Pri pokuse o prevzatie obsahu zo služby Xbox Live sa zobrazí chyba 80150101

Pri pokuse o prevzatie obsahu zo služby Xbox Live sa zobrazí nasledujúci kód chyby a hlásenie:

Nemožno načítať informácie zo služby Xbox Live. Skúste to znova neskôr.

Kód stavu 80150101.

Znamená to, že pri pokuse o prevzatie obsahu sa vyskytol problém so sieťou.

Riešenia

Ak chcete problém odstrániť, vyskúšajte nasledujúce riešenia.

Riešenie č. 1: Overenie stavu služby a pripojenia k službe Xbox Live

 1. Na stránke Stav služby skontrolujte, či sa v službe nevyskytuje problém.
 2. Ak je so službou všetko v poriadku a táto chyba sa zobrazuje pri pokuse o prevzatie položky, počkajte niekoľko minút a potom sa pokúste prevziať obsah znova.
 3. Spustite test pripojenia k službe Xbox Live:
  1. Na paneli Xbox vyberte položku settings (nastavenia).
  2. Vyberte položku System (Systém).
  3. Vyberte položku Network Settings (Nastavenia siete).
  4. Vyberte svoju sieť.
  5. Vyberte položku Test Xbox Live Connection (Test pripojenia k službe Xbox Live).

Riešenie č. 2: Opätovné prevzatie obsahu

Skúste prevziať obsah znova z histórie prevzatých súborov. Postupujte takto:

 1. V konzole sa prihláste do služby Xbox Live.
 2. Prejdite do ponuky settings (nastavenia) a vyberte položku Account (Konto).
 3. Vyberte položku Download History (História prevzatých súborov).
 4. Prehľadajte históriu prevzatých súborov, vyberte požadovanú položku a podľa pokynov ju znovu prevezmite.

Ak preberanie opäť zlyhá, vyskúšajte nasledujúce riešenie.

Riešenie č. 3: Maximalizácia šírky pásma siete

Pri preberaní obsahu zo služby Xbox Live skontrolujte, či iné počítače v domácnosti nepreberajú ani neprenášajú súbory. Keď niekto v domácnosti prehľadáva internet, používa šírku pásma siete, ktorú by mohla využiť konzola. (Šírka pásma je množstvo informácií, ktoré možno v danom čase preniesť prostredníctvom pripojenia na internet.)

Môžete tiež skúsiť dočasne odpojiť alebo vypnúť zariadenia, ktoré sú pripojené k domácej sieti.

Po maximalizovaní dostupnej šírky pásma siete skúste znova prevziať obsah. Ak preberanie opäť zlyhá, vyskúšajte nasledujúce riešenie.

Riešenie č. 4: Preberanie v inom čase dňa

Niektorí poskytovatelia internetových služieb blokujú alebo obmedzujú preberanie veľkých súborov v čase špičky. Ak poskytovateľ internetových služieb „obnoví“ po určitom čase pripojenie alebo obmedzí veľkosť preberaných súborov, zobrazí sa chybové hlásenie.

Domové internetové siete sú často najviac zaťažené večer, keď je väčšina ľudí doma. Najlepšiu rýchlosť pripojenia môžete dosiahnuť počas pracovného času. Ak máte problémy s preberaním obsahu, zistite u poskytovateľa internetových služieb, či obmedzuje veľkosť preberaných súborov, rýchlosť alebo množstvo obsahu, ktoré možno prevziať.

Ak sa pokúsite obsah prevziať v inom čase dňa a napriek tomu preberanie zlyhá, vyskúšajte nasledujúce riešenie.

Riešenie č. 5: Otvorenie sieťových portov

Ak máte bránu firewall alebo smerovač, možno budete musieť zmeniť konfiguráciu, aby konzola Xbox 360 komunikovala so službou Xbox Live. Táto zmena konfigurácie sa niekedy označuje ako otvorenie alebo presmerovanie portov.

Ak chcete zistiť, ktoré sieťové porty služba Xbox Live používa, prečítajte si článok Sieťové porty používané službou Xbox Live.

Ak sa tento problém vyskytuje aj po vyskúšaní riešení uvedených vyššie, obráťte sa na technickú podporu pre konzoly Xbox.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri pokuse o prevzatie obsahu zo služby Xbox Live sa zobrazí chyba 80150101, alebo iným problémom?