Pri pokuse o použitie konta Microsoft v službe Xbox Live sa zobrazí chyba 80151012

Problém

Pri pokuse o prevzatie profilu do konzoly Xbox 360 sa zobrazí nasledujúce chybové hlásenie:

Ľutujeme, ale vyskytol sa problém s vaším kontom Microsoft. Pomoc vyhľadajte na lokalite https://account.live.com.

Kód chyby: 80151012

Môže to znamenať, že vaše konto Microsoft je zamknuté alebo sa vyskytol problém s kontom.

Riešenia

Ak chcete problém odstrániť, vyskúšajte nasledujúce riešenia:

Riešenie č. 1: Odstráňte profil zo všetkých konzol Xbox 360, v ktorých je uložený. Môžete to urobiť dvoma spôsobmi. Pri obidvoch sa používa váš „dôveryhodný počítač“. (Informácie o dôveryhodných počítačoch nájdete v časti „Označenie počítača ako dôveryhodného“ v článku Prečo sa neočakávane zobrazuje výzva na zadanie e-mailovej adresy a hesla konta Microsoft.)

 • 1. možnosť
  1. Prejdite na ktorúkoľvek stránku lokality Xbox.com (napríklad túto) a prihláste sa do konta Xbox Live.
  2. Vyhľadajte a vyberte položku My Account (Moje konto), ktorá sa môže nachádzať v pravom hornom rohu pod menovkou hráča alebo na ľavej navigačnej table v časti Avatar.
  3. V časti Safety (Bezpečnosť) vyberte položku Remove my profile from all Xbox 360 consoles (Odstrániť môj profil zo všetkých konzol Xbox 360).
  4. V časti VISITED CONSOLES (Navštívené konzoly) vyberte položku Require profile download (Vyžadovať prevzatie profilu).
  5. Vráťte sa do konzoly Xbox 360 a prevezmite profil.
 • 2. možnosť
  1. Prihláste sa do konta Xbox Live z ktorejkoľvek stránky lokality Xbox.com, napríklad z tejto.
  2. Vyhľadajte a vyberte položku My Account (Moje konto), ktorá sa môže nachádzať v pravom hornom rohu pod menovkou hráča alebo na ľavej navigačnej table v časti Avatar.
  3. Vyberte položku Security, family & forums (Zabezpečenie, rodina a fóra).
  4. Vyberte položku Xbox 360 profile protection (Ochrana profilu konzoly Xbox 360).
  5. V časti Consoles that do not require your password for sign-in (Konzoly, ktoré na prihlásenie nevyžadujú heslo) stlačte zelené tlačidlo Require Profile Download (Vyžadovať prevzatie profilu). Tým sa profil vymaže zo všetkých konzol Xbox 360, v ktorých je momentálne uložený.
  6. Vráťte sa do konzoly Xbox 360 a prevezmite profil.

Riešenie č. 2: Obnovte heslo konta Microsoft. Postupujte takto:

 1. Prejdite na stránku Obnovenie hesla.
 2. Vyberte dôvod obnovenia hesla.
 3. Zadajte e-mailovú adresu konta Microsoft.
 4. Zadajte znaky zobrazené na obrázku.
 5. Kliknite alebo ťuknite na tlačidlo Next (Ďalej).
 6. Vyberte niektorú z dostupných možností (prvkov) na odoslanie kódu zabezpečenia a kliknite alebo ťuknite na tlačidlo Next (Ďalej). Ak nemáte prístup k žiadnemu z prvkov, vyberte možnosť I don’t use these anymore (Tieto už nepoužívam).
 7. Zadajte štvormiestny kód zabezpečenia a kliknite alebo ťuknite na tlačidlo Next (Ďalej).
 8. Zadajte nové heslo a kliknite alebo ťuknite na tlačidlo Next (Ďalej).

Ak sa problém vyskytuje aj naďalej, obráťte sa na technickú podporu pre konzoly Xbox.

Máte otázky týkajúce sa opravy alebo záruky? Pozrite si článok Záruka, registrácia a oprava konzoly Xbox 360: najčastejšie otázky.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri pokuse o použitie konta Microsoft v službe Xbox Live sa zobrazí chyba 80151012, alebo iným problémom?