Pri prevzatí profilu do konzoly Xbox 360 sa zobrazí kód chyby 80070026

Pri pokuse o prevzatie profilu do konzoly Xbox 360 sa zobrazí nasledujúca chyba a hlásenie:

Ľutujeme, profily v službe Xbox Live momentálne nemožno prevziať. Skúste to znova neskôr.
Kód stavu: 80070026

Ak sa zobrazí toto hlásenie a kód chyby, znamená to, že sa vyskytol problém s vaším profilom. Profil napríklad môže byť poškodený alebo sa mohol vyskytnúť problém s ukladacím zariadením, v ktorom je profil uložený.

Riešenia

Vyskúšajte vyriešiť tento problém pomocou nasledujúcich riešení:

Riešenie č. 1: Skontrolujte, či profil existuje a či nie je poškodený

 1. Vyberte položku Settings (Nastavenia) a potom položku System (Systém).
 1. Vyberte položku Storage (Úložisko).
 1. Vyberte požadované ukladacie zariadenie a potom položku Profiles (Profily).
 2. Skontrolujte, či profil existuje a či nie je poškodený.
  Poznámka: Ak sa vedľa profilu zobrazuje ikona !, profil je poškodený. Ak je profil poškodený, vyberte ho a potom vyberte položku Delete (Odstrániť).
 3. Skúste profil znova prevziať.
 4. Ak profil naďalej nemôžete prevziať, odpojte pevný disk pre konzolu Xbox a skúste profil prevziať do zariadenia USB.
  Poznámka: Informácie o odpojení pevného disku pre konzolu Xbox nájdete v článku Pridanie alebo vybratie pevného disku pre Xbox 360.
 5. Odpojte všetky zariadenia, ktoré sú pripojené ku konzole Xbox 360. Odpojte konzolu z elektrickej zásuvky.
 6. Konzolu zapojte späť do elektrickej zásuvky, opäť pripojte všetky zariadenia a skúste profil znova prevziať.

Riešenie č. 2: Vymazanie vyrovnávacej pamäte systému

Vo vyrovnávacej pamäti systému Xbox 360 sa ukladajú napríklad aktualizácie hier, inštalačné balíky na aktualizáciu systému alebo obrázky hráčov vašich priateľov. Vymazaním vyrovnávacej pamäte systému môžete často vyriešiť problémy s konzolou Xbox 360.

Vymazaním vyrovnávacej pamäte neodstránite tieto položky:

 • svoju menovku hráča,
 • prevzatý obsah,
 • súbory s hrami,
 • aktualizácie softvéru konzoly.

Vymazaním vyrovnávacej pamäte odstránite predtým prevzaté aktualizácie hier. Pri nasledujúcom hraní hry musíte tieto aktualizácie prevziať znova.

Ak chcete vymazať vyrovnávaciu pamäť systému, postupujte podľa týchto krokov.

 1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu.
 2. Prejdite do ponuky settings (nastavenia) a vyberte položku System Settings (Nastavenia systému).
 3. Vyberte položku Storage (Úložisko) alebo Memory (Pamäť).
 4. Označte ľubovoľné ukladacie zariadenie a na ovládači stlačte tlačidlo Y. (Bez ohľadu na vybraté ukladacie zariadenie sa vymaže vyrovnávacia pamäť všetkých ukladacích zariadení.)
 5. Vyberte položku Clear System Cache (Vymazať vyrovnávaciu pamäť systému).
 6. Po zobrazení výzvy na potvrdenie údržby ukladacieho zariadenia vyberte položku Yes (Áno).
 7. Reštartujte konzolu.

Riešenie č. 3: Znova prevezmite svoj profil

Profil v službe Xbox Live pravdepodobne budete chcieť prevziať v týchto situáciách:

 • Svoju menovku hráča v službe Xbox Live chcete použiť v inej konzole Xbox 360.
 • Svoju menovku hráča v službe Xbox Live ste neúmyselne odstránili z vlastnej konzoly Xbox 360.

Svoj profil v službe Xbox Live môžete prevziať do ktorejkoľvek konzoly Xbox 360. Postupujte takto:

 1. Stlačte tlačidlo sprievodcu na ovládači (veľké tlačidlo X v strede).
 1. Vyberte položku Download Profile (Prevziať profil).

  Poznámka:
  Nezobrazuje sa položka Download Profile (Prevziať profil)? Znamená to, že ste sa prihlásili pod iným profilom. Stlačením tlačidla X sa odhláste, vykonajte potvrdenie a potom vyberte položku Download Profile (Prevziať profil).
 1. V spodnej časti obrazovky Download Profile (Prevziať profil) vyberte položku Download Profile (Prevziať profil).
 1. Zadajte e-mailovú adresu účtu Microsoft, ktorý je priradený k vášmu profilu Xbox Live. Ak ju nepoznáte, pozrite si sprievodcu Riešenie problému so zabudnutým účtom.
 2. Zadajte heslo účtu Microsoft. Ak ste ho zabudli, obnovte heslo alebo si pozrite sprievodcu Riešenie problému so zabudnutým heslom.
  Poznámka: Ak máte detský účet Xbox Live, na prevzatie profilu musíte zadať údaje účtu Microsoft príslušného rodiča.
 3. Ak v konzole používate externé úložisko, vyberte ukladacie zariadenie, do ktorého chcete uložiť profil. Ak nepoužívate externé úložisko, spustí sa preberanie profilu hneď.
  Teraz by ste sa v konzole mali dokázať prihlásiť pomocou profilu v službe Xbox Live.
  Dôležité: Ak ste profil prevzali do inej konzoly a vybrali ste možnosť Zapamätať si heslo, môžete heslo na diaľku odstrániť, aby v tejto druhej konzole nemali k vášmu profilu prístup iné osoby. Postup nájdete v článku Správa prihlasovacích predvolieb v konzole Xbox 360.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri prevzatí profilu do konzoly Xbox 360 sa zobrazí kód chyby 80070026, alebo iným problémom?