Pri preberaní profilu v službe Xbox Live sa v konzole Xbox 360 zobrazí chyba 8007045D

Pri pokuse o prevzatie profilu v službe Xbox Live sa zobrazí nasledujúci kód chyby a hlásenie:

Ľutujeme, profily v službe Xbox Live momentálne nemožno prevziať. Skúste to znova neskôr.
Kód stavu 8007045D

Znamená to, že počas preberania sa vyskytla chyba.

Riešenia

Riešenie č. 1: Skontrolujte stav služby Xbox Live

Ak sa tu zobrazujú nejaké výstrahy, počkajte, kým sa neobnoví prevádzka služby, a potom to skúste znova:

Kľúčové služby Xbox Live: spustená
2019-12-05T15:19:49.5854397+00:00

Riešenie č. 2: Skontrolujte pripojenie k službe Xbox Live

Ak sa nemôžete pripojiť k službe Xbox Live, pozrite si článok Riešenie problémov s pripojením konzoly Xbox 360 k službe Xbox Live.

Riešenie č. 3: Vymažte vyrovnávaciu pamäť systému

 1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu .
 2. Prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte položku System Settings (Nastavenia systému).
 3. Vyberte položku Storage (Úložisko) alebo Memory (Pamäť).
 4. Označte ľubovoľné ukladacie zariadenie a na ovládači stlačte tlačidlo Y . (Bez ohľadu na vybraté ukladacie zariadenie sa vymaže vyrovnávacia pamäť všetkých ukladacích zariadení.)
 5. Vyberte položku Clear System Cache (Vymazať vyrovnávaciu pamäť systému).
 6. Po zobrazení výzvy na potvrdenie údržby ukladacieho zariadenia vyberte položku Yes (Áno).

Riešenie č. 4: Odstráňte profil uložený v konzole Xbox a potom ho znova prevezmite

Odstránenie profilu uloženého v konzole Xbox:

 1. Prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte položku System (Systém).
 2. Vyberte položku Storage (Úložisko).
 3. Vyberte položku All Devices (Všetky zariadenia).
 4. Vyberte položku Gamer Profiles (Profily hráčov).
 5. Vyberte menovku hráča, ktorú chcete odstrániť.
 6. Vyberte položku Delete (Odstrániť).
 7. Vyberte možnosť Delete Profile Only (Odstrániť iba profil). (Tým odstránite profil, ale zachováte uložené hry a dosiahnuté výsledky.)

Prevzatie profilu v službe Xbox Live:

 1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu .
 2. Vyberte položku Download Profile (Prevziať profil).
  Poznámka: Ak sa nezobrazí oznámenie „Download Profile“ (Prevziať profil), pravdepodobne to znamená, že ste prihlásení do svojho profilu. Stlačením tlačidla X  sa odhláste.
 3. Zadajte účet Microsoft priradený k vašej menovke hráča v službe Xbox Live. Ak nepoznáte svoj účet Microsoft alebo heslo, prečítajte si článok Otázky týkajúce sa účtu Microsoft alebo menovky hráča.
  Poznámka: Ak máte detský účet Xbox Live, na prevzatie profilu musíte použiť účet Microsoft svojho rodiča.
 4. Vyberte ukladacie zariadenie (napríklad Hard Drive (Pevný disk)) pre svoj profil.
  Váš profil sa začne preberať.
Po prevzatí sa môžete rozhodnúť, či sa pri prihlasovaní do vášho profilu má vyžadovať heslo účtu Microsoft. Predvolené nastavenie možnosti Remember Password (Zapamätať si heslo) je off (vypnuté), čo znamená, že pri prihlasovaní do profilu v službe Xbox Live vás konzola vyzve na zadanie hesla účtu Microsoft.
Na obrazovke prihlásenia v konzole Xbox 360 je vybratá možnosť Remember Password (Zapamätať si heslo).
Ak chcete, aby sa pri prihlásení do vášho profilu v tejto konzole zobrazila výzva na zadanie hesla účtu Microsoft, ponechajte políčko Remember Password (Zapamätať si heslo) nezačiarknuté. Teraz by ste mali byť schopní prihlásiť sa v konzole pomocou menovky hráča v službe Xbox Live.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri preberaní profilu v službe Xbox Live sa v konzole Xbox 360 zobrazí chyba 8007045D, alebo iným problémom?