Pri pokuse o zmenu konta Microsoft priradeného k profilu v službe Xbox Live sa zobrazí kód chyby 80154016

Problém

Pri pokuse o zmenu konta Microsoft priradeného k profilu v službe Xbox Live sa zobrazí tento kód chyby a hlásenie:

Nemožno načítať informácie zo služby Xbox Live. Skúste to znova neskôr.

Kód stavu: 80154016

Tento problém sa môže vyskytnúť po splnení niektorej z týchto podmienok:

 • Vyskytol sa problém s kontom Microsoft. Konto Microsoft napríklad mohlo byť odstránené alebo zablokované, prípadne sa mohol vyskytnúť problém s informáciami o zabezpečení konta.
 • Ku kontu Microsoft sú priradené dve menovky hráča.

Riešenia

Riešenie č. 1: Overenie, či ste sa neprihlásili pomocou starého konta Microsoft

Ak chcete problém vyriešiť, overte, či nie ste pomocou starého konta Microsoft prihlásení v inom zariadení. Napríklad overte, či pomocou starého konta Microsoft nie ste prihlásení v domácom počítači alebo v smartfóne.

Ak ste v inom zariadení prihlásení, odhláste sa a znova sa pokúste priradiť svoj profil k inému kontu Microsoft.

Riešenie č. 2: Overenie údajov konta Microsoft

 1. Prihláste sa do konta Microsoft.

  Poznámka: Ak ste zabudli heslo alebo sa pomocou neho nemôžete prihlásiť, obnovte heslo.

 2. Poznačte si všetky zobrazené chybové hlásenia.
 3. Po vyriešení akejkoľvek chyby overte údaje konta Microsoft. Overte napríklad fakturačné informácie a informácie uvedené v časti Informácie o hesle a zabezpečení.
 4. Odhláste sa z konta Microsoft a potom sa znova prihláste.
 5. Prihláste sa v službe Xbox Live a pokúste sa znova prevziať svoj profil.

Riešenie č. 3: Pokus o prihlásenie na lokalite Xbox.com

 1. Kliknite na položku Sign In (Prihlásiť sa) v hornej časti ktorejkoľvek stránky na lokalite xbox.com (napríklad tejto).
 2. Zadajte meno používateľa a heslo konta Microsoft a kliknite na položku Sign In (Prihlásiť sa).

Riešenie č. 4: Vymazanie vyrovnávacej pamäte systému

 1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu.
 2. Prejdite do ponuky settings (nastavenia) a vyberte položku System Settings (Nastavenia systému).
 3. Vyberte položku Storage (Ukladacie zariadenia) alebo Memory (Pamäť).
 4. Označte ľubovoľné ukladacie zariadenie a na ovládači stlačte tlačidlo Y. (Bez ohľadu na vybraté ukladacie zariadenie sa vymaže vyrovnávacia pamäť všetkých ukladacích zariadení.)
 5. Vyberte položku Clear System Cache (Vymazať vyrovnávaciu pamäť systému).
 6. Po zobrazení výzvy na potvrdenie údržby úložného zariadenia vyberte položku Yes (Áno).

Riešenie č. 5: Presunutie a opätovné prevzatie profilu v službe Xbox Live

 1. Naformátujte rezervný disk USB flash ako pamäťovú jednotku.
 2. Presuňte profil na jednotku flash, ktorú ste naformátovali v kroku č. 1. Postupujte podľa týchto krokov:
  1. Zapojte disk USB flash do konzoly.
  2. Prejdite do ponuky settings (nastavenia) a vyberte položku Storage (Ukladacie zariadenia).
  3. Vyberte položku All Devices (Všetky zariadenia).
  4. Vyberte položku Gamer Profiles (Profily hráčov) a potom vyberte svoj profil hráča.
  5. Vyberte položku Move (Premiestniť).
  6. Vyberte disk USB flash, na ktorý chcete presunúť svoj profil.
  7. Odpojte disk USB flash od konzoly.
 3. Znova prevezmite svoj profil. Pomoc nájdete v časti Prevzatie, premiestnenie alebo odstránenie profilu v službe Xbox Live.

Riešenie

Ak chcete problém vyriešiť, vytvorte nové konto Microsoft, ktoré budete používať. Nové konto vytvorte na lokalite accounts.live.com.

Ak sa problém vyskytuje aj naďalej, kliknutím na prepojenie Kontakt v spodnej časti tejto stránky sa obráťte na technickú podporu pre konzoly Xbox.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri pokuse o zmenu konta Microsoft priradeného k profilu v službe Xbox Live sa zobrazí kód chyby 80154016, alebo iným problémom?