Pri používaní služby Xbox Live v konzole Xbox 360 sa zobrazí chyba 80151904

Pri pokuse o používanie služby Xbox Live v konzole Xbox 360 sa zobrazí jedno z nasledujúcich chybových hlásení:

Nedá sa pripojiť k službe Xbox Live.

Kód stavu 80151904

Ľutujeme, profily Xbox Live momentálne nemožno prevziať. Skúste to znova neskôr.

Kód stavu 80151904

Môže to znamenať niektorý z nasledujúcich problémov:

 • Vyskytol sa dočasný problém so službou Xbox Live.
 • Vyskytol sa problém s pripojením k službe Xbox Live.
 • Profil Xbox Live uložený v konzole je poškodený.

Riešenia

Tento problém môžete skúsiť odstrániť pomocou nasledujúcich riešení.

Riešenie č. 1: Skontrolujte stav služby Xbox Live

Ak sa tu zobrazujú nejaké výstrahy, počkajte, kým sa neobnoví prevádzka služby, a potom to skúste znova:

Kľúčové služby Xbox Live: spustená
2019-12-13T13:51:03.6458366+00:00

Riešenie č. 2: Vyriešte problémy s pripojením k službe Xbox Live

Spustite test pripojenia k službe Xbox Live. Postupujte takto:

 1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu .
 2. Vyberte položky Settings (Nastavenia), System Settings (Nastavenia systému) a Network Settings (Nastavenia siete).
 3. Vyberte názov bezdrôtovej siete. Ak používate káblové pripojenie, vyberte položku Wired Network (Káblová sieť).
 4. Vyberte položku Test Xbox Live Connection (Test pripojenia k službe Xbox Live).

Ak problém pretrváva, vyskúšajte sprievodcu Riešenie problému s pripojením konzoly Xbox 360.

Riešenie č. 3: Premiestnite a znova prevezmite profil

 1. Premiestnite svoj profil Xbox Live:
  1. Naformátujte rezervný disk USB flash ako pamäťovú jednotku.
  2. Pripojte disk USB flash ku konzole.
  3. Na paneli prejdite do časti settings (nastavenia) a potom vyberte položku Storage (Úložisko).
  4. Vyberte položku All Devices (Všetky zariadenia).
  5. Vyberte položku Gamer Profiles (Profily hráčov) a potom vyberte svoj profil hráča.
  6. Vyberte položku Move (Premiestniť).
  7. Vyberte pamäťovú jednotku, do ktorej chcete premiestniť svoj profil.
  8. Odpojte disk USB flash od konzoly.
 2. Vymažte vyrovnávaciu pamäť systému:
  1. Na ovládači stlačte tlačidlo  sprievodcu .
  2. Prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte položku System Settings (Nastavenia systému).
  3. Vyberte položku Storage (Úložisko).
  4. Označte ľubovoľné ukladacie zariadenie a na ovládači stlačte tlačidlo Y . (Bez ohľadu na vybraté ukladacie zariadenie sa vymaže vyrovnávacia pamäť všetkých ukladacích zariadení.)
  5. Vyberte položku Clear System Cache (Vymazať vyrovnávaciu pamäť systému)
  6. Po zobrazení výzvy na potvrdenie údržby ukladacieho zariadenia vyberte položku Yes (Áno).
 3. Znova prevezmite svoj profil:
  1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu . Vyberte položku Download Profile (Prevziať profil).

   Poznámka: Nezobrazuje sa položka Download Profile (Prevziať profil)? Znamená to, že ste sa prihlásili pod iným profilom. Stlačením tlačidla X  sa odhláste, vykonajte potvrdenie a potom vyberte položku Download Profile (Prevziať profil).

Na úvodnej obrazovke sprievodcu konzoly Xbox 360 je zvýraznená možnosť Download Profile (Prevziať profil).
  1. V spodnej časti obrazovky Download Profile (Prevziať profil) vyberte položku Download Profile (Prevziať profil).
V spodnej časti obrazovky Download Profile (Prevziať profil) je zvýraznená možnosť Download Profile (Prevziať profil) určená na potvrdenie.
  1. Zadajte e-mailovú adresu účtu Microsoft, ktorý je priradený k vášmu profilu Xbox Live. Ak ju nepoznáte, použite sprievodcu Riešenie problému so zabudnutým účtom alebo Riešenie problému so zabudnutým heslom.
Na obrazovke Download Profile (Prevziať profil) sa zobrazí výzva, aby používateľ zadal e-mailovú adresu účtu Microsoft. Zobrazí sa obrazovka s klávesnicou.
  1. Zadajte heslo účtu Microsoft. Ak ste ho zabudli, budete musieť obnoviť svoje heslo.
Na obrazovke Download Profile (Prevziať profil) sa zobrazí výzva, aby používateľ zadal heslo účtu Microsoft. Zobrazí sa obrazovka s klávesnicou.

Poznámka: Ak máte v službe Xbox Live detský účet, na prevzatie profilu sa vyžadujú údaje účtu Microsoft príslušného rodiča. Ak chcete obnoviť zabudnuté poverenia účtu Microsoft, použite sprievodcu Riešenie problému so zabudnutým účtom alebo Riešenie problému so zabudnutým heslom.

  1. Ak v konzole používate externé úložisko, vyberte ukladacie zariadenie, do ktorého chcete uložiť profil. Ak externé úložisko nepoužívate, spustí sa preberanie profilu.

Riešenie č. 4: Vyberte a znova pripojte pevný disk pre Xbox 360

Tento problém možno odstrániť opätovným osadením uvoľneného pevného disku. Postupujte podľa pokynov určených pre váš typ konzoly v článku Pridanie alebo vybratie pevného disku pre Xbox 360.

Riešenie č. 5: Znova nainštalujte najnovšiu aktualizáciu systému konzoly Xbox 360

Ak chcete znova nainštalovať najnovšiu aktualizáciu konzoly Xbox 360, postupujte takto:

 1. Vymažte vyrovnávaciu pamäť systému. Ak potrebujete pomoc, prečítajte si krok číslo 2 v riešení číslo 3 vyššie.
  1. Odinštalujte aktualizácie systému a potom ich znova nainštalujte. Postupujte takto:
   1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu .
   2. Prejdite do ponuky settings (nastavenia) a vyberte položku System (Systém).
   3. Vyberte položku Storage (Úložisko).
   4. Na ovládači stlačte tlačidlá v tomto poradí: LB , RB , X , LB , RB , X .
   5. Vyberte možnosť odstrániť všetky aktualizácie systému, ktoré sú nainštalované. Konzola sa automaticky reštartuje a potom znova prevezme všetky dostupné aktualizácie.
  2. Resetujte sieťový hardvér. Postupujte takto:
   1. Odpojte napájací kábel zo zadnej strany smerovača, modemu alebo brány. Ak máte smerovač aj modem, odpojte napájací kábel z obidvoch zariadení.
   2. Vypnite konzolu Xbox One stlačením a podržaním tlačidla napájania na prednej strane konzoly na päť sekúnd.
   3. Počkajte päť minút.
   4. Ak používate smerovač, zapojte ho a počkajte, kým sa neobnoví normálny stav všetkých indikátorov.
   5. Pripojte ostatný hardvér a skúste sa pripojiť k službe Xbox Live.

  Riešenie č. 6: Riešenie problémov so sieťou

  Spustite sprievodcu Riešenie chyby pripojenia konzoly Xbox 360.

  Ak problém pretrváva, obráťte sa na technickú podporu pre konzoly Xbox.

  Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

  Áno
  Nie

  Ďakujeme za vaše pripomienky

  Ďakujeme za vašu odozvu.

  Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
  Získanie pomoci od komunity
  Ambassador chat image
  Konverzácia s veľvyslancom
  Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

  Poskytnutie pripomienok k tejto téme

  255 zostávajúcich znakov.
  V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
  Získanie pomoci od komunity
  Ambassador chat image
  Konverzácia s veľvyslancom
  Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

  Kontakt

  Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri používaní služby Xbox Live v konzole Xbox 360 sa zobrazí chyba 80151904, alebo iným problémom?