Pri preberaní obsahu zo služby Xbox Live sa zobrazí chyba 80072EE2

Problém

Pri pokuse o prevzatie obsahu zo služby Xbox LIVE sa zobrazí nasledujúci kód chyby a hlásenie:

Určitý obsah služby Xbox Live je dočasne nedostupný. Aj naďalej máte prístup k svojmu profilu, môžete komunikovať s ostatnými hráčmi a hrať hry online.

Kód stavu: 80072EE2

Môže to znamenať, že internetové pripojenie medzi konzolou Xbox a servermi Xbox Live je pomalé.

Riešenia

Riešenie č. 1: Obsah prevezmite znova

Skúste obsah opätovne prevziať, aby ste zistili, či bol problém dočasný.

Ak napriek tomu nemôžete obsah prevziať, vyskúšajte nasledujúce riešenie.

Riešenie č. 2: Zjednodušte si nastavenie

V niektorých prípadoch blokuje preberanie brána firewall v smerovači alebo modeme. V takom prípade obsah najrýchlejšie preberiete do konzoly, ak zjednodušíte svoje sieťové nastavenie. Postupujte podľa týchto krokov a pomocou kábla siete Ethernet priamo prepojte konzolu s modemom.

Poznámka: Do modemu nezapájajte žiadne ďalšie zariadenia.

Obrázok konzoly Xbox 360 pripojenej k smerovaču pomocou kábla Ethernet
  1. Z modemu odpojte kábel siete Ethernet, ktorý prichádza zo smerovača konzoly Xbox.
  2. Do modemu zapojte kábel siete Ethernet, ktorý prichádza z konzoly Xbox.
  3. Vypnite konzolu Xbox.
  4. Odpojte napájací kábel zo zadnej strany modemu.
  5. Po minúte najprv zapojte modem a počkajte, kým sa neobnoví normálny stav všetkých indikátorov.
  6. Zapnite konzolu Xbox.
  7. Otestujte pripojenie k službe Xbox Live. Ak to chcete urobiť, prejdite do ponuky nastavenia a vyberte položku Nastavenia systému. Vyberte položky Nastavenia siete, Káblová sieť a Test pripojenia k službe Xbox Live.

    Poznámka: Ak sa môžete pripojiť k službe Xbox Live priamo pomocou modemu, konzola a modem fungujú podľa očakávania. Ak sa chcete k službe Xbox Live pripojiť pomocou smerovača, pravdepodobne budete musieť zmeniť nastavenie v smerovači. Informácie o konfigurácii smerovača nájdete vo fórach pre konzolu Xbox.

  8. Prihláste sa v službe Xbox Live a znova sa pokúste prevziať svoj profil.

Po zjednodušení nastavenia skúste obsah prevziať znova. Ak sa rovnaký problém vyskytuje i naďalej, vyskúšajte nasledujúce riešenie.

Riešenie č. 3: Nezatvárajte obrazovku preberania

Počas preberania nehrajte na konzole Xbox 360 hry ani nevykonávajte iné činnosti. Používanie konzoly počas preberania obsahu môže spôsobiť pozastavenie, ukončenie alebo uplynutie časového limitu preberania.

Ak ste obrazovku preberania nezavreli a naďalej máte ten istý problém, vyskúšajte nasledujúce riešenie.

Riešenie č. 4: Skontrolujte, či sa nevyskytli problémy s pripojením k sieti alebo u poskytovateľa internetových služieb

Preberanie môže zlyhať, ak poskytovateľ internetových služieb nastavil obmedzenie šírky pásma alebo času pripojenia. Zistite u poskytovateľa internetových služieb, či existujú obmedzenia, ktoré môžu spôsobiť uplynutie časového limitu pripojenia.

Riešenie č. 5: Vyriešte problémy s pomalým pripojením

Ak chcete problém vyriešiť, vyskúšajte sprievodcu Riešenie pomalej odozvy služby Xbox Live.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri preberaní obsahu zo služby Xbox Live sa zobrazí chyba 80072EE2, alebo iným problémom?