Pri preberaní profilu do konzoly Xbox 360 sa zobrazí chyba 80151103

Pri preberaní profilu zo služby Xbox Live do konzoly Xbox 360 sa zobrazí jeden z nasledujúcich kódov chyby a hlásenia:

Ľutujeme, profily v službe Xbox Live momentálne nemožno načítať. Skúste to znova neskôr.

Kód stavu: 80151103.

Chyba: Nemožno sa pripojiť k službe Live. Kód chyby prihlásenia je 0x80151103

Môže to znamenať niektorý z nasledujúcich problémov:

 • Vyskytol sa dočasný problém so službou Xbox Live.
 • Vyskytol sa problém s bezpečnostnými informáciami účtu Microsoft.
 • Vyskytol sa problém s profilom Xbox Live, ktorý je uložený v konzole Xbox 360.

Riešenia

Vyskúšajte vyriešiť tento problém pomocou nasledujúcich krokov.

Riešenie č. 1: Kontrola stavu služby Xbox Live

Ak sa tu zobrazujú nejaké výstrahy, počkajte, kým sa obnoví prevádzka služby, a potom to skúste znova:

Kľúčové služby Xbox Live: spustená
2019-12-06T04:12:41.3687012+00:00

Riešenie č. 2: Overenie informácií o zabezpečení účtu Microsoft

Postupujte takto:

 1. Prihláste sa do účtu Microsoft
  Poznámka: Ak ste zabudli heslo alebo sa pomocou neho nemôžete prihlásiť, pozrite si sprievodcu Riešenie problému so zabudnutým účtom alebo Riešenie problému so zabudnutým heslom.
 2. V časti Security & Privacy (Zabezpečenie a ochrana) kliknite na položku Change password & more (Zmeniť heslo a ďalšie možnosti).
 3. V časti Security info helps keep your account secure (Bezpečnostné informácie pomáhajú zabezpečiť váš účet) overte svoje e-mailové adresy a telefónne číslo. V prípade potreby pridajte alebo aktualizujte tieto bezpečnostné informácie.
 4. Odhláste sa z účtu Microsoft a potom sa znova prihláste.
 5. Skúste sa znova prihlásiť v službe Xbox Live.

Riešenie č. 3: Obnovenie hesla účtu Microsoft

Informácie o postupe obnovenia hesla účtu Microsoft nájdete v článku Zmena hesla účtu Microsoft.

Riešenie č. 4: Opätovné prevzatie profilu Xbox Live

Pri opätovnom preberaní profilu Xbox Live postupujte takto:

 1. Najprv premiestnite svoj profil Xbox Live:
  1. Naformátujte rezervný disk USB flash ako pamäťovú jednotku.
  2. Pripojte disk USB flash ku konzole.
  3. Na paneli prejdite do časti settings (nastavenia) a potom vyberte položku Storage (Úložisko).
  4. Vyberte položku All Devices (Všetky zariadenia).
  5. Vyberte položku Gamer Profiles (Profily hráčov) a potom vyberte svoj profil hráča.
  6. Vyberte položku Move (Premiestniť).
  7. Vyberte pamäťovú jednotku, do ktorej chcete premiestniť svoj profil.
  8. Odpojte disk USB flash od konzoly.
 2. Vymažte vyrovnávaciu pamäť systému:
  1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu.
  2. Prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte položku System Settings (Nastavenia systému).
  3. Vyberte položku Storage (Úložisko) alebo Memory (Pamäť).
  4. Označte ľubovoľné ukladacie zariadenie a na ovládači stlačte tlačidlo  Y. (Bez ohľadu na vybraté ukladacie zariadenie sa vymaže vyrovnávacia pamäť všetkých ukladacích zariadení.)
  5. Vyberte položku Clear System Cache (Vymazať vyrovnávaciu pamäť systému)
  6. Po zobrazení výzvy na potvrdenie údržby ukladacieho zariadenia vyberte položku Yes (Áno).
 3. Reštartujte konzolu Xbox 360.
 4. Znova prevezmite svoj profil Xbox Live. Pomoc nájdete v článku Prevzatie profilu v službe Xbox Live do inej konzoly Xbox 360 alebo jeho opätovné prevzatie.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri preberaní profilu do konzoly Xbox 360 sa zobrazí chyba 80151103, alebo iným problémom?