Pri preberaní profilu Xbox Live sa vyskytuje chyba 80151909

Pri pokuse prevziať profil služby Xbox Live alebo pripojiť sa k službe Xbox Live sa zobrazí tento kód chyby:

80151909

Znamená to, že sa vyskytol dočasný problém s pripojením k službe Xbox Live.

Poznámka: Ak sa namiesto toho zobrazilo hlásenie „Your console can't connect to Xbox Live“ (Konzola sa nedokáže pripojiť k službe Xbox Live), vyskúšajte riešenia v článku Pri pripájaní k službe Xbox Live pomocou konzoly Xbox 360 sa zobrazí chyba 8015190B.

Riešenia

Riešenie č. 1: Skontrolujte stav služby Xbox Live

Skontrolujte prípadné upozornenia týkajúce sa tejto služby na stránke Stav služby Xbox Live. Ak je uvedené nejaké upozornenie týkajúce sa služby Xbox Live, môže ísť o dôvod brániaci pripojeniu. Skúste sa pripojiť znova neskôr po vyriešení problému.

Ak sa nezobrazujú žiadne upozornenia týkajúce sa služby Xbox Live, vyskúšajte nasledujúce riešenie.

Riešenie č. 2: Znovu pripojte napájací kábel do konzoly a znovu prevezmite svoj profil

  1. Vypnite konzolu.
  2. Odpojte napájací kábel zo zadnej strany konzoly.
  3. Odpojte zdroj napájania z elektrickej zásuvky a potom zo zdroja napájania odpojte krátky kábel.
  4. Zapojte napájací kábel späť do konzoly a potom späť do elektrickej zásuvky a zdroja napájania. Dbajte na to, aby boli všetky tri konektory zdroja napájania pripojené na doraz.
  5. Zapnite konzolu a znovu prevezmite svoj profil. (Pozrite si článok Postup pridania alebo odstránenia profilu Xbox v konzole Xbox 360.)

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri preberaní profilu Xbox Live sa vyskytuje chyba 80151909, alebo iným problémom?