybových hlásení:

Nemožno prehrať hudbu. Ak chcete problém vyriešiť, skúste hudbu prehrať na paneli Xbox.

Nemožno sa pripojiť k službe Xbox Live.

Poznámka: Skôr ako vyskúšate nasledujúce riešenia, skontrolujte, či je služba Xbox Live spustená prostredníctvom stránky Stav služby Xbox Live.

Riešenia

Nemožno prehrať hudbu. Ak chcete problém vyriešiť, skúste hudbu prehrať na paneli Xbox.

Znamená to, že konzola Xbox 360 nedokáže prehrať multimediálne súbory uložené v počítači s aplikáciou Windows Media Center.

Ak potrebujete pomôcť s vysielaním prúdov údajov z aplikácie Windows Media Center, vyskúšajte toto riešenie.

Najprv skontrolujte, či je v počítači spustená služba UPnP Device Host. Postupujte takto:

 1. V počítači s aplikáciou Windows Media Center prejdite na pracovnú plochu.
 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na položku Computer (Počítač) a potom kliknite na položku Manage (Spravovať).
 3. Kliknite na položku Services and Applications (Služby a aplikácie).
 4. Dvakrát kliknite na položku Services (Služby).
 5. V zozname služieb kliknite pravým tlačidlom myši na položku UPnP Device Host (Hostiteľ zariadenia UPnP) a potom kliknite na položku Properties (Vlastnosti).
 6. V poli Startup type (Typ spustenia) kliknite na položku Automatic (Automaticky) a potom na tlačidlo OK.
 7. Reštartujte počítač.

Ďalej skontrolujte, či je konzola Xbox nastavená v aplikácii Windows Media Center ako zariadenie extender:

 1. Spustite aplikáciu Windows Media Center v konzole:
  1. Vyberte položku Apps (Aplikácie) a potom položku My Apps (Moje aplikácie).
  2. Vyberte položku Windows Media Center.
 2. Kliknite na položku Set up a new connection (Nastaviť nové pripojenie) a potom na položku Continue (Pokračovať).
 3. Poznačte si kľúč pre nastavenie a kliknite na položku Continue (Pokračovať).
 4. Spustite aplikáciu Windows Media Center v počítači, v ktorom sa nachádzajú hudobné súbory.
 5. Kliknite na položku Tasks (Úlohy), potom na položku Add Extender (Pridať Extender) a napokon na tlačidlo Next (Ďalej).
 6. Zadajte kľúč pre nastavenie z kroku č. 4 a kliknite na tlačidlo Next (Ďalej).
 7. Kliknite na tlačidlo Finish (Dokončiť).
 8. Skúste prehrať multimediálne súbory v aplikácii Windows Media Center v konzole.

Nemožno sa pripojiť k službe Xbox Live

Ak potrebujete pomoc s pripojením k službe Xbox Live, vyskúšajte tieto kroky.

 1. Otestujte pripojenie k službe Xbox Live. Postupujte takto:
  1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu.
  2. Prejdite do ponuky settings (nastavenia) a vyberte položku System Settings (Nastavenia systému).
  3. Vyberte položku Network Settings.
  4. Ak sa zobrazí výzva, vyberte položku Wired Network (Káblová sieť) alebo názov bezdrôtovej siete.
  5. Vyberte položku Test Xbox Live Connection (Test pripojenia k službe Xbox Live).
 2. Ak sa pri testovaní pripojenia k službe Xbox Live zobrazí chyba, navštívte stránku Riešenie chyby s pripojením k službe Xbox Live.

Ak ste zo služby Xbox Live náhodne odpájaný, pomoc s pripojením vyhľadajte v článku Riešenie problému s odpájaním od služby Xbox Live.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri vysielaní prúdov údajov z aplikácie Windows Media Center alebo pri pripájaní k službe Xbox Live sa zobrazí chyba 04-800705b4, alebo iným problémom?