Pri používaní účtu Xbox Live v konzole Xbox 360 sa zobrazí chyba 80150010

Pri pokuse o prevzatie, zmenu alebo vytvorenie účtu Xbox Live v konzole Xbox 360 sa zobrazí toto chybové hlásenie:

Túto akciu momentálne nemožno vykonať. Skúste to znova neskôr. 80150010

Môže to znamenať, že nie ste prihlásení do účtu Xbox Live, ste prihlásení do nesprávneho účtu Xbox Live alebo ste sa pokúsili vytvoriť profil s rovnakým názvom, aký už má iný profil.

Riešenia

Pri pokuse o prevzatie účtu Xbox Live sa zobrazí chyba

Ak sa pri pokuse o prevzatie účtu Xbox Live do konzoly Xbox 360 vyskytne chyba, vyskúšajte nasledujúce riešenia. Ak prvé riešenie nefunguje, prejdite na ďalšie.

Riešenie č. 1: Skontrolujte stav služby Xbox Live

Ak sa tu zobrazujú nejaké výstrahy, počkajte, kým sa obnoví prevádzka služby, a potom to skúste znova:

Kľúčové služby Xbox Live: spustená
2020-01-25T02:30:12.4542385+00:00

Riešenie č. 2: Prihláste sa a overte svoje informácie o zabezpečení účtu Microsoft

Ak chcete potvrdiť správnosť svojich informácií o zabezpečení, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Pomocou poverení svojho účtu Microsoft sa prihláste na lokalite account.microsoft.com.
  Poznámka: Ak ste zabudli e-mailovú adresu alebo heslo účtu Microsoft, použite sprievodcu Riešenie problému so zabudnutým účtom alebo Riešenie problému so zabudnutým heslom.
 2. V hornej časti stránky kliknite na položku Security & password (Zabezpečenie a heslo). Keďže tieto informácie sú dôverné, zobrazí sa výzva na prijatie a zadanie kódu zabezpečenia. Vyberte telefónne číslo alebo e-mailovú adresu, kam máme poslať kód.
 3. Kliknite na položku Manage advanced security (Správa rozšíreného zabezpečenia). Ak sa vedľa niektorého telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy uvedenej ako informácie o zabezpečení nachádza prepojenie Verify (Overiť), musíte naň kliknúť, aby ste overili správnosť týchto informácií. Bude vám zaslaný kód zabezpečenia. Kód zadajte do príslušného poľa a kliknite na položku Verify (Overiť).
 4. Odhláste sa z účtu Microsoft a potom sa znova prihláste.
 5. Prihláste sa do konzoly Xbox 360 a pokúste sa o vykonanie svojej úlohy znova.

Riešenie č. 3: Odstráňte duplicitné profily, vymažte vyrovnávaciu pamäť systému a znova prevezmite jeden z profilov

Táto chyba sa môže zobrazovať, pretože ste omylom prevzali svoj profil dvakrát. V takom prípade môžete odstrániť obidva profily, vymazať vyrovnávaciu pamäť systému a znova prevziať jeden z profilov. Postupujte takto:

Odstránenie profilu

 1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu a stlačením tlačidla X sa odhláste.
Šípka ukazuje na veľké stredové tlačidlo sprievodcu na ovládači pre Xbox.
 1. Z konzoly Xbox 360 odstráňte všetky profily s rovnakým názvom, ako má menovka hráča, ktorú chcete obnoviť. V konzole prejdite do ponuky settings (nastavenia) a vyberte položku System (Systém).
 2. Vyberte položku Storage (Úložisko).
 3. Vyberte ukladacie zariadenie, v ktorom sa nachádza profil.
 4. Vyberte položku Profiles (Profily).
 5. Vyberte menovku hráča, ktorú chcete odstrániť.
 6. Vyberte položku Delete (Odstrániť).
 7. Vyberte možnosť Delete Profile Only (Odstrániť iba profil).

Vymazanie vyrovnávacej pamäte systému a opätovné prevzatie profilu

 1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu, prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte položku System Settings(Nastavenia systému).
 2. Vyberte položku Storage (Úložisko).
Na obrazovke systémových nastavení je zvýraznená možnosť Storage (Úložisko).
 1. Označte (ale nevyberte) ukladacie zariadenie a stlačením tlačidla Y na ovládači zobrazte ponuku Device Options (Možnosti zariadenia).
  Poznámka:
  Nezáleží na tom, ktoré ukladacie zariadenie vyberiete. Vymaže sa vyrovnávacia pamäť všetkých ukladacích zariadení.
 2. Na obrazovke Device Options (Možnosti zariadenia) vyberte položku Clear System Cache (Vymazať vyrovnávaciu pamäť systému).
Na obrazovke Device Options (Možnosti zariadenia) je zvýraznená možnosť Clear System Cache (Vymazať vyrovnávaciu pamäť systému).
 1. Po zobrazení výzvy na potvrdenie údržby ukladacieho zariadenia vyberte položku Yes (Áno).
 2. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu.
 3. Vyberte položku Download Profile (Prevziať profil) a postupujte podľa pokynov.

Chyba sa vyskytne po nedávnej zmene nastavení účtu

Ak sa chyba vyskytne po zmene nastavení účtu Microsoft, vyskúšajte nasledujúce riešenia.

Riešenie č. 1: Skontrolujte stav služby Xbox Live

Ak sa tu zobrazujú nejaké výstrahy, počkajte, kým sa obnoví prevádzka služby, a potom to skúste znova:

Kľúčové služby Xbox Live: spustená
2020-01-25T02:30:12.4542385+00:00

Riešenie č. 2: Skontrolujte, či používate správne heslo účtu Microsoft

Ak máte viacero účtov Microsoft, skontrolujte, či ste zadali správne poverenia účtu Microsoft (e-mailovú adresu a heslo, ktoré používate na prihlasovanie v službe Xbox Live).

Ak používate správnu e-mailovú adresu a heslo a kód chyby 80150010 sa zobrazuje aj naďalej, vyskúšajte nasledujúce riešenie.

Poznámka: Ak ste zabudli e-mailovú adresu alebo heslo účtu Microsoft, použite sprievodcu Riešenie problému so zabudnutým účtom alebo Riešenie problému so zabudnutým heslom.

Riešenie č. 3: Prihláste sa do účtu Microsoft v počítači a prevezmite svoj profil

 1. Prihláste sa do účtu Microsoft.
 2. Ak sa do účtu Microsoft môžete prihlásiť v počítači, skúste profil prevziať v konzole Xbox 360:
  1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu.
  2. Vyberte položku Download Profile (Prevziať profil) a postupujte podľa pokynov.
 3. Ak tento postup funguje, pokúste sa o vykonanie svojej úlohy znova.

Ak tento problém pretrváva, obráťte sa na technickú podporu pre konzoly Xbox.

Ďalšie informácie

Aj keď služba prihlásenia do účtu Microsoft nie je dostupná, naďalej môžete hrať hry v službe Xbox Live. Poverenia účtu Microsoft sa vyžadujú len pri zmene nastavení účtu alebo nákupe nového obsahu.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri používaní účtu Xbox Live v konzole Xbox 360 sa zobrazí chyba 80150010, alebo iným problémom?