Pri pripájaní k službe Xbox Live pomocou konzoly Xbox 360 sa zobrazí chyba 80151006

Pri pokuse o pripojenie k službe Xbox Live v konzole Xbox 360 sa zobrazí tento kód chyby:

80151006

Môže to znamenať niektorý z nasledujúcich problémov:

 • Vyskytol sa dočasný problém so službou Xbox Live.
 • Váš účet Microsoft je platný, ale nie je priradený k menovke hráča.
 • Vyskytol sa problém pri zmene mena v menovke hráča.

Riešenia

Ak chcete problém odstrániť, vyskúšajte nasledujúce riešenia.

Riešenie č. 1: Skontrolujte stav služby Xbox Live

Kľúčové služby Xbox Live: spustená
2019-12-11T20:43:09.0254436+00:00
Ak sa tu zobrazujú nejaké výstrahy, počkajte, kým sa obnoví prevádzka služby, a potom to skúste znova:

Riešenie č. 2: Zaregistrujte si účet Microsoft

Ak chcete získať prístup k službe Xbox Live v konzole Xbox 360, potrebujete účet Microsoft priradený k menovke hráča.

Ak ho chcete zaregistrovať, pozrite si článok Výber e-mailovej adresy na používanie v účte Microsoft.

Poznámka:
Môže sa od vás požadovať prijatie podmienok používania a zadanie informácií o zabezpečení. Podrobnosti o informáciách o zabezpečení nájdete v článku Prehľad informácií o zabezpečení účtu Microsoft.

Riešenie č. 3: Vypnite a znova zapnite konzolu a vymažte vyrovnávaciu pamäť

Problém sa môže vyriešiť reštartovaním konzoly a vymazaním vyrovnávacej pamäte:

 1. Stlačením tlačidla Xbox na konzole Xbox vypnite konzolu.
 2. Odpojte od konzoly všetko príslušenstvo (senzor Kinect, slúchadlá, káblové ovládače a pod.).
 3. Stlačením tlačidla Xbox na konzole zapnite konzolu.
 4. Vymažte vyrovnávaciu pamäť:
  1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu , prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte položku System Settings (Nastavenia systému).
  2. Vyberte položku Storage (Úložisko) alebo Memory (Pamäť).
  3. Označte ľubovoľné ukladacie zariadenie a na ovládači stlačte tlačidlo Y . (Bez ohľadu na vybraté ukladacie zariadenie sa vymaže vyrovnávacia pamäť všetkých ukladacích zariadení.)
  4. Vyberte položku Clear System Cache (Vymazať vyrovnávaciu pamäť systému)
  5. Po zobrazení výzvy na potvrdenie údržby ukladacieho zariadenia vyberte položku Yes (Áno).
 5. Vypnite konzolu a znova ju reštartujte.

Riešenie č. 4: Ak ste nedávno zmenili menovku hráča, odstráňte a znova prevezmite svoj profil
Ak ste si nedávno zmenili menovku hráča, zmena mena mohla skončiť neúspešne. Na odstránenie problému odstráňte svoj profil hráča, vymažte vyrovnávaciu pamäť systému a znova si prevezmite svoj profil hráča. Postupujte takto:

Odstráňte svoj profil hráča

 1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu , prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte položku System Settings (Nastavenia systému).
 2. Vyberte položku Storage (Úložisko).
 3. Vyberte položku All Devices (Všetky zariadenia).
 4. Vyberte položku Gamer Profiles (Profily hráčov).
 5. Vyberte menovku hráča, ktorú chcete odstrániť.
 6. Vyberte položku Delete (Odstrániť).
 7. Vyberte možnosť Delete Profile Only (Odstrániť iba profil). (Tým odstránite profil, ale zachováte uložené hry a dosiahnuté výsledky.)

Vymažte vyrovnávaciu pamäť systému
Postupujte podľa pokynov na vymazanie vyrovnávacej pamäte v riešení č. 3 uvedenom vyššie.

Znova si prevezmite svoj profil hráča

 1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu .
 2. Vyberte položku Download Profile (Prevziať profil).
 3. V spodnej časti obrazovky Download Profile (Prevziať profil) vyberte položku Download Profile (Prevziať profil).
 4. Zadajte e-mailovú adresu účtu Microsoft, ktorý je priradený k vášmu profilu Xbox. Ak ju nepoznáte, použite sprievodcu Riešenie problému so zabudnutým účtom.
 5. Zadajte heslo účtu Microsoft. Ak ste heslo zabudli, obnovte ho.
 6. Ak v konzole používate externé úložisko, vyberte ukladacie zariadenie, do ktorého chcete uložiť profil. Ak externé úložisko nepoužívate, spustí sa preberanie profilu.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri pripájaní k službe Xbox Live pomocou konzoly Xbox 360 sa zobrazí chyba 80151006, alebo iným problémom?