Pri pokuse o kúpu alebo prevzatie obsahu zo služby Xbox Live sa zobrazí chyba 80153410

Problém

Pri pokuse o kúpu alebo prevzatie obsahu zo služby Xbox LIVE sa zobrazí nasledujúce chybové hlásenie:

Nemožno načítať informácie zo služby Xbox Live. Skúste to znova neskôr.
Kód stavu: 80153410

Môže to znamenať niektorý z nasledujúcich problémov:

 • Vyskytol sa problém s konfiguráciou siete.
 • Vyskytol sa dočasný problém so službou Xbox Live.
 • Obsah už nie je dostupný.
 • Vyskytol sa problém s kontom Xbox Live.

Riešenia

Ak chcete problém odstrániť, vyskúšajte tieto riešenia:

Riešenie č. 1: Kontrola fakturačnej adresy

Skontrolujte, či sa fakturačná adresa konta Xbox Live zhoduje s fakturačnou adresou používanou spoločnosťou, ktorá vydala kreditnú kartu. Ak chcete zmeniť fakturačnú adresu konta Xbox Live, pozrite si časť Zmena informácií o konte Xbox Live.

Ak sa adresa konta Xbox Live zhoduje s fakturačnou adresou používanou spoločnosťou, ktorá vydala kreditnú kartu, vyskúšajte nasledujúce riešenie.

Riešenie č. 2: Aktualizácia prvkov zabezpečenia konta Microsoft

Ak chcete problém vyriešiť, overte a v prípade potreby pridajte prvky zabezpečenia konta Microsoft. Pridajte napríklad novú e-mailovú adresu alebo telefónne číslo. Informácie o tom, ako spravovať prvky zabezpečenia konta Microsoft, nájdete v článku Pomoc s prvkami zabezpečenia konta Microsoft.

Po overení a aktualizácii prvkov zabezpečenia konta Microsoft sa prihláste do služby Xbox Live a pokúste sa znova kúpiť alebo prevziať príslušný obsah.

Riešenie č. 3: Kontrola stavu služby Xbox Live

Služba Xbox Live môže byť nedostupná v dôsledku systémovej údržby. Skontrolujte stav služby Xbox Live. Ak sa zobrazuje výstraha služby Xbox Live, počkajte 72 hodín a potom skúste obsah kúpiť alebo prevziať znova.

Ak sa nevyskytujú žiadne výstrahy služby Xbox Live, ale chyba sa zobrazuje aj naďalej, vyskúšajte nasledujúce riešenie.

Riešenie č. 4: Test pripojenia

Vyskúšajte pripojenie konzoly Xbox 360 k službe Xbox Live. Postupujte takto:

 1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu.
 2. Prejdite do ponuky settings (nastavenia) a vyberte položku System Settings (Nastavenia systému).
 3. Vyberte položku Network Settings (Nastavenia siete).
 4. Ak sa zobrazí výzva, vyberte položku Wired Network (Káblová sieť) alebo názov bezdrôtovej siete.
 5. Vyberte položku Test Xbox Live Connection (Test pripojenia k službe Xbox Live).
 6. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
  • Ak bude test neúspešný a nepodarí sa vám pripojiť k službe Xbox Live, pozrite si článok Xbox Live: pripojenie k službe Xbox Live.
  • Ak je služba Xbox Live dostupná, vyskúšajte nasledujúce riešenie.
  • Ak sa zobrazuje výstraha služby Xbox Live, skúste to znova, keď bude služba Xbox Live dostupná.

Ak sa chyba zobrazuje aj naďalej, vyskúšajte nasledujúce riešenie.

Riešenie č. 5: Kontaktovanie technickej podpory pre konzoly Xbox

Ak potrebujete ďalšiu pomoc, kliknutím na prepojenie Kontakt v spodnej časti tejto stránky sa obráťte na technickú podporu pre konzoly Xbox.

Riešenie

Pripojte konzolu Xbox 360 k službe Xbox Live z iného umiestnenia prostredníctvom iného poskytovateľa internetových služieb. Choďte s konzolou napríklad domov k jednému z priateľov, skúste sa odtiaľto pripojiť k službe Xbox Live a spustite preberanie.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri pokuse o kúpu alebo prevzatie obsahu zo služby Xbox Live sa zobrazí chyba 80153410, alebo iným problémom?