Pri preberaní alebo nakupovaní obsahu sa v konzole Xbox 360 zobrazí chyba 80153003

Pri pokuse o prevzatie alebo kúpu obsahu zo služby Xbox Live sa zobrazí nasledujúci kód chyby a hlásenie:

Nemožno načítať informácie zo služby Xbox Live.

Kód stavu: 80153003

Môže to znamenať, že zlyhalo preberanie alebo kúpa, prípadne že obsah už nie je v obchode dostupný. Ak pri prehľadávaní lokality Xbox.com nemôžete nájsť príslušný obsah, pravdepodobne bol odstránený. Ak je však obsah naďalej dostupný, vyskúšajte riešenia uvedené nižšie.

Riešenia

Riešenie č. 1: Odstráňte staré údaje a vymažte vyrovnávaciu pamäť

Najprv skúste informácie o službe Xbox Live aktualizovať vymazaním vyrovnávacej pamäte. V konzole môžete mať staršiu verziu položky, ktorú sa pokúšate prevziať alebo kúpiť. Postupujte takto:

 1. Odstráňte systémové údaje lokality Trhovisko. Postupujte podľa týchto krokov:
  1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu.
  2. Prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte položku System Settings (Nastavenia systému).
  3. Vyberte položku Storage (Ukladacie zariadenia) a potom primárne ukladacie zariadenie.
  4. Vyberte položku System Items (Systémové položky).
  5. Vyberte položku Content Cache (Vyrovnávacia pamäť obsahu) a potom možnosť Delete (Odstrániť).
 2. Vymažte vyrovnávaciu pamäť konzoly. Postupujte takto:
  1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu.
  2. Prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte položku System Settings (Nastavenia systému).
  3. Vyberte položku Storage (Úložisko) alebo Memory (Pamäť).
  4. Označte ľubovoľné ukladacie zariadenie a na ovládači stlačte tlačidlo Y. (Nezáleží na tom, ktoré ukladacie zariadenie vyberiete. Vymaže sa vyrovnávacia pamäť všetkých ukladacích zariadení.)
  5. Vyberte položku Clear System Cache (Vymazať vyrovnávaciu pamäť systému).
  6. Po zobrazení výzvy na potvrdenie údržby ukladacieho zariadenia vyberte položku Yes (Áno).
 3. Reštartujte konzolu Xbox 360.
 4. Skúste zopakovať nákup alebo prevzatie zo služby Xbox Live.

Ak sa chybové hlásenie zobrazuje i naďalej, mohol sa vyskytnúť problém s ponukou v službe Xbox Live. Obráťte sa na technickú podporu pre konzoly Xbox.

Riešenie č. 2: Odstráňte obsah a znova ho prevezmite

Na obrazovke aktívnych súborov na prevzatie odstráňte všetky aktívne súbory na prevzatie aj čiastočne prevzatý obsah a skúste obsah prevziať znova. Postupujte takto:

 1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu.
 1. Prejdite do časti Games & Apps.
 2. Vyberte položku Active Downloads (Aktívne súbory na prevzatie) a potom možnosť Cancel All (Zrušiť všetko).

Po zrušení aktívnych súborov na prevzatie odstráňte všetok čiastočne prevzatý obsah. Postupujte takto:

 1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu a prejdite do časti Settings (Nastavenia).
 2. Vyberte položku System Settings (Nastavenia systému).
 3. Vyberte položku Storage (Úložisko) a potom požadované ukladacie zariadenie.
 4. Stlačením tlačidla X na ovládači zobrazte návrhy na odstránenie.
 5. Posúvajte sa v návrhoch a odstráňte všetok obsah označený žltým výkričníkom. Výkričník označuje obsah, ktorý je neúplný alebo poškodený.

Po odstránení čiastočne prevzatého obsahu skúste požadovaný obsah znova prevziať. Postupujte takto:

 1. Prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte položku Account (Účet).
 2. Vyberte položku Download History (História prevzatých súborov).
 3. Vyberte položku, pri ktorej ste mali problémy s prevzatím.
 4. Vyberte položku Download Again (Prevziať znova).

Ak sa napriek tomu neprevezme celý obsah, vyskúšajte nasledujúce riešenie.

Riešenie č. 3: Skontrolujte, či ste pripojení k službe Xbox Live

Otestujte pripojenie k službe Xbox Live, aby ste sa uistili, že problém nespôsobuje chybné pripojenie. Postupujte takto:

 1. Stlačte tlačidlo sprievodcu na ovládači (tlačidlo Xbox v strede ovládača).
 2. Prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte položku System Settings (Nastavenia systému).
 3. Vyberte položku Network Settings (Nastavenia siete).
 4. Ak sa zobrazí výzva, vyberte svoju bezdrôtovú sieť alebo položku Wired Network (Káblová sieť).
 5. Vyberte položku Test Xbox Live Connection.
 6. Ak sa zobrazí výzva na aktualizáciu softvéru konzoly, vyberte možnosť Yes (Áno).

Po úspešnom pripojení k službe Xbox Live sa zobrazí táto obrazovka:

Ak ste pripojení k službe Xbox Live a napriek tomu nemôžete obsah prevziať, vyskúšajte nasledujúce riešenie.

Riešenie č. 4: Skontrolujte fakturačné údaje

Aj keď ste neuskutočnili nákup, prihláste sa do svojho účtu Microsoft a skontrolujte aktuálnosť fakturačných údajov. Nesprávne informácie môžu zabraňovať prevzatiu.

Riešenie č. 5: Požiadajte o opravu

Ak ste problém nevyriešili pomocou predchádzajúcich krokov, senzor Kinect môže vyžadovať opravu. Pozrite si článok Požiadanie o servis konzoly Xbox alebo senzora Kinect.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri preberaní alebo nakupovaní obsahu sa v konzole Xbox 360 zobrazí chyba 80153003, alebo iným problémom?