Pri pokuse o prihlásenie do služby Xbox Live pomocou konzoly Xbox 360 sa zobrazí chyba 80049C0B

Pri pokuse o prihlásenie do služby Xbox Live v konzole Xbox 360 sa zobrazí tento kód chyby a hlásenie:

Ďakujeme! Túto možnosť ste už pridali. Možno ju však použiť, až keď ju overíte na lokalite http://account.live.com/proofs/manage. Na tejto lokalite by ste mali skontrolovať aj iné prvky zabezpečenia konta.

Kód stavu: 80049C0B

Môže to znamenať, že sa vyskytol problém s informáciami o zabezpečení spojenými s kontom Microsoft.

Riešenia

Ak chcete problém odstrániť, vyskúšajte tieto riešenia:

Riešenie č. 1: Overenie prvkov zabezpečenia konta Microsoft

Ak chcete problém vyriešiť, overte a v prípade potreby pridajte do konta Microsoft kontaktné informácie na zabezpečenie. Pozrite si článok Moje konto: podpora zabezpečenia.

Ak sa pomocou tohto riešenia problém neodstráni, vyskúšajte nasledujúce riešenie.

Riešenie č. 2: Presunutie a opätovné prevzatie profilu

Ak chcete problém vyriešiť, presuňte a znova prevezmite profil. Postupujte podľa týchto krokov.

Poznámka: Ak chcete na dokončenie tohto postupu použiť disk USB flash alebo pevný disk USB, musíte príslušný disk najprv naformátovať ako ukladacie zariadenie konzoly Xbox. (Pozrite si článok Technická podpora disku USB flash pre konzolu Xbox 360.)

 1. Presuňte svoj profil na disk USB flash alebo pevný disk USB. Postupujte podľa týchto krokov:
  1. Zapojte disk USB flash alebo pevný disk USB do konzoly.
  2. Prejdite do ponuky settings (nastavenia) a vyberte položku Storage (Ukladacie zariadenia).
  3. Vyberte položku All Devices (Všetky zariadenia).
  4. Vyberte položku Profiles (Profily) a potom vyberte svoj profil hráča.
  5. Vyberte položku Move (Premiestniť).
  6. Vyberte pamäťovú jednotku, do ktorej chcete profil premiestniť.
   Poznámka: Pamäťovou jednotkou môže byť disk USB flash, pevný disk USB alebo pevný disk pre Xbox 360. Uistite sa, že ste profil presunuli na disk USB flash alebo pevný disk USB.
  7. Odpojte disk USB flash alebo pevný disk USB od konzoly.
 2. Znova prevezmite svoj profil. Informácie o opätovnom prevzatí profilu nájdete v článku Podpora pre správu menovky hráča a profilu.

Ak sa problém vyskytuje aj naďalej, obráťte sa na technickú podporu pre konzoly Xbox.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri pokuse o prihlásenie do služby Xbox Live pomocou konzoly Xbox 360 sa zobrazí chyba 80049C0B, alebo iným problémom?