Pri prístupe k súboru hry uloženému v cloudovom ukladacom priestore z konzoly Xbox 360 sa zobrazí chyba 80004004

Pri pokuse o prístup k súboru hry uloženom v ukladacom priestore typu cloud v službe Xbox Live sa zobrazí tento kód chyby a hlásenie:

Nemožno načítať informácie zo služby Xbox Live. Skúste to znova neskôr.

Kód stavu: 80004004

Znamená to, že nemáte prístup na servery služby Xbox Live a niektoré jej funkcie nie sú dostupné. Tento problém sa môže vyskytnúť v dôsledku údržby systému alebo dočasného problému so službou Xbox Live.

Poznámka: Spolu s týmto problémom sa môžu vyskytnúť aj ďalšie, napríklad že nemôžete prehrať obsah, ktorý ste kúpili.

Riešenia

Riešenie č. 1: Skontrolujte stav služby Xbox Live

Kľúčové služby Xbox Live: spustená
2020-01-25T02:19:40.4093856+00:00
Sociálne siete a hranie hier: spustená
2020-01-25T02:19:40.4093856+00:00

Ak sa tu zobrazujú nejaké výstrahy, počkajte, kým sa obnoví prevádzka služby, a potom to skúste znova:

Riešenie č. 2: Skopírujte súbor uloženej hry na ukladacie zariadenie

Pri kontrole stavu služby Xbox Live sa môže zobraziť hlásenie, ktoré sa podobá na niektoré z nasledujúcich:

Služba XBOX Live

Používatelia môžu mať problémy s nasledujúcimi službami:

  • Prístup k uloženým hrám a údajom v ukladacom priestore typu cloud

Týka sa to nasledujúcich platforiem služby Xbox Live:

  • Konzola Xbox 360

Ak chcete problém vyriešiť, skopírujte súbor s uloženou hrou do ukladacieho zariadenia v konzole Xbox 360. Súbor s uloženou hrou môžete napríklad skopírovať na pevný disk pre Xbox 360 alebo na disk USB flash.

Informácie o kopírovaní súborov s uloženými hrami z cloudového ukladacieho priestoru do ukladacieho zariadenia v konzole Xbox 360 nájdete v článku Kopírovanie, premiestňovanie alebo odstraňovanie uložených hier, profilov a položiek avatara v konzole Xbox.

Riešenie č. 3: Reštartujte hardvér a otestujte pripojenie k službe Xbox Live

Postupujte takto:

  1. Vypnite konzolu Xbox 360 a sieťový hardvér (napríklad modem alebo smerovač).
Konzola Xbox 360 pripojená k smerovaču siete Ethernet.
  1. Počkajte 30 sekúnd.
  2. Zapnite modem a počkajte (približne minútu), kým sa neprepne do režimu online.
  3. Zapnite ďalší hardvér (napríklad smerovač) a počkajte ďalšiu minútu.
  4. Reštartujte konzolu Xbox.

Po reštartovaní hardvéru otestujte pripojenie k službe Xbox Live:

  1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu a postupne vyberte položky Settings (Nastavenia), System Settings (Nastavenia systému) a Network Settings (Nastavenia siete).
  2. Vyberte názov bezdrôtovej siete v zozname Wireless Network (Bezdrôtová sieť). Ak používate káblové pripojenie, vyberte položku Wired Network (Káblová sieť).
  3. Vyberte položku Test Xbox Live Connection (Test pripojenia k službe Xbox Live).

Ak je toto riešenie správne, konzola sa pripojí k službe Xbox Live.

Pri úspešnom pripojení konzoly Xbox 360 k sieti sa na obrazovke Test Xbox Live Connection budú zobrazovať všetky zelené indikátory.

Poznámka: Ak sa zobrazí výzva na aktualizáciu softvéru konzoly, vyberte možnosť Yes (Áno).

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri prístupe k súboru hry uloženému v cloudovom ukladacom priestore z konzoly Xbox 360 sa zobrazí chyba 80004004, alebo iným problémom?