Pri preberaní profilu do konzoly Xbox 360 sa zobrazí chyba 80070020

Pri pokuse o prevzatie profilu v službe Xbox Live do konzoly Xbox 360 sa zobrazí nasledujúci kód chyby a hlásenie:

Ľutujeme, profily v službe Xbox Live momentálne nemožno prevziať. Skúste to znova neskôr.
80070020

Ak sa zobrazí toto hlásenie a kód chyby, znamená to, že zlyhal pokus o prevzatie, ale problém môže byť dočasný.

Riešenia

Riešenie č. 1: Vymažte vyrovnávaciu pamäť, reštartujte konzolu a potom znovu prevezmite svoj profil

Vymazanie vyrovnávacej pamäte systému

 1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu, prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte položku System Settings(Nastavenia systému).
 2. Vyberte položku Storage (Úložisko) alebo Memory (Pamäť).
 1. Označte ľubovoľné ukladacie zariadenie a na ovládači stlačte tlačidlo Y. (Bez ohľadu na vybraté úložné zariadenie sa vymaže vyrovnávacia pamäť všetkých úložných zariadení.)
 2. Vyberte položku Clear System Cache (Vymazať vyrovnávaciu pamäť systému)
 1. Po zobrazení výzvy na potvrdenie údržby ukladacieho zariadenia vyberte položku Yes (Áno).

Znova prevezmite svoj profil
Reštartujte konzolu. Potom skúste profil znova prevziať. Postupujte nasledovne:

 1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu.
 1. Vyberte položku Download Profile (Prevziať profil).
  Poznámka: Ak sa položka Download Profile (Prevziať profil) nezobrazuje, pravdepodobne ste prihlásení do svojho profilu. Stlačením tlačidla X sa odhláste.
 2. Zadajte konto Microsoft priradené k vašej menovke hráča v službe Xbox Live. Ak poverenia konta Microsoft nepoznáte, pozrite si článok Najčastejšie otázky týkajúce sa správy konta Microsoft.
  Poznámka: Ak máte detské konto Xbox Live, na prevzatie profilu musíte použiť konto Microsoft svojho rodiča.
 3. Zadajte heslo.
 4. Ak sa zobrazí výzva, vyberte ukladacie zariadenie (napríklad Hard Drive (Pevný disk)) pre svoj profil. Váš profil sa začne preberať.
Možnosť Remember Password (Zapamätať si heslo)
Možnosť Remember Password (Zapamätať si heslo)

Možnosť Remember Password (Zapamätať si heslo) je predvolene vypnutá, čo znamená, že pri prihlásení do vášho profilu v službe Xbox Live sa zobrazí výzva, aby ste zadali heslo konta Microsoft. Ak chcete, aby sa pri prihlásení do vášho profilu v tejto konzole zobrazila výzva na zadanie hesla konta Microsoft, ponechajte políčko Remember Password (Zapamätať si heslo) nezačiarknuté.

Teraz by ste mali byť schopní prihlásiť sa v konzole pomocou menovky hráča v službe Xbox Live.

Riešenie č. 2: Kontaktovanie technickej podpory pre konzoly Xbox

Ak sa pomocou predchádzajúceho riešenia problém nevyriešil, obráťte sa na technickú podporu pre konzoly Xbox.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri preberaní profilu do konzoly Xbox 360 sa zobrazí chyba 80070020, alebo iným problémom?