Pri pokuse o prevzatie aktualizácie zo služby Xbox Live sa zobrazí chyba 3F4A-0000

Problém

Pri pokuse o prevzatie aktualizácie zo služby Xbox LIVE sa zobrazí nasledujúce chybové hlásenie a kód:

Aktualizácia zlyhala

Nemožno prevziať aktualizáciu. Ak chcete otestovať pripojenie, otvorte ponuku System Settings (Nastavenia systému) a vyberte položky Network Settings (Nastavenia siete) a Test Xbox Live Connection (Test pripojenia k službe Xbox Live).

Ak problém pretrváva, navštívte lokalitu www.xbox.com/support.

Kód stavu 3F4A-0000-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx

Poznámka: Číslice x v kóde chyby sa líšia.

Riešenia

Riešenie č. 1: Skúste aktualizáciu nainštalovať znova

 1. Reštartujte konzolu.
 2. Stlačte tlačidlo sprievodcu Xbox na ovládači (stredové tlačidlo X).
 3. Prejdite do ponuky settings (nastavenia) a vyberte položku System Settings (Nastavenia systému).
 4. Vyberte položku Network Settings (Nastavenia siete).
 5. Vyberte položku Wired Network (Káblová sieť) alebo názov svojej bezdrôtovej siete (ak sa zobrazí výzva).
 6. Vyberte položku Test Xbox Live Connection (Test pripojenia k službe Xbox Live).
 7. Ak sa zobrazí výzva na aktualizáciu softvéru konzoly, vyberte možnosť Yes (Áno).

Ak sa tým problém nevyriešil, vyskúšajte nasledujúce riešenie.

Riešenie č. 2: Skontrolujte, či máte dostatok miesta v ukladacom zariadení

Najnovšia aktualizácia softvéru konzoly vyžaduje aspoň 190 megabajtov (MB) miesta v ukladacom zariadení (alebo 256 MB, ak bývate v Japonsku). Ak nemáte dostatok voľného miesta, musíte niektoré položky premiestniť alebo odstrániť. Pozrite si článok Kopírovanie, premiestňovanie alebo odstraňovanie uložených hier, profilov a položiek avatara v konzole Xbox.

Ak sa tým problém nevyriešil, vyskúšajte nasledujúce riešenie.

Riešenie č. 3: Vymazanie vyrovnávacej pamäte systému

Problém môžete vyriešiť odstránením dočasných súborov z konzoly. Postup nájdete v článku Vymazanie vyrovnávacej pamäte systému Xbox 360.

Po vymazaní vyrovnávacej pamäte skúste spustiť aktualizáciu znova. Ak sa tým problém nevyriešil, vyskúšajte nasledujúce riešenie.

Riešenie č. 4: Znova vložte ukladacie zariadenie

 • Ak používate pamäťovú jednotku pre Xbox 360 alebo disk USB flash pre Xbox 360 namiesto pevného disku, vyberte a opätovne vložte pamäťovú jednotku alebo disk USB flash.
 • Ak používate pevný disk, skúste ho vybrať a opätovne vložiť.

Po výmene ukladacieho zariadenia skúste aktualizáciu spustiť znova. Ak sa tým problém nevyriešil, vyskúšajte nasledujúce riešenie.

Riešenie č. 5: Inštalácia aktualizácie z disku USB flash alebo iného disku

Skopírujte aktualizáciu z počítača na disk USB flash, prípadne disk CD alebo DVD a potom ju nainštalujte v konzole. Postupujte takto:

Skopírovanie na disk USB flash

Poznámka: Disk USB flash musí používať systém súborov FAT32.

 1. Zasuňte disk USB flash do portu USB na počítači.
 2. Prevezmite súbor s aktualizáciou.
 3. Kliknutím na tlačidlo Save (Uložiť) uložte súbor .zip s aktualizáciou do počítača.
 4. Dvojitým kliknutím dekomprimujte súbor.
 5. Skopírujte obsah súboru .zip do koreňového adresára disku USB flash.
 6. Odpojte disk USB flash od počítača.
 7. Zasuňte disk USB flash do portu USB na konzole Xbox 360.
 8. Reštartujte konzolu.
 9. Po reštartovaní konzoly sa automaticky spustí inštalačný program. Keď sa zobrazí výzva na aktualizáciu softvéru konzoly, vyberte možnosť Yes (Áno).

Napálenie na disk CD alebo DVD

Aktualizáciu si tiež môžete prevziať do počítača, napáliť na disk CD alebo DVD a potom ju nainštalovať v konzole. Postupujte takto:

 1. Do počítača prevezmite súbor s aktualizáciou.
 2. Kliknutím na tlačidlo Save (Uložiť) uložte súbor .zip s aktualizáciou konzoly do počítača.
 3. Dvojitým kliknutím dekomprimujte súbor.
 4. Do počítača vložte prázdny zapisovateľný disk CD alebo DVD.
 5. Skopírujte obsah súboru .zip do koreňového adresára na disku CD alebo DVD a vyberte možnosť zápisu (napálenia) súborov na disk.
 6. Po napálení súborov na disk vyberte disk z počítača a vložte ho do diskovej jednotky na konzole Xbox 360.
 7. Reštartujte konzolu.
 8. Po reštartovaní konzoly sa automaticky spustí inštalačný program. Keď sa zobrazí výzva na aktualizáciu softvéru konzoly, vyberte možnosť Yes (Áno).

Riešenie č. 6: Vrátenie zmien spôsobených aktualizáciami

 1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu.
 2. Prejdite do ponuky settings (nastavenia) a vyberte položku System Settings (Nastavenia systému).
 3. Vyberte položku Storage (Ukladacie zariadenia).
 4. Posuňte sa nadol a označte pamäťovú jednotku alebo pevný disk.
 5. Stlačte ľavé predné tlačidlo, potom pravé predné tlačidlo a napokon tlačidlo X.
 6. Stlačte ľavé predné tlačidlo, potom pravé predné tlačidlo a napokon tlačidlo X.
 7. Vyberte položku Yes (Áno).

Týmto odstránite všetky aktualizácie systému uložené v pamäti a reštartujete konzolu Xbox 360. Potom sa zobrazí výzva na inštaláciu čakajúcich aktualizácií. Nainštalujte tieto čakajúce aktualizácie.

Ak sa problém vyskytuje aj naďalej, kliknutím na prepojenie Kontakt v spodnej časti tejto stránky sa obráťte na technickú podporu pre konzoly Xbox.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri pokuse o prevzatie aktualizácie zo služby Xbox Live sa zobrazí chyba 3F4A-0000, alebo iným problémom?