Pri preberaní aktualizácie konzoly Xbox 360 sa zobrazí chyba xxxx-xxxx-xx8x-xxxx-8015-xxxx

Pri pokuse o prevzatie aktualizácie do konzoly Xbox 360 sa zobrazí táto chyba a hlásenie:

Aktualizáciu nemožno spracovať.

Kód stavu: xxxx-xxxx-xx8x-xxxx-8015-xxxx

Poznámka: Znaky x sa líšia.

Toto chybové hlásenie môže znamenať, že aktualizáciu konzoly Xbox 360 sa nepodarilo prevziať.

Na tejto stránke

Opätovné prevzatie aktualizácie

 1. Reštartujte konzolu.
 2. Stlačte tlačidlo sprievodcu na ovládači (stredové tlačidlo X na ovládači).
 3. Prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte položku System Settings (Nastavenia systému).
 4. Vyberte položku Network Settings (Nastavenia siete).
 5. Vyberte položku Wired Network (Káblová sieť) alebo názov svojej bezdrôtovej siete (ak sa zobrazí výzva).
 6. Vyberte položku Test Xbox Live Connection (Test pripojenia k službe Xbox Live).
 7. Ak sa zobrazí výzva na aktualizáciu softvéru konzoly, vyberte možnosť Yes (Áno).

Kontrola pripojenia k službe Xbox Live

Ak máte problémy s pripojením k službe Xbox Live, pozrite si článok Problémy s pripojením k službe Xbox Live.

Skontrolujte, či máte dostatok miesta v ukladacom zariadení

Najnovšia aktualizácia softvéru konzoly vyžaduje aspoň 190 megabajtov (MB) miesta v ukladacom zariadení (alebo 256 MB, ak bývate v Japonsku). Ak nemáte dostatok voľného miesta, musíte niektoré položky premiestniť alebo odstrániť. Prečítajte si časť Kopírovanie, premiestňovanie alebo odstraňovanie obsahu konzoly Xbox 360.

Vymazanie vyrovnávacej pamäte systému

Problém môžete vyriešiť odstránením dočasných súborov z konzoly. Postupujte podľa pokynov v článku Vymazanie vyrovnávacej pamäte systému Xbox 360 a potom skúste aktualizáciu znova prevziať.

Znova vložte ukladacie zariadenie

 • Ak používate pamäťovú jednotku pre Xbox 360 alebo disk USB flash pre Xbox 360 namiesto pevného disku, vyberte a opätovne vložte pamäťovú jednotku alebo disk USB flash.
 • Ak používate pevný disk, skúste ho vybrať a opätovne vložiť.

Po výmene ukladacieho zariadenia skúste prevziať aktualizáciu znova.

Skopírujte aktualizáciu na disk USB flash, CD alebo DVD

Ak sa problém neodstránil pomocou žiadneho z predchádzajúcich riešení, skopírujte aktualizáciu konzoly z počítača na disk USB flash, CD alebo DVD. Potom aktualizáciu nainštalujte v konzole. Postupujte takto:

Skopírovanie na disk USB flash

Poznámka: Disk USB flash musí používať systém súborov FAT32.

 1. Zasuňte USB flash disk do USB portu na počítači.
 2. Prevezmite súbor s aktualizáciou.
 3. Kliknutím na tlačidlo Save (Uložiť) uložte súbor .zip s aktualizáciou konzoly do počítača.
 4. Dekomprimujte súbor:
  • Ak používate systém Windows XP, Windows Vista alebo Windows 7, súbor .zip dekomprimujte tak, že naň dvakrát kliknete.
  • Ak používate staršiu verziu systému Windows, musíte súbor dekomprimovať pomocou špeciálneho softvérového programu (napríklad programu WinZip).
 5. Skopírujte obsah súboru .zip do koreňového adresára disku USB flash.
 6. Odpojte disk USB flash od počítača.
 7. Zasuňte disk USB flash do portu USB na konzole Xbox 360.
 8. Reštartujte konzolu.
 9. Po reštartovaní konzoly sa automaticky spustí inštalačný program. Keď sa zobrazí výzva na aktualizáciu nového softvéru konzoly, vyberte možnosť Yes (Áno).

Napálenie na disk CD alebo DVD
Aktualizáciu tiež môžete prevziať do počítača, napáliť na disk CD alebo DVD a potom ju nainštalovať v konzole. Postupujte takto:

 1. Do počítača prevezmite súbor s aktualizáciou.
 2. Kliknutím na tlačidlo Save (Uložiť) uložte súbor .zip s aktualizáciou konzoly do počítača.
 3. Dekomprimujte súbor:
  • Ak používate systém Windows XP, Windows Vista alebo Windows 7, súbor .zip dekomprimujte tak, že naň dvakrát kliknete.
  • Ak používate staršiu verziu systému Windows, musíte súbor dekomprimovať pomocou špeciálneho softvérového programu (napríklad programu WinZip).
 4. Do počítača vložte prázdny zapisovateľný disk CD alebo DVD.
 5. Skopírujte obsah súboru .zip do koreňového adresára na disku CD alebo DVD a vyberte možnosť zápisu (napálenia) súborov na disk.
 6. Po napálení súborov na disk vyberte disk z počítača a vložte ho do diskovej jednotky na konzole Xbox 360.
 7. Reštartujte konzolu.
 8. Po reštartovaní konzoly sa automaticky spustí inštalačný program. Keď sa zobrazí výzva na aktualizáciu nového softvéru konzoly, vyberte možnosť Yes (Áno).

Ak sa po pokuse o skopírovanie aktualizácie na disk flash, disk CD alebo disk DVD a následnú inštaláciu aktualizácie v konzole zobrazí kód chyby vo formáte xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-C000-0001, obráťte sa na technickú podporu pre konzoly Xbox.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri preberaní aktualizácie konzoly Xbox 360 sa zobrazí chyba xxxx-xxxx-xx8x-xxxx-8015-xxxx , alebo iným problémom?