Pri používaní služby Xbox Live pomocou konzoly Xbox 360 sa zobrazí chyba 80070185

Pri používaní služby Xbox Live sa môže zobraziť nasledujúci kód chyby a hlásenie:

Určitý obsah služby Xbox Live je dočasne nedostupný. Aj naďalej máte prístup k svojmu profilu, môžete komunikovať s ostatnými hráčmi a hrať hry online.

80070185

Riešenia

Riešenie č. 1: Prevezmite obsah znova

Ak chcete tento problém vyriešiť, vyskúšajte nasledujúce riešenia:

Skúste prevziať obsah znova z histórie prevzatých súborov. Postupujte takto:

  1. V konzole sa prihláste do služby Xbox Live.
  2. Prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte položku Account (Konto).
  1. Vyberte položku Download History (História prevzatých súborov).
  2. Prehľadajte históriu prevzatých súborov. Vyberte položku a podľa pokynov ju znovu prevezmite.

Ak preberanie opäť zlyhá, vyskúšajte nasledujúce riešenie.

Riešenie č. 2: Maximalizujte šírku pásma siete

Pri preberaní obsahu zo služby Xbox Live skontrolujte, či iné počítače v domácnosti nepreberajú ani neprenášajú súbory. Keď niekto v domácnosti prehľadáva internet, používa šírku pásma siete, ktorú by mohla využiť konzola.

Poznámka: Šírka pásma je množstvo informácií, ktoré možno v danom čase preniesť prostredníctvom pripojenia na internet.

Môžete tiež skúsiť dočasne odpojiť alebo vypnúť zariadenia, ktoré sú pripojené k domácej sieti.

Po maximalizovaní šírky pásma siete skúste znova prevziať obsah. Ak preberanie opäť zlyhá, vyskúšajte nasledujúce riešenie.

Riešenie č. 3: Preberajte v inom čase dňa

Niektorí poskytovatelia internetových služieb blokujú alebo obmedzujú preberanie veľkých súborov v čase špičky. Ak poskytovateľ internetových služieb „obnoví“ po určitom čase pripojenie alebo obmedzí veľkosť preberaných súborov, môže sa zobraziť chybové hlásenie. Ak máte problémy s preberaním obsahu, zistite u poskytovateľa internetových služieb, či obmedzuje veľkosť preberaných súborov, rýchlosť alebo množstvo obsahu, ktoré možno prevziať.

Domové internetové siete sú často najviac zaťažené večer, keď sú ľudia doma. Najlepšiu rýchlosť pripojenia na internet môžete dosiahnuť počas dňa.

Ak sa pokúsite obsah prevziať v inom čase dňa a napriek tomu preberanie zlyhá, vyskúšajte nasledujúce riešenie.

Riešenie č. 4: Skontrolujte, či sú otvorené potrebné sieťové porty

Ak máte bránu firewall alebo smerovač, možno budete musieť zmeniť konfiguráciu, aby konzola Xbox 360 komunikovala so službou Xbox Live. Táto zmena konfigurácie sa niekedy označuje ako otvorenie alebo presmerovanie portov.

Ak chcete zistiť, ktoré sieťové porty služba Xbox Live používa, prečítajte si článok Sieťové porty používané službou Xbox Live.

Ak nemáte možnosť otvoriť sieťové porty, môžete sa pokúsiť pripojiť k službe Xbox LIVE pomocou priameho modemového pripojenia (namiesto smerovača alebo brány). Zapojte jeden koniec sieťového kábla do zadnej strany konzoly Xbox 360 a druhý koniec do vášho modemu. Tým obídete sieťové zariadenia, ako napríklad smerovač alebo bránu firewall.

Riešenie č. 5: Obráťte sa na technickú podporu pre konzoly Xbox

Ak sa pomocou predchádzajúcich riešení problém nevyrieši, obráťte sa na technickú podporu pre konzoly Xbox.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri používaní služby Xbox Live pomocou konzoly Xbox 360 sa zobrazí chyba 80070185, alebo iným problémom?