Pri preberaní aktualizácie konzoly Xbox 360 sa zobrazí chyba 8007-2AF9

Problém

Pri pokuse o prevzatie aktualizácie softvéru konzoly Xbox 360 sa môže zobraziť nasledujúci kód stavu a hlásenie.

Aktualizáciu nemožno spracovať.

Kód stavu: xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-8007-2AF9

Poznámka: Znaky x v kóde stavu sa v jednotlivých prípadoch líšia.

Toto chybové hlásenie znamená, že aktualizáciu konzoly Xbox 360 sa nepodarilo prevziať.

Riešenia

Ak chcete problém odstrániť, vyskúšajte nasledujúce riešenia.

Riešenie č. 1: Opätovné prevzatie aktualizácie
 1. Reštartujte konzolu.
 2. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu.
 3. Prejdite do ponuky settings (nastavenia) a vyberte položku System Settings (Nastavenia systému).
 4. Vyberte položku Network Settings (Nastavenia siete).
 5. Vyberte položku Wired Network (Káblová sieť) alebo názov svojej bezdrôtovej siete (ak sa zobrazí výzva).
 6. Vyberte položku Test Xbox Live Connection.
 7. Ak sa zobrazí výzva na aktualizáciu softvéru konzoly, vyberte možnosť Yes.

Ak sa problém vyskytuje i naďalej, vyskúšajte nasledujúce riešenie.

Riešenie č. 2: Kontrola pripojenia k službe Xbox Live
Ak máte problémy s pripojením k službe Xbox Live, pozrite si článok Xbox Live: pripojenie k službe Xbox Live.

Ak sa problém vyskytuje i naďalej, vyskúšajte nasledujúce riešenie.

Riešenie č. 3: Kontrola, či máte dostatok miesta v ukladacom zariadení
Najnovšia aktualizácia softvéru konzoly vyžaduje aspoň 190 megabajtov (MB) miesta v ukladacom zariadení (alebo 256 MB, ak bývate v Japonsku). Ak nemáte dostatok voľného miesta, musíte niektoré položky premiestniť alebo odstrániť. Pozrite si článok Kopírovanie, premiestňovanie alebo odstraňovanie uložených hier, profilov a položiek avatara v konzole Xbox.

Ak sa problém vyskytuje i naďalej, vyskúšajte nasledujúce riešenie.

Riešenie č. 4: Vymazanie vyrovnávacej pamäte systému
Problém môžete vyriešiť odstránením dočasných súborov z konzoly. Postupujte podľa pokynov v článku Vymazanie vyrovnávacej pamäte systému Xbox 360 a potom skúste aktualizáciu znova prevziať.

Ak sa problém vyskytuje i naďalej, vyskúšajte nasledujúce riešenie.

Riešenie č. 5: Opätovné vloženie ukladacieho zariadenia

 • Ak namiesto pevného disku používate pamäťovú jednotku pre Xbox 360 alebo disk USB flash, vyberte a opätovne vložte pamäťovú jednotku alebo disk flash.
 • Ak používate pevný disk, skúste ho vybrať a opätovne vložiť.

Po výmene ukladacieho zariadenia skúste prevziať aktualizáciu znova.

Ak sa problém vyskytuje i naďalej, vyskúšajte nasledujúce riešenie.

Riešenie č. 6: Použitie disku USB flash alebo iného disku na aplikáciu aktualizácie
Ak sa problém neodstránil pomocou žiadneho z predchádzajúcich riešení, skopírujte aktualizáciu konzoly z počítača na disk USB flash, disk CD alebo DVD. Potom aktualizáciu nainštalujte v konzole. Postupujte takto:

Skopírovanie na disk USB flash

Poznámka: Disk USB flash musí používať systém súborov FAT32.

 1. Zapojte disk USB flash do portu USB na počítači.
 2. Prevezmite súbor s aktualizáciou.
 3. Kliknutím na tlačidlo Save (Uložiť) uložte súbor .zip s aktualizáciou konzoly do počítača.
 4. Dvojitým kliknutím na súbor .zip ho dekomprimujte. Skopírujte obsah súboru .zip do koreňového adresára disku USB flash.
 5. Odpojte disk USB flash od počítača.
 6. Zasuňte disk USB flash do portu USB na konzole Xbox 360.
 7. Reštartujte konzolu.
 8. Po reštartovaní konzoly sa automaticky spustí inštalačný program. Keď sa zobrazí výzva na aktualizáciu nového softvéru konzoly, vyberte možnosť Yes (Áno).

Napálenie na disk CD alebo DVD
Aktualizáciu si tiež môžete prevziať do počítača, napáliť na disk CD alebo DVD a potom ju nainštalovať v konzole. Postupujte takto:

 1. Do počítača prevezmite súbor s aktualizáciou.
 2. Kliknutím na tlačidlo Save (Uložiť) uložte súbor .zip s aktualizáciou konzoly do počítača.
 3. Dvojitým kliknutím na súbor .zip ho dekomprimujte.
 4. Do počítača vložte prázdny zapisovateľný disk CD alebo DVD.
 5. Skopírujte obsah súboru .zip do koreňového adresára na disku CD alebo DVD a vyberte možnosť zápisu (napálenia) súborov na disk.
 6. Po napálení súborov na disk vyberte disk z počítača a vložte ho do diskovej jednotky na konzole Xbox 360.
 7. Reštartujte konzolu.
 8. Po reštartovaní konzoly sa automaticky spustí inštalačný program. Keď sa zobrazí výzva na aktualizáciu nového softvéru konzoly, vyberte možnosť Yes (Áno).

Ak sa po skopírovaní aktualizácie na disk flash alebo iný disk a následnej inštalácii aktualizácie v konzole zobrazí kód chyby, napríklad xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-C000-0001 (znaky x sa líšia), kliknutím na prepojenie Kontakt v spodnej časti tejto stránky sa obráťte na technickú podporu pre konzoly Xbox.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri preberaní aktualizácie konzoly Xbox 360 sa zobrazí chyba 8007-2AF9, alebo iným problémom?