Pri preberaní profilu v službe Xbox Live do konzoly Xbox 360 sa zobrazí chyba 80070571

Pri pokuse o prevzatie profilu v službe Xbox Live do konzoly Xbox 360 sa zobrazí nasledujúci kód chyby a hlásenie:

80070571

Ľutujeme, profily v službe Xbox Live momentálne nemožno prevziať. Skúste to znova neskôr.

Môže to znamenať, že v konzole je váš profil Xbox Live poškodený.

Riešenia

Riešenie č.1: Odstráňte poškodený profil, vymažte vyrovnávaciu pamäť systému a potom znovu prevezmite svoj profil

Problém vyriešite tak, že odstránite poškodený profil uložený v konzole Xbox 360 a potom ho znova prevezmete.

Krok č. 1: Odstráňte poškodený profil

 1. Prejdite do ponuky settings (nastavenia) a vyberte položku System (Systém).
 2. Vyberte položku Storage (Úložisko).
 3. Vyberte položku All Devices (Všetky zariadenia).
 4. Vyberte položku Gamer Profiles (Profily hráčov).
 5. Vyberte menovku hráča, ktorú chcete odstrániť.
 6. Vyberte položku Delete (Odstrániť).
 7. Vyberte možnosť Delete Profile Only (Odstrániť iba profil). Tým odstránite profil, ale zachováte uložené hry a dosiahnuté výsledky.

Krok č. 2: Vymažte vyrovnávaciu pamäť systému

 1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu .
 1. Prejdite do ponuky settings (nastavenia) a vyberte položku System Settings (Nastavenia systému).
 2. Vyberte položku Storage (Úložisko) alebo Memory (Pamäť).
 3. Označte ľubovoľné ukladacie zariadenie a na ovládači stlačte tlačidlo Y . (Bez ohľadu na vybraté ukladacie zariadenie sa tým vymaže vyrovnávacia pamäť všetkých ukladacích zariadení.)
 4. Vyberte položku Clear System Cache (Vymazať vyrovnávaciu pamäť systému).
 5. Po zobrazení výzvy na potvrdenie údržby ukladacieho zariadenia vyberte položku Yes (Áno).
 6. Reštartujte konzolu.

Krok č. 3: Prevezmite profil Xbox Live

 1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu .
 2. Vyberte položku Download Profile (Prevziať profil).
  Poznámka: Ak sa položka Download Profile (Prevziať profil) nezobrazuje, pravdepodobne ste prihlásení. Stlačením tlačidla X  sa odhláste zo svojho profilu.
 3. Zadajte účet Microsoft priradený k vašej menovke hráča v službe Xbox Live.
  Poznámky
 4. Vyberte ukladacie zariadenie (napríklad Hard Drive (Pevný disk)) pre svoj profil.

Váš profil sa začne preberať. Po prevzatí profilu sa môžete rozhodnúť, či sa na prihlásenie do vášho profilu má vyžadovať heslo účtu Microsoft.

Riešenie č. 2: Vyriešte problémy s ukladacím zariadením

Poznámka: Toto riešenie nefunguje pri konzolách s kapacitou 4 GB.

 1. Vypnite konzolu.
 2. Vyberte pevný disk (pozrite si článok Pridanie alebo vybratie pevného disku pre Xbox 360).
 3. Vyskúšajte iný pevný disk pre Xbox 360, ak je k dispozícii, alebo externý disk USB flash.
 4. Prevezmite svoj profil (podrobnosti nájdete v kroku č. 3 v riešení č. 1).
  Poznámka: Ak sa profil prevezme bez komplikácií, problém pravdepodobne spôsobovalo pôvodné ukladacie zariadenie. Ďalšie informácie nájdete v článku Riešenie problémov s pevnými diskami pre Xbox 360 alebo Zariadenie USB pripojené ku konzole Xbox 360 nefunguje.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri preberaní profilu v službe Xbox Live do konzoly Xbox 360 sa zobrazí chyba 80070571, alebo iným problémom?