Pri používaní služby Xbox Live pomocou konzoly Xbox 360 sa zobrazí chyba 80072741

Pri používaní služby Xbox Live v konzole Xbox 360 sa zobrazí nasledujúci kód chyby:

Chyba 80072741

Môže to znamenať nasledujúce problémy:

 • Niektoré funkcie služby Xbox nie sú dostupné v dôsledku údržby systému alebo dočasného problému so službou Xbox Live.
 • K niektorým funkciám služby Xbox nemôžete získať prístup pre problémy s konfiguráciou siete.
 • Vyskytol sa problém s možnosťou platby.

Riešenia

Ak chcete problém odstrániť, vyskúšajte nasledujúce riešenia. Ak niektoré riešenie nefunguje, prejdite na ďalšie.

Riešenie č. 1: Skontrolujte stav služby Xbox Live

Ak sa tu zobrazujú nejaké výstrahy, počkajte, kým sa obnoví prevádzka služby, a potom to skúste znova:

Televízia, hudba a video: spustená
2019-10-22T18:32:27.7593480+00:00

Ak nie sú uvedené žiadne výstrahy služby, mohol sa vyskytnúť problém s pripojením.

Riešenie č. 2: Otestujte pripojenie

Otestujte pripojenie konzoly Xbox 360 k službe Xbox Live. Postupujte takto:

 1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu.
 2. Prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte položku System Settings (Nastavenia systému).
 3. Vyberte položku Network Settings (Nastavenia siete).
 4. Ak sa zobrazí výzva, vyberte položku Wired Network (Káblová sieť) alebo názov bezdrôtovej siete.
 5. Vyberte položku Test Xbox Live Connection (Test pripojenia k službe Xbox Live).
 6. Ak test funguje, ste pripojení. Ak test zlyhá a zobrazí sa chybové hlásenie, skúste Riešenie chyby pripojenia konzoly Xbox 360.

Riešenie č. 3: Odstráňte profil a vymažte vyrovnávaciu pamäť

 1. Odpojte všetko príslušenstvo pripojené ku konzole, napríklad slúchadlá, komunikačnú klávesnicu Xbox 360 alebo senzor Kinect.
 2. Odstráňte svoj profil. Ďalšie informácie nájdete v článku Odstránenie profilu v službe Xbox Live z konzoly Xbox 360.
 3. Vymažte vyrovnávaciu pamäť systému. Pozrite si článok Vymazanie vyrovnávacej pamäte konzoly Xbox 360.
 4. Znova prevezmite svoj profil. Pozrite si článok Postup prevzatia profilu Xbox (menovky hráča) do akejkoľvek konzoly Xbox One.
 5. Reštartujte konzolu.

Riešenie č. 4: Otvorte sieťové porty

Ak máte bránu firewall alebo ste k sieti pripojení v práci či v škole, možno budete musieť otvoriť sieťové porty, aby mohla konzola Xbox 360 komunikovať so službou Xbox Live. Pomoc s otvorením sieťových portov nájdete v časti Riešenie chyby prekladu sieťových adries pre konzolu Xbox 360.

Riešenie č. 5: Kontrola fakturačnej adresy

Skontrolujte, či sa fakturačná adresa účtu Microsoft zhoduje s fakturačnou adresou používanou spoločnosťou, ktorá vydala kreditnú kartu. Takisto skontrolujte dátum uplynutia platnosti karty. Postupujte takto:

 1. Prihláste sa na stránke Platby a fakturácia pomocou svojho účtu Microsoft.

  Ak nepoznáte e-mailovú adresu alebo heslo účtu Microsoft, použite sprievodcu Riešenie problému so zabudnutým účtom alebo Riešenie problému so zabudnutým heslom.

 2. Vyberte možnosť Fakturačné informácie a podľa pokynov skontrolujte svoje fakturačné údaje.

  Poznámka: Ak sa v nich vyskytuje chyba, vyberte možnosť Upraviť profil a podľa pokynov údaje aktualizujte.

Riešenie č. 6: Aktualizujte alebo zmeňte možnosť platby

Ak si myslíte, že sa vyskytol problém s možnosťou platby spojenou s vaším účtom, môžete používanú možnosť platby aktualizovať alebo zmeniť. Pozrite si článok Aktualizácia možnosti platby online, vyberte položku Aktualizácia možnosti platby alebo Pridať možnosť platby na ľavej strane obrazovky a postupujte podľa pokynov.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri používaní služby Xbox Live pomocou konzoly Xbox 360 sa zobrazí chyba 80072741, alebo iným problémom?