Pri preberaní obsahu sa v konzole Xbox 360 zobrazí chyba 80070017

Pri pokuse o prevzatie obsahu zo služby Xbox Live do konzoly Xbox 360 sa zobrazí nasledujúci kód chyby:

80070017

Môže to znamenať, že sa vyskytla chyba siete, ktorá zabránila prevzatiu.

Riešenia

Riešenie č. 1: Odstráňte čiastočne prevzaté súbory a znova prevezmite obsah

Ak chcete vyriešiť tento problém, odstráňte čiastočne prevzaté súbory a dočasné súbory a prevezmite obsah znovu. Postupujte takto:

 1. V konzole Xbox 360 prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte položku System (Systém).
 2. Vyberte položku Storage (Ukladacie zariadenia) a potom požadované ukladacie zariadenie.
 3. Vyberte druh obsahu, ktorý sa snažíte prevziať.
 4. Vyhľadajte položku, ktorú sa snažíte prevziať.
 5. Odstráňte položku označenú žltou ikonou s upozornením. Žltá ikona znamená, že preberaný súbor je neúplný alebo poškodený.
 6. Vymažte vyrovnávaciu pamäť systému Xbox 360.

Teraz skúste prevziať obsah z histórie prevzatých súborov. Postupujte takto:

 1. V konzole sa prihláste do služby Xbox Live.
 2. Prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte položku Account (Konto).
 3. Vyberte položku Download History (História prevzatých súborov).
 4. Vyberte položku a zvoľte možnosť Download Again (Prevziať znova).

Ak sa chyba 80070017 zobrazuje aj naďalej, vyskúšajte nasledujúce riešenie.

Riešenie č. 2: Preberajte obsah do iného ukladacieho zariadenia

Preberte príslušné položku do iného ukladacieho zariadenia (napríklad na iný pevný disk, pamäťovú jednotku alebo disk USB flash).

Ak stále neviete prevziať položku, vyskúšajte nasledujúce riešenie.

Riešenie č. 3: Maximalizujte šírku pásma siete

Pri preberaní obsahu zo služby Xbox Live skontrolujte, či iné počítače v domácnosti nepreberajú ani neprenášajú súbory. Keď niekto v domácnosti prehľadáva internet, používa šírku pásma siete, ktorú by mohla využiť konzola.

Poznámka: Šírka pásma je množstvo informácií, ktoré možno v danom čase preniesť prostredníctvom pripojenia na internet.

Môžete tiež skúsiť dočasne odpojiť alebo vypnúť zariadenia, ktoré sú pripojené k domácej sieti.

Po maximalizovaní šírky pásma siete skúste znova prevziať obsah. Ak preberanie opäť zlyhá, vyskúšajte nasledujúce riešenie.

Riešenie č. 4: Odstráňte a znova nainštalujte hru

Ak sa snažíte prevziať nový obsah pro hru, možno sa vám podarí vyriešiť tento problém odstránením hry, pre ktorú sa snažíte prevziať nový obsah, jej preinštalovaním a opätovným prevzatím obsahu.

Poznámka: Pri odstraňovaní hry sa spolu s hrou odstránia aj všetky uložené hry. Odporúčame, aby ste si pred vymazaním samotnej hry skopírovali uložené hry na disk USB flash. Po odstránení a opätovnom nainštalovaní hry tak budete môcť informácie o uložených hrách skopírovať späť do konzoly. Informácie o kopírovaní obsahu do iného ukladacieho zariadenia nájdete v článku Kopírovanie, premiestňovanie alebo odstraňovanie uložených hier, profilov a položiek avatara v konzole Xbox.

Postup odstránenia a opakovanej inštalácie hry

 1. V konzole sa prihláste pomocou menovky hráča v službe Xbox Live.
 2. Prejdite do ponuky My Settings (Moje nastavenia) a vyberte položku System (Systém).
 3. Vyberte položku Storage (Ukladacie zariadenia) a potom požadované ukladacie zariadenie.
 4. Vyberte primárne pamäťové zariadenie (zvyčajne pevný disk).
 5. Vyberte položku Games & Apps (Hry a aplikácie).
 6. Vyberte hru, s ktorou máte problém, a stlačte tlačidlo Y na ovládači.
 7. Vyberte položku Delete (Odstrániť). Potvrďte odstránenie.
 8. Stlačením tlačidla B na ovládači sa vráťte na panel Xbox.
 9. Vymažte vyrovnávaciu pamäť systému Xbox 360.
 10. Ak ste odstránenú hru inštalovali z disku, nainštalujte ju z disku aj teraz. Ak ste hru prevzali zo služby Xbox Live, znova ju preberte. Informácie o tom, ako znova prevziať obsah.
 11. Skopírujte uloženú hru zo svojho pamäťového zariadenia alebo disku USB späť na pevný disk pre Xbox 360.
 12. Skúste položku prevziať znova.

Ak sa chyba zobrazuje aj naďalej, vyskúšajte nasledujúce riešenie.

Riešenie č. 5: Obráťte sa na technickú podporu pre konzoly Xbox

Ak sa pomocou predchádzajúcich riešení problém nevyriešil, obráťte sa na technickú podporu pre konzoly Xbox.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri preberaní obsahu sa v konzole Xbox 360 zobrazí chyba 80070017, alebo iným problémom?