Pri preberaní obsahu zo služby Xbox Live pomocou konzoly Xbox 360 sa zobrazí chyba 80070570

Pri pokuse o prevzatie obsahu zo služby Xbox Live pomocou konzoly Xbox 360 sa zobrazí tento kód chyby a hlásenie:

Kód stavu: 80070570

Ľutujeme, vyskytol sa problém so službou Xbox. Skúste to znova neskôr.

Môže to znamenať niektorý z nasledujúcich problémov:

 • Služba Xbox Live je dočasne nedostupná.
 • Možno budete musieť vymazať vyrovnávaciu pamäť systému konzoly.
 • Mohol sa vyskytnúť problém s profilom.
 • Mohol sa vyskytnúť problém s pevným diskom, na ktorý sa pokúšate prevziať obsah.

Riešenia

Ak chcete tento problém odstrániť, vyskúšajte nasledujúce riešenia. Ak niektoré riešenie nefunguje, prejdite na ďalšie.

Riešenie č. 1: Skontrolujte stav služby Xbox Live

Ak sa tu zobrazujú nejaké výstrahy, počkajte, kým sa obnoví prevádzka služby, a potom to skúste znova:

Kľúčové služby Xbox Live: spustená
2019-10-22T16:40:42.8997574+00:00

Riešenie č. 2: Vymažte vyrovnávaciu pamäť pre lokalitu Xbox Live aj vyrovnávaciu pamäť systému

Problémy s preberaním možno niekedy vyriešiť vymazaním vyrovnávacej pamäte pre lokalitu Xbox Live aj vyrovnávacej pamäte systému konzoly. Postupujte takto:

 1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu , prejdite do ponuky settings (Nastavenia) a vyberte položku System Settings (Nastavenia systému).
Šípka ukazuje na veľké stredové tlačidlo sprievodcu na ovládači.
 1. Vyberte položku Storage (Ukladacie zariadenia).
 2. Označte (ale nevyberte) ukladacie zariadenie a stlačením tlačidla Y na ovládači zobrazte ponuku Device Options (Možnosti zariadenia).
  Poznámka: Nezáleží na tom, ktoré ukladacie zariadenie vyberiete. Vymaže sa vyrovnávacia pamäť všetkých ukladacích zariadení.
Obrázok zvýrazňuje jedno z ukladacích zariadení na obrazovke Device Options (Možnosti zariadenia).
 1. Na obrazovke Device Options (Možnosti zariadenia) vyberte položku Clear System Cache (Vymazať vyrovnávaciu pamäť systému).
 2. Po zobrazení výzvy na potvrdenie údržby ukladacieho zariadenia vyberte položku Yes (Áno).

Poznámka: Po úspešnom vymazaní vyrovnávacej pamäte systému sa vrátite na obrazovku Storage Devices (Ukladacie zariadenia). Potom môžete stlačiť tlačidlo sprievodcu na ovládači a vrátiť sa na úvodnú obrazovku konzoly Xbox.

Riešenie č. 3: Odstráňte a znova prevezmite svoj profil

Problémy s preberaním možno niekedy vyriešiť odstránením a opätovným prevzatím profilu. Postupujte takto:

Krok č. 1: Z konzoly Xbox 360 odstráňte profil

 1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu .
 2. Prejdite do ponuky settings (nastavenia) a vyberte položku System (Systém).
 3. Vyberte položku Storage (Ukladacie zariadenia).
 4. Ak ku konzole Xbox 360 nepripojíte žiadne externé ukladacie zariadenia, vyberte položku Hard Drive (Pevný disk). Ak používate externé ukladacie zariadenia, vyberte namiesto toho položku All Devices (Všetky zariadenia).
 5. Vyberte položku Profiles (Profily).
Možnosť Profiles (Profily) je zvýraznená na obrazovke All Devices (Všetky zariadenia).
 1. Vyberte profil, ktorý chcete odstrániť.
 2. Vyberte položku Delete (Odstrániť).
 3. Vyberte možnosť Delete Profile Only (Odstrániť iba profil). Touto možnosťou odstránite profil, ale zachováte uložené hry a dosiahnuté výsledky.
  Poznámka: Ak vyberiete možnosť Delete Profile and Items (Odstrániť profil a položky), odstránite profil aj súvisiace uložené hry a dosiahnuté výsledky.

Krok č. 2: Znova prevezmite profil v službe Xbox Live do konzoly Xbox 360

 1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu .
 2. Vyberte položku Download Profile (Prevziať profil).
  Poznámka: Nevidíte položku Download Profile (Prevziať profil)? Znamená to, že ste sa prihlásili pod iným profilom. Stlačením tlačidla X sa odhláste, vykonajte potvrdenie a potom vyberte položku Download Profile (Prevziať profil).
Na obrazovke sprievodcu Xbox je zvýraznená položka Download Profile (Prevziať profil).
 1. V spodnej časti obrazovky Download Profile (Prevziať profil) vyberte položku Download Profile (Prevziať profil).
V spodnej časti obrazovky Download Profile (Prevziať profil) je zvýraznená možnosť Download Profile (Prevziať profil).
 1. Zadajte e-mailovú adresu účtu Microsoft, ktorý je priradený k vášmu profilu Xbox Live. Ak ju nepoznáte, použite sprievodcu Riešenie problému so zabudnutým účtom.
 2. Zadajte heslo účtu Microsoft. Ak ste heslo zabudli, obnovte ho
  Poznámka: Ak máte v službe Xbox Live detský účet, na prevzatie profilu sa vyžadujú údaje účtu Microsoft príslušného rodiča.
 3. Ak v konzole Xbox 360 používate externé úložisko, vyberte ukladacie zariadenie, do ktorého chcete uložiť profil. Ak externé úložisko nepoužívate, spustí sa preberanie profilu.
 4. Po opätovnom prevzatí vášho profilu sa vám zobrazí otázka, či chcete, aby si konzola Xbox 360 vaše heslo pamätala.
  • Ak sa chcete prihlasovať bez zobrazovania výzvy na zadanie hesla, vyberte možnosť Remember Password (Zapamätať si heslo).
  • Majte na pamäti, že keď vyberiete túto možnosť, do vašej konzoly sa bude môcť prihlásiť ktokoľvek vo vašom mene a používať informácie vášho účtu. To znamená aj uložené informácie o kreditnej karte.
  • Ak chcete, aby sa pri prihlasovaní do vášho účtu v konzole zobrazila výzva na zadanie hesla, ponechajte políčko Remember Password (Zapamätať si heslo) nezačiarknuté. Táto možnosť je vhodná vtedy, ak majú k vašej konzole prístup ostatní členovia domácnosti alebo ak ste si prevzali profil do konzoly u svojho priateľa.

Riešenie č. 4: Zrušte všetky čakajúce preberania a čiastočne prevzaté súbory a potom obsah znova prevezmite

Krok č. 1: Zrušte čakajúce preberania

 1. V konzole Xbox 360 sa prihláste do služby Xbox Live pomocou menovky hráča, ktorú ste použili pri pôvodnom zakúpení obsahu.
 2. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu  .
 3. Prejdite do časti Games & Apps (Hry a aplikácie).
 4. Vyberte položku Active Downloads (Aktívne súbory na prevzatie).
 5. Vyberte možnosť Cancel All (Zrušiť všetko).

Krok č. 2: Odstráňte čiastočne prevzaté súbory

 1. V konzole Xbox 360 prejdite do ponuky settings (nastavenia) a vyberte položku System (Systém).
 2. Vyberte položku Storage (Ukladacie zariadenia) a potom požadované ukladacie zariadenie.
 3. Vyberte druh obsahu, ktorý sa snažíte prevziať.
 4. Nájdite položku, ktorú sa snažíte prevziať (pravdepodobne pri nej bude zobrazený žltý výstražný symbol).
 5. Ak je príslušná položka uvedená v zozname, vyberte ju a zvoľte možnosť Delete (Odstrániť).

Krok č. 3: Prevezmite obsah znova 
Skúste prevziať obsah znova z histórie prevzatých súborov. Postupujte takto:

 1. Prihláste sa v službe Xbox Live pomocou konzoly Xbox 360.
 2. Prejdite do ponuky settings (nastavenia) a vyberte položku Account (Účet).
 3. Vyberte položku Download History (História prevzatých súborov).
 4. Prehľadajte históriu prevzatých súborov, vyberte požadovanú položku a podľa pokynov na obrazovke ju znova prevezmite.

Riešenie č. 5: Prevezmite položku na disk USB flash

Ak sa pokúšate o prevzatie položky na pevný disk, radšej sa ju pokúste prevziať do iného ukladacieho zariadenia.

Ak toto riešenie funguje, mohol sa vyskytnúť problém s pevným diskom. Pozrite si časť Riešenie problémov s pevnými diskami pre Xbox 360. Ďalšie informácie nájdete v článkoch Najčastejšie otázky týkajúce sa disku USB flash pre Xbox 360 a Ukladacie zariadenia konzoly Xbox 360.

Ak tento problém pretrváva, obráťte sa na technickú podporu pre konzoly Xbox.

Riešenie č. 6: Požiadajte o opravu

Ak ste problém nevyriešili pomocou predchádzajúcich riešení, konzolu Xbox 360 bude zrejme potrebné dať opraviť. Pozrite si článok Požiadanie o servis konzoly Xbox alebo senzora Kinect.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri preberaní obsahu zo služby Xbox Live pomocou konzoly Xbox 360 sa zobrazí chyba 80070570, alebo iným problémom?