Pri preberaní obsahu zo služby Xbox Live v konzole Xbox 360 sa zobrazí chyba 80070194

Pri pokuse o prevzatie obsahu zo služby Xbox Live v konzole Xbox 360 sa môže zobraziť táto chyba:

80070194

Riešenia

Riešenie č. 1: Zrušte preberanie alebo odstráňte prevzaté súbory a skúste obsah znova prevziať

Ak chcete problém vyriešiť, zrušte prebiehajúce preberania, odstráňte čiastočne prevzaté súbory a skúste požadovaný obsah znova prevziať. Postupujte takto:

Krok č. 1: Zrušiť všetko preberanie

 1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu.
 2. Prejdite do časti Marketplace (Trhovisko).
 3. Vyberte položku Active Downloads (Aktívne súbory na prevzatie).
 4. Vyberte možnosť Cancel All (Zrušiť všetko).

Krok č. 2: Odstráňte čiastočne prevzaté súbory

 1. V konzole prejdite do časti Settings (Nastavenia) a vyberte položku System (Systém).
 2. Vyberte položku Storage (Ukladacie zariadenia) a potom ukladacie zariadenie.
 3. Vyberte druh obsahu, ktorý sa snažíte prevziať.
 4. Vyhľadajte položku, ktorú sa snažíte prevziať.
 5. Ak je príslušná položka uvedená v zozname, vyberte ju a zvoľte položku Delete (Odstrániť).

Krok č. 3: Prevezmite obsah znova

Skúste prevziať obsah znova z histórie prevzatých súborov. Postupujte takto:

 1. V konzole sa prihláste do služby Xbox LIVE.
 2. Prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte položku Account (Konto).
 3. Vyberte položku Download History (História prevzatých súborov).
 4. Prehľadajte históriu prevzatých súborov. Vyberte položku a podľa pokynov ju znovu prevezmite.

Riešenie č. 2: Obráťte sa na technickú podporu pre konzoly Xbox

Ak ste problém nevyriešili pomocou predchádzajúceho riešenia, obráťte sa na technickú podporu pre konzoly Xbox.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri preberaní obsahu zo služby Xbox Live v konzole Xbox 360 sa zobrazí chyba 80070194 , alebo iným problémom?