Pri pokuse o prevzatie alebo zmenu konta Xbox Live sa zobrazí chyba 80150019

Problém

Pri pokuse o prevzatie alebo zmenu konta Xbox Live sa zobrazí nasledujúci kód chyby a hlásenie. Táto chyba sa tiež môže zobraziť pri pokuse o kúpu alebo prevzatie obsahu:

Túto akciu momentálne nemožno vykonať, skúste to znova neskôr. Ďalšie informácie nájdete na lokalite www.xbox.com/support: 80150019.

Môže to znamenať niektorý z nasledujúcich problémov:

 • Vyskytol sa dočasný problém so službou Xbox Live.
 • Vyskytol sa dočasný problém s partnerskou službou služby Xbox Live, napríklad s kontom Microsoft.
 • Vyskytol sa problém s fakturačnými údajmi konta.

Riešenia

Riešenie č. 1: Vymažte vyrovnávaciu pamäť systému. Postupujte takto.

 1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu.
 2. Prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte položku System Settings (Nastavenia systému).
 3. Vyberte položku Storage (Ukladacie zariadenia) alebo Memory (Pamäť).
 4. Označte ľubovoľné ukladacie zariadenie a na ovládači stlačte tlačidlo Y. (Bez ohľadu na vybraté ukladacie zariadenie sa vymaže vyrovnávacia pamäť všetkých ukladacích zariadení.)
 5. Vyberte položku Clear System Cache (Vymazať vyrovnávaciu pamäť systému).
 6. Po zobrazení výzvy na potvrdenie údržby ukladacieho zariadenia vyberte položku Yes (Áno).

Riešenie č. 2: Skontrolujte stav služby Xbox Live. Pri plánovanej údržbe systému alebo nepredvídaných problémoch so službou Xbox Live nemusia byť niektoré funkcie služby Xbox Live dostupné. Ak chcete zistiť stav služby Xbox Live, pozrite si stránku Stav služby Xbox Live.

Riešenie č. 3: Overte fakturačné údaje konta Microsoft. Postupujte takto:

 1. Prihláste sa do konta Microsoft.
 2. Kliknite na položku Billing (Fakturácia).
 3. Overte fakturačné údaje.
 4. Odhláste sa z konta Microsoft a potom sa znova prihláste.
 5. Prihláste sa v službe Xbox Live a znova sa pokúste prevziať príslušný obsah.

Riešenie č. 4: Kontaktujte banku alebo finančnú inštitúciu.
Nákup v službe Xbox Live mohol zlyhať z nasledujúcich príčin:

 • Kreditná karta nebola aktivovaná.
 • Kreditná karta bola odmietnutá pre nedostatok finančných prostriedkov.
 • Kreditná karta nie je autorizovaná na nákupy online alebo automatické účtovanie.
 • Spoločnosť, ktorá vydala kreditnú kartu, blokuje transakciu.

Obráťte sa na spoločnosť, ktorá vydala kreditnú kartu, alebo banku a uistite sa, že používaná karta bola aktivovaná, že máte k dispozícii dostatok finančných prostriedkov a že sa transakcia nijakým spôsobom neblokuje.

Riešenie č. 5: Použite predplatené body Microsoft Points alebo členskú kartu, ak ich máte k dispozícii.
Na nákupy môžete používať aj predplatenú kartu Microsoft Points, ktorú si môžete kúpiť v maloobchodných predajniach. Niektoré nákupy však nepodporujú body Microsoft Points ani možnosti predplatenia. Skôr než si kúpite body Microsoft Points alebo predplatenú kartu, uistite sa, či možno požadovanú položku kúpiť použitím tejto možnosti platby.

Riešenie č. 6: Skúste nákup zopakovať neskôr.

Počkajte a skúste transakciu zopakovať o 24 až 48 hodín.

Ak sa problém vyskytuje aj naďalej, kliknutím na prepojenie Kontakt v spodnej časti tejto stránky sa obráťte na technickú podporu pre konzoly Xbox.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri pokuse o prevzatie alebo zmenu konta Xbox Live sa zobrazí chyba 80150019, alebo iným problémom?