Pri pokuse o prihlásenie do služby Xbox Live pomocou konzoly Xbox 360 sa zobrazí chyba 80151011

Pri pokuse o prihlásenie v službe Xbox Live sa zobrazí tento kód chyby a hlásenie:

Ľutujeme, profily v službe Xbox Live momentálne nemožno prevziať. Skúste to znova neskôr. 
Kód stavu 80151011

Môže to znamenať, že sa vyskytol problém s profilom v službe Xbox Live.

Riešenia

Riešenie č. 1: Kontrola stavu služby Xbox Live

Ak sa tu zobrazujú nejaké výstrahy, počkajte, kým sa obnoví prevádzka služby a potom to skúste znova:

Kľúčové služby Xbox Live: spustená
2019-12-13T13:54:36.5211376+00:00

Riešenie č. 2: Kontrola pripojenia k službe Xbox Live

Ak sa nemôžete pripojiť k službe Xbox Live, pozrite si článok Riešenie problémov s pripojením konzoly Xbox 360 k službe Xbox Live.

Riešenie č. 3: Overenie informácií o zabezpečení konta Microsoft

Ak ste nedávno pridali informácie na zabezpečenie svojho konta Microsoft, možno ich budete musieť overiť. Overením sa potvrdí, že ste zmeny vykonali vy, nie niekto, kto sa snaží ukradnúť informácie o vašom účte. Postup na overenie informácií o zabezpečení:

 1. Prihláste sa do účtu Microsoft. Ak ste zabudli heslo alebo ak heslo nefunguje, navštívte stránku na obnovenie hesla.
 2. V časti Password and security info (Heslo a informácie o zabezpečení) kliknite na položku Edit security info (Upraviť informácie o zabezpečení).
 3. Ak musíte overiť svoje informácie o zabezpečení, pod telefónnym číslom alebo e-mailovou adresou uvidíte slovo Verify (Overiť). Kliknite na slovo Verify (Overiť).
 1. Odhláste sa z účtu Microsoft a potom sa znova prihláste.
 2. Znova sa pokúste prihlásiť v službe Xbox Live.

Riešenie č. 4: Vymazanie vyrovnávacej pamäte systému

Ak ste nedávno zmenili heslo alebo kontaktné informácie na zabezpečenie svojho konta Microsoft, možno budete musieť vymazať vyrovnávaciu pamäť v konzole, aby sa odstránili všetky predtým uložené informácie.

 1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu.
 2. Prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte položku System Settings (Nastavenia systému).
 3. Vyberte položku Storage (Úložisko) alebo Memory (Pamäť).
 1. Označte ľubovoľné ukladacie zariadenie a na ovládači stlačte tlačidlo Y. (Bez ohľadu na vybraté ukladacie zariadenie sa tým vymaže vyrovnávacia pamäť všetkých ukladacích zariadení.)
 2. Vyberte položku Clear System Cache (Vymazať vyrovnávaciu pamäť systému).
 1. Po zobrazení výzvy na potvrdenie údržby ukladacieho zariadenia vyberte položku Yes (Áno).

Riešenie č. 5: Ak ste nedávno aktivovali dvojstupňové overovanie, vytvorte vo svojom konte Microsoft jedinečné heslo aplikácie.

Ak chcete zistiť, či je vo vašom konte Microsoft zapnuté dvojstupňové overovanie, prihláste sa do konta a vyberte položku Security info (Informácie o zabezpečení).

Ak ste nedávno aktivovali dvojstupňové overovanie, nemusíte vedieť, ako sa máte prihlásiť do aplikácií alebo zariadení, ktoré neakceptujú kódy zabezpečenia. V niektorých aplikáciách (napríklad v poštových aplikáciách alebo niektorých smartfónoch) a zariadeniach (napríklad v konzole Xbox 360) sa pri pokuse o prihlásenie nezobrazí výzva na zadanie informácií o zabezpečení.

Ak máte zapnuté dvojstupňové overenie a v aplikácii alebo zariadení sa zobrazí chyba oznamujúca nesprávne heslo, skôr než sa budete môcť prihlásiť, budete musieť vytvoriť jedinečné heslo aplikácie v účte Microsoft priradenom k tejto aplikácii alebo zariadeniu. Tento postup musíte zopakovať pre každú aplikáciu alebo zariadenie, v ktorom sa nezobrazí výzva na zadanie informácií o zabezpečení.

Vytvorenie jedinečného hesla pre aplikáciu alebo zariadenie:

 1. Prihláste sa do účtu Microsoft.
 2. V časti Password and security info (Heslo a informácie o zabezpečení) vyberte položku Edit security info (Upraviť informácie o zabezpečení).
  Ak sa na webovej stránke zobrazí výzva na zadanie informácií zabezpečenia, zadajte ich a vyberte položku Submit (Odoslať).
 3. V časti App passwords (Heslá aplikácií) vyberte položku Create a new app password (Vytvoriť nové heslo aplikácie).
  Tým sa vygeneruje nové heslo aplikácie, ktoré sa zobrazí na obrazovke.
 4. Keď sa v konzole Xbox zobrazí výzva na zadanie hesla konta Microsoft, zadajte heslo aplikácie vytvorené online.

Po prihlásení pomocou hesla aplikácie ste pripravení na používanie príslušnej aplikácie alebo zariadenia. Pomocou tohto nového hesla aplikácie sa budete prihlasovať do zariadenia namiesto hesla konta Microsoft.

Vypnutie dvojstupňového overovania:

 1. Prihláste sa do účtu Microsoft.
 2. V časti Password and security info (Heslo a informácie o zabezpečení) vyberte položku Edit security info (Upraviť informácie o zabezpečení).
  Ak sa na webovej stránke zobrazí výzva na zadanie informácií zabezpečenia, zadajte ich a vyberte položku Submit (Odoslať).
 3. Pod nadpisom Two-Step Verification (Dvojstupňové overovanie) vyberte položku Turn off two-step verification (Vypnúť dvojstupňové overovanie).

Riešenie č. 6: Odstráňte a znova prevezmite profil v službe Xbox Live

Informácie o postupe nájdete v článku Podpora pre správu menovky hráča a profilu.

Riešenie č. 7: Obnovenie nastavení konzoly Xbox 360

Ak chcete obnoviť nastavenia konzoly Xbox 360, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Stlačte tlačidlo sprievodcu a vyberte položku Turn Off Console (Vypnúť konzolu).
 2. Zapnite konzolu Xbox 360.

Poznámka: Ak používate bezdrôtový ovládač pre Xbox 360, môžete konzolu zapnúť pomocou tlačidla sprievodcu na ovládači.

Riešenie č. 8: Odstránenie a opätovné prevzatie aktualizácií systému

Ak chcete odstrániť a znova prevziať aktualizácie systému, postupujte podľa týchto krokov.

Poznámka: Týmto postupom odstránite všetky aktualizácie systému nainštalované v konzole Xbox.

 1. Stlačte tlačidlo sprievodcu a vyberte domovskú obrazovku konzoly Xbox.
 2. Vyberte položku settings (nastavenia) a potom položku System (Systém).
 3. Vyberte položku Storage (Úložisko).
 4. Označte ukladacie zariadenie (ale nevyberajte ho stlačením tlačidla A).
 5. Stlačte nasledujúce tlačidlá v tomto poradí:
  1. Ľavé predné tlačidlo
  2. Pravé predné tlačidlo
  3. Tlačidlo X
  4. Ľavé predné tlačidlo
  5. Pravé predné tlačidlo
  6. Tlačidlo X
 6. Na obrazovke Delete System Update (Odstrániť aktualizáciu systému) vyberte položku Yes (Áno).
 7. Po reštartovaní konzoly Xbox vyberte položku OK, aby sa prevzala a nainštalovala aktualizácia systému.
 8. Po nainštalovaní aktualizácie systému znova prevezmite profil v službe Xbox Live a skúste sa prihlásiť do služby Xbox Live.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri pokuse o prihlásenie do služby Xbox Live pomocou konzoly Xbox 360 sa zobrazí chyba 80151011, alebo iným problémom?