Pri preberaní obsahu zo služby Xbox Live pomocou konzoly Xbox 360 sa zobrazí chyba 800700E8

Pri pokuse o prevzatie obsahu zo služby Xbox Live pomocou konzoly Xbox 360 sa zobrazí tento kód chyby a hlásenie:

Ľutujeme, vyskytol sa problém so službou Xbox. Skúste to znova neskôr.

Kód stavu: 800700E8

Môže to znamenať, že sa vyskytla chyba služby Xbox Live alebo má konzola Xbox problém s pripojením k sieti.

Poznámka: Táto chyba je len dočasná a nemusí sa týkať informácií o platbe alebo konte.

Riešenia

Tento problém môžete skúsiť odstrániť pomocou nasledujúcich riešení.

Riešenie č. 1: Skontrolujte stav služby Xbox Live

Ak sa tu zobrazujú nejaké výstrahy, počkajte, kým sa obnoví prevádzka služby, a potom to skúste znova:

Kľúčové služby Xbox Live: spustená
2019-10-22T20:10:14.0904871+00:00

Riešenie č. 2: Uskutočnite nákup prostredníctvom prehliadača

Ak sa tento problém vyskytuje počas nákupu, môžete ho vyriešiť uskutočnením nákupu online na webovej lokalite Xbox.com prostredníctvom prehliadača (namiesto konzoly). Postupujte takto:

 1. Prihláste sa na lokalite account.microsoft.com pomocou svojho účtu Microsoft.
 2. Vyberte alebo ťuknite na položku Obchode a vyberte kategóriu, z ktorej chcete uskutočniť nákup. Ak si chcete kúpiť napríklad video, vyberte položku Zábava a potom položku Filmy a TV programy.

Riešenie č. 3: Vymažte vyrovnávaciu pamäť systému

 1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu , prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte položku System Settings (Nastavenia systému).
 2. Vyberte položku Storage (Ukladacie zariadenia).
Zobrazuje sa obrazovka System Settings (Systémové nastavenia) so zvýraznenou možnosťou Storage (Úložisko).
 1. Označte (ale nevyberte) ukladacie zariadenie a stlačením tlačidla Y na ovládači zobrazte ponuku Device Options (Možnosti zariadenia).

  Poznámka: Nezáleží na tom, ktoré ukladacie zariadenie označíte. Vymaže sa vyrovnávacia pamäť všetkých ukladacích zariadení.
Zobrazuje sa obrazovka Storage Devices (Ukladacie zariadenia) so zvýraznenou možnosťou Hard Drive (Pevný disk).
 1. Na obrazovke Device Options (Možnosti zariadenia) vyberte položku Clear System Cache (Vymazať vyrovnávaciu pamäť systému).
Zobrazuje sa obrazovka Device Options (Možnosti zariadenia) s vybranou možnosťou Clear System Cache (Vymazať vyrovnávaciu pamäť systému).
 1. Po zobrazení výzvy na potvrdenie údržby ukladacieho zariadenia vyberte položku Yes (Áno).

  Poznámka: Po vymazaní vyrovnávacej pamäte systému sa vrátite na obrazovku Storage Devices (Ukladacie zariadenia). Potom môžete stlačiť tlačidlo sprievodcu na ovládači a vrátiť sa na úvodnú obrazovku konzoly Xbox.

Riešenie č. 4: Vypnite a zapnite konzolu Xbox 360

Vyskúšajte, či sa problém nevyrieši vypnutím a opätovným zapnutím konzoly. Postupujte takto:

 1. Ak chcete vypnúť konzolu, stlačte tlačidlo napájania na prednej časti konzoly. (Pozrite si tlačidlá nižšie osvetlené nazeleno.)
Tlačidlo napájania na pôvodnej konzole Xbox 360 a konzole Xbox 360 E, má po obvode zelené čiary, ktoré ho zvýrazňujú.
 1. Konzolu môžete znova zapnúť opätovným stlačením tlačidla napájania.

Riešenie č. 5: Vyriešte problém so sieťovým pripojením

Spustite sprievodcu Riešenie chyby pripojenia konzoly Xbox 360. Tento podrobný nástroj vám môže pomôcť zistiť príčinu problému. Môže to byť problém s pripojením na internet alebo chyba smerovača.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri preberaní obsahu zo služby Xbox Live pomocou konzoly Xbox 360 sa zobrazí chyba 800700E8, alebo iným problémom?