Pri preberaní aktualizácie do konzoly Xbox 360 sa zobrazí chyba 8007274C

Problém

Pri pokuse o prevzatie aktualizácie do konzoly Xbox 360 sa zobrazuje niektoré z nasledujúcich chybových hlásení spoločne s kódom chyby 8007274C:

 • Aktualizáciu nemožno spracovať.
  Kód stavu: 8007274C
 • Určitý obsah služby Xbox Live je dočasne nedostupný. Aj naďalej máte prístup k svojmu profilu, môžete komunikovať s ostatnými hráčmi a hrať hry online. Keď bude obsah dostupný, automaticky sa zobrazí.
  Kód stavu: 8007274C

Ak sa zobrazí tento kód chyby a niektoré z týchto hlásení, znamená to, že aktualizáciu sa nepodarilo prevziať do konzoly. Aj v prípade, že neprebieha aktualizácia konzoly Xbox 360, pri prihlasovaní do konzoly Xbox 360, pripájaní do služby Xbox Live alebo spúšťaní či ukončovaní hry sa môže zobraziť toto chybové hlásenie:

 • Určitý obsah služby Xbox Live je dočasne nedostupný. Skúste to znova neskôr.
  Kód stavu: 8007274C

Ak sa zobrazí toto hlásenie a kód chyby, znamená to, že sa vyskytol problém s pripojením.

Poznámka: Pred kódom chyby 8007274C sa môžu zobrazovať štyri štvormiestne skupiny rôznych znakov (xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-8007-274C).

Riešenia

Poznámka Ak preberáte aktualizáciu, vyskúšajte prvé riešenie. V opačnom prípade pokračujte druhým riešením.

Riešenie č. 1: Opätovné prevzatie aktualizácie

 1. Reštartujte konzolu.
 2. Stlačte tlačidlo sprievodcu (veľké stredové tlačidlo X) na ovládači.
 3. Prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte položku System Settings (Nastavenia systému).
 4. Vyberte položku Network Settings (Nastavenia siete).
 5. Vyberte položku Wired Network (Káblová sieť) alebo názov svojej bezdrôtovej siete (ak sa zobrazí výzva).
 6. Vyberte položku Test Xbox Live Connection (Test pripojenia k službe Xbox LIVE).
 7. Ak sa zobrazí výzva na aktualizáciu softvéru konzoly, vyberte možnosť Yes (Áno).

Ak sa problém vyskytuje i naďalej, vyskúšajte nasledujúce riešenie.

Riešenie č. 2: Kontrola pripojenia k službe Xbox Live

Ak máte problémy s pripojením k službe Xbox LIVE, pozrite si článok Xbox LIVE: pripojenie k službe Xbox LIVE.

Ak sa problém vyskytuje i naďalej, vyskúšajte nasledujúce riešenie.

Riešenie č. 3: Kontrola, či máte dostatok miesta v ukladacom zariadení

Najnovšia aktualizácia softvéru konzoly vyžaduje aspoň 190 megabajtov (MB) miesta v ukladacom zariadení (alebo 256 MB, ak bývate v Japonsku). Ak nemáte dostatok voľného miesta, musíte niektoré položky premiestniť alebo odstrániť. Prečítajte si časť Kopírovanie, premiestňovanie alebo odstraňovanie obsahu konzoly Xbox 360.

Ak sa problém vyskytuje i naďalej, vyskúšajte nasledujúce riešenie.

Riešenie č. 4: Vymazanie vyrovnávacej pamäte systému

Problém môžete vyriešiť odstránením dočasných súborov z konzoly. Postupujte podľa pokynov v článku Vymazanie vyrovnávacej pamäte systému Xbox 360 a potom skúste aktualizáciu znova prevziať.

Ak sa problém vyskytuje i naďalej, vyskúšajte nasledujúce riešenie.

Riešenie č. 5: Opätovné vloženie ukladacieho zariadenia

 • Ak používate pamäťovú jednotku pre Xbox 360 alebo disk USB flash: Odpojte a znova zapojte pamäťovú jednotku alebo disk USB flash.
 • Ak máte pevný disk: Vyberte a znova pridajte pevný disk.

Po výmene ukladacieho zariadenia skúste prevziať aktualizáciu znova.

Ak sa problém vyskytuje i naďalej, vyskúšajte nasledujúce riešenie.

Riešenie č. 6: Opätovná konfigurácia pripojenia

 • Bezdrôtové pripojenie:
  1. Odpojte všetky bezdrôtové slúchadlá tretích strán.
  2. Premiestnite konzolu Xbox 360 bližšie k bezdrôtovému smerovaču.
  3. Riešenie problémov s pripojením k službe Xbox Live.
 • Káblové pripojenie:
 • Upozornenie: Nasledujúce kroky znižujú bezpečnostné nastavenia. Vaša sieť je tak slabšie zabezpečená pred útokmi zlomyseľných používateľov alebo škodlivého softvéru. Vykonanie tohto postupu preto neodporúčame. Túto možnosť však môžete využiť na základe vlastného uváženia. Postupujte podľa týchto krokov na vlastné riziko.

  1. Dočasne vypnite bránu firewall modemu alebo smerovača a vyskúšajte, či sa môžete pripojiť k službe Xbox Live.
  2. Ak sa môžete pripojiť, bránu firewall znova zapnite a potom skontrolujte, či sú na modeme alebo smerovači otvorené správne sieťové porty. Zoznam sieťových portov nájdete na stránke Sieťové porty používané službou Xbox Live.

Ak sa problém vyskytuje i naďalej, vyskúšajte nasledujúce riešenie.

Riešenie č. 7: Skopírovanie aktualizácie na disk USB flash, CD alebo DVD a následná inštalácia v konzole.

Ak žiadne z uvedených riešení problém neodstráni, skopírujte aktualizáciu konzoly z počítača na disk USB flash, CD alebo DVD a potom ju nainštalujte v konzole. Postupujte takto:

 • Skopírovanie na disk USB flash
 • Poznámka: Disk USB flash musí používať systém súborov FAT32.

  1. Zasuňte USB flash disk do USB portu na počítači.
  2. Prevezmite súbor s aktualizáciou.
  3. Kliknutím na tlačidlo Save (Uložiť) uložte súbor .zip s aktualizáciou konzoly do počítača.
  4. Dekomprimujte súbor.
  5. Skopírujte obsah súboru .zip do koreňového adresára disku USB flash.
  6. Odpojte disk USB flash od počítača.
  7. Zasuňte disk USB flash do portu USB na konzole Xbox 360.
  8. Reštartujte konzolu.
  9. Po reštartovaní konzoly sa automaticky spustí inštalačný program. Keď sa zobrazí výzva na aktualizáciu nového softvéru konzoly, vyberte možnosť Yes (Áno).
 • Napálenie na disk CD alebo DVD
 • Aktualizáciu si tiež môžete prevziať do počítača, napáliť na disk CD alebo DVD a potom ju nainštalovať v konzole. Postupujte takto:

  1. Do počítača prevezmite súbor s aktualizáciou.
  2. Kliknutím na tlačidlo Save (Uložiť) uložte súbor .zip s aktualizáciou konzoly do počítača.
  3. Dekomprimujte súbor.
  4. Do počítača vložte prázdny zapisovateľný disk CD alebo DVD.
  5. Skopírujte obsah súboru .zip do koreňového adresára na disku CD alebo DVD a vyberte možnosť zápisu (napálenia) súborov na disk.
  6. Po napálení súborov na disk vyberte disk z počítača a vložte ho do diskovej jednotky na konzole Xbox 360.
  7. Reštartujte konzolu.
  8. Po reštartovaní konzoly sa automaticky spustí inštalačný program. Keď sa zobrazí výzva na aktualizáciu nového softvéru konzoly, vyberte možnosť Yes (Áno).

Ak sa problém vyskytuje aj naďalej, obráťte sa na technickú podporu pre konzoly Xbox.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri preberaní aktualizácie do konzoly Xbox 360 sa zobrazí chyba 8007274C, alebo iným problémom?