Po spustení hry alebo pripojení sa k párty rozhovoru pomocou konzoly Xbox One, alebo po prihlásení sa do služby Xbox Live prostredníctvom konzoly Xbox 360 sa zobrazí chyba 0x8000FFFF

Xbox One:

Pri pokuse o spustenie hry alebo pripojenie sa do párty rozhovoru pomocou konzoly Xbox One sa zobrazí toto chybové hlásenie:

Nemôžeme načítať naposledy uložené dáta alebo vaše predchádzajúce správy. Skúste to znova neskôr

Kód stavu: 0x8000FFFF

Xbox 360:

Po prihlásení do služby Xbox Live v konzole Xbox 360 sa zobrazí toto chybové hlásenie:

Nemožno načítať informácie zo služby Xbox Live.

Kód stavu: 8000FFFF

Môže to znamenať niektorý z nasledujúcich problémov:

 • Niektoré funkcie služby Xbox Live nie sú dostupné kvôli dočasnej údržbe systému alebo neočakávanému problému so službou Xbox Live.
 • K službe Xbox Live nemôžete získať prístup pre problémy s konfiguráciou siete.

Riešenia

Pre konzolu Xbox One

Ak chcete problém odstrániť, vyskúšajte tieto riešenia:

Riešenie č. 1: Skontrolujte stav služby Xbox Live

Ak sa tu zobrazia nejaké výstrahy, počkajte, kým sa neobnoví prevádzka služby, potom to skúste znova:

Kľúčové služby Xbox Live: spustená
2020-01-24T17:16:27.8391239+00:00

Riešenie č. 2: Reštartujte konzolu

 1. Podržte stlačené tlačidlo Xbox v strede konzoly Xbox One, čím sa otvorí centrum napájania.
 2. Vyberte položku Restart console (Reštartovať konzolu).
 3. Vyberte položku Restart (Reštartovať).
 4. Po reštartovaní konzoly sa skúste prihlásiť znova.

Pre konzolu Xbox 360

Ak chcete problém odstrániť, vyskúšajte tieto riešenia:

Riešenie č. 1: Skontrolujte stav služby Xbox Live

Ak sa tu zobrazia nejaké výstrahy, počkajte, kým sa neobnoví prevádzka služby, potom to skúste znova:

Kľúčové služby Xbox Live: spustená
2020-01-24T17:16:27.8391239+00:00

Riešenie č. 2: Manuálne obnovenie zoznamu kanálov

Ak chcete manuálne obnoviť zoznam kanálov, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu.
 2. Stlačením a podržaním pravej spúšte na ovládači a tlačidla Y sa vráťte na panel Xbox. Chvíľu počkajte. Zoznam kanálov sa obnoví.

Riešenie č. 3: Otestujte pripojenie

Otestujte pripojenie konzoly Xbox 360 k službe Xbox Live. Postupujte takto:

 1. Na ovládači stlačte tlačidlo Guide (Sprievodca), prejdite do ponuky settings (nastavenia) a vyberte položku System Settings (Nastavenia systému).
 2. Vyberte položku Network Settings (Nastavenia siete).
 3. Ak sa zobrazí výzva, vyberte položku Wired Network (Káblová sieť) alebo názov bezdrôtovej siete.
 4. Vyberte položku Test Xbox Live Connection (Test pripojenia k službe Xbox Live).

Poznámka: Ak je test neúspešný a nemôžete sa pripojiť k službe Xbox Live, vyskúšajte sprievodcu Riešenie chyby s pripojením k službe Xbox Live.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Po spustení hry alebo pripojení sa k párty rozhovoru pomocou konzoly Xbox One, alebo po prihlásení sa do služby Xbox Live prostredníctvom konzoly Xbox 360 sa zobrazí chyba 0x8000FFFF, alebo iným problémom?