Pri preberaní obsahu zo služby Xbox Live pomocou konzoly Xbox 360 sa zobrazí chyba 80073302

Pri pokuse o prevzatie obsahu zo služby Xbox Live pomocou konzoly Xbox 360 sa zobrazí tento kód chyby a hlásenie:

  • Prevzatie sa nemohlo dokončiť. Skúste to znova neskôr.
  • Kód stavu: 80073302

Ak sa zobrazí toto hlásenie, môže to znamenať, že obsah v službe Xbox Live, ktorý sa snažíte prevziať, je momentálne nedostupný alebo neprístupný. Tento problém sa napríklad môže vyskytnúť v prípade, že sa konzola Xbox 360 nemôže pripojiť na servery služby Xbox Live pre dočasný problém so sieťou.

Riešenia

Ak chcete tento problém odstrániť, vyskúšajte nasledujúce riešenia. Ak niektoré riešenie nefunguje, prejdite na ďalšie.

Riešenie č. 1: Prevezmite obsah znova

Skúste prevziať obsah znova z histórie prevzatých súborov. Postupujte takto:

  1. V konzole sa prihláste do služby Xbox Live.
  2. Prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte položku Account (Konto).
  3. Vyberte položku Download History (História prevzatých súborov).
  4. Prehľadajte históriu prevzatých súborov. Vyberte položku a podľa pokynov ju znovu prevezmite.

Ak preberanie opäť zlyhá, vyskúšajte nasledujúce riešenie.

Riešenie č. 2: Maximalizujte šírku pásma siete

Pri preberaní obsahu zo služby Xbox Live skontrolujte, či iné počítače v domácnosti nepreberajú ani neprenášajú súbory. Keď niekto v domácnosti prehľadáva internet, používa šírku pásma siete, ktorú by mohla využiť konzola.

Poznámka: Šírka pásma je množstvo informácií, ktoré možno v danom čase preniesť prostredníctvom pripojenia na internet.

Môžete tiež skúsiť dočasne odpojiť alebo vypnúť zariadenia, ktoré sú pripojené k domácej sieti.

Po maximalizovaní šírky pásma siete skúste znova prevziať obsah.

Riešenie č. 3: Preberajte v inom čase dňa

Niektorí poskytovatelia internetových služieb blokujú alebo obmedzujú preberanie veľkých súborov v čase špičky. Ak poskytovateľ internetových služieb „obnoví“ po určitom čase pripojenie alebo obmedzí veľkosť preberaných súborov, môže sa zobraziť chybové hlásenie. Ak máte problémy s preberaním obsahu, zistite u poskytovateľa internetových služieb, či obmedzuje veľkosť preberaných súborov, rýchlosť alebo množstvo obsahu, ktoré možno prevziať.

Domové internetové siete sú často najviac zaťažené večer, keď je väčšina ľudí doma. Najlepšiu rýchlosť pripojenia na internet môžete dosiahnuť počas dňa.

Riešenie č. 4: Otvorte sieťové porty

Ak máte bránu firewall alebo smerovač, možno budete musieť zmeniť konfiguráciu, aby konzola Xbox 360 komunikovala so službou Xbox Live. Táto zmena konfigurácie sa niekedy označuje ako otvorenie alebo presmerovanie portov.

Ak chcete zistiť, ktoré sieťové porty služba Xbox Live používa, prečítajte si článok Sieťové porty používané službou Xbox Live.

Ak nemáte možnosť otvoriť sieťové porty, môžete sa pokúsiť pripojiť k službe Xbox Live pomocou priameho modemového pripojenia (namiesto smerovača alebo brány). Zapojte jeden koniec sieťového kábla do zadnej strany konzoly Xbox 360 a druhý koniec do vášho modemu. Tým obídete sieťové zariadenia, ako napríklad smerovač alebo bránu firewall.

Ak problém pretrváva, obráťte sa na technickú podporu pre konzoly Xbox.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri preberaní obsahu zo služby Xbox Live pomocou konzoly Xbox 360 sa zobrazí chyba 80073302, alebo iným problémom?