Pri pokuse o uskutočnenie nákupu v konzole Xbox 360 sa zobrazí chyba 80153016

Pri pokuse o uskutočnenie nákupu prostredníctvom konzoly Xbox 360 sa zobrazí tento kód chyby a hlásenie:

Ponuka, ktorú sa pokúšate zakúpiť, sa od načítania informácií z lokality Trhovisko zmenila. Túto akciu sa momentálne nepodarilo vykonať. Skúste to znova neskôr.
80153016

Znamená to, že od prijatia posledných informácií o produkte zo služby Trhovisko Xbox 360 sa zmenila ponuka pre príslušnú položku, ktorú chcete kúpiť.

Riešenia

Ak chcete problém odstrániť, vyskúšajte riešenia v nasledujúcom poradí. Ak prvé riešenie nefunguje, prejdite na ďalšie.

Riešenie č. 1: Vyhľadajte ponuku online

Trhovisko Xbox 360 má každý týždeň nové akcie a špeciálne ponuky, pričom niektoré z nich sú dostupné len na obmedzený čas. Ak sa zobrazujte tento kód chyby a hlásenie, ponuka, ktorú sa pokúšate kúpiť, už nie je platná alebo sa nedávno zmenila jej predajná cena.

Ak si chcete pozrieť aktuálne dostupné ponuky a zistiť, či sa ponuka, ktorú sa pokúšate kúpiť, zmenila, navštívte Trhovisko Xbox 360.

Riešenie č. 2: Vymažte vyrovnávaciu pamäť systému v konzole Xbox 360

Ak chcete vymazať vyrovnávaciu pamäť systému, postupujte takto:

 1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu , prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte položku System Settings (Nastavenia systému).
 2. Vyberte položku Storage (Ukladacie zariadenia) alebo Memory (Pamäť).
Zobrazuje sa obrazovka System Settings (Systémové nastavenia) so zvýraznenou možnosťou Storage (Úložisko).
 1. Označte ľubovoľné ukladacie zariadenie a na ovládači stlačte tlačidlo Y . (Bez ohľadu na vybraté ukladacie zariadenie sa vymaže vyrovnávacia pamäť všetkých ukladacích zariadení.)
 2. Vyberte položku Clear System Cache (Vymazať vyrovnávaciu pamäť systému).
Zobrazuje sa obrazovka Device Options (Možnosti zariadenia) s vybranou možnosťou Clear System Cache (Vymazať vyrovnávaciu pamäť systému).
 1. Po zobrazení výzvy na potvrdenie údržby ukladacieho zariadenia vyberte položku Yes (Áno).
 2. Reštartujte konzolu Xbox 360.
 3. Prihláste sa vo svojej konzole a skúste položku kúpiť znova.

Riešenie č. 3: Z konzoly Xbox 360 odstráňte súbor so systémovými údajmi lokality Obchod

Ak ste vyrovnávaciu pamäť vymazali, ale položku ste napriek tomu nemohli kúpiť, skúste odstrániť súbor so systémovými údajmi lokality Obchod. Postupujte takto:

 1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu , prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte položku System Settings (Nastavenia systému).
 2. Vyberte položku Storage (Ukladacie zariadenia) alebo Memory (Pamäť).
 3. Vyberte primárne ukladacie zariadenie.
 4. Vyberte položku System Items (Systémové položky).
 5. Vyberte položku Marketplace System Data (Systémové údaje lokality Marketplace).
 6. Vyberte položku Delete (Odstrániť).
 7. Reštartujte konzolu Xbox 360.
 8. Prihláste sa vo svojej konzole a skúste položku kúpiť znova.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri pokuse o uskutočnenie nákupu v konzole Xbox 360 sa zobrazí chyba 80153016, alebo iným problémom?