Pri preberaní profilu v službe Xbox Live do konzoly Xbox 360 sa zobrazí chyba 801540B7

Pri pokuse o prevzatie profilu v službe Xbox Live do konzoly Xbox 360 sa zobrazí nasledujúci kód chyby a hlásenie:

Ľutujeme, profily v službe Xbox Live momentálne nemožno prevziať. Skúste to znova neskôr

Kód stavu: 801540B7

Môže to znamenať, že sa vyskytol problém so službou Xbox Live alebo s údajmi vášho profilu.

Riešenia

Riešenie č. 1: Kontrola stavu služby Xbox Live

Skontrolujte výstrahy služby na stránke Stav služby Xbox Live alebo skontrolujte, či sa v hornej časti tejto stránky nenachádza výstraha služby Xbox Live. Ak sú uvedené aktuálne výstrahy služby, chvíľu počkajte a potom to skúste znova.

Poznámka: Ak je konkrétna služba alebo aplikácia nedostupná, môžete spoločnosť Microsoft požiadať, aby vás upozornila na jej opätovnú dostupnosť. Ak to chcete urobiť, kliknite na položku Upozorniť ma na dostupnosť tejto služby alebo aplikácie pod názvom aplikácie alebo služby.

Riešenie č. 2: Overenie informácií o zabezpečení konta Microsoft

Ak chcete potvrdiť správnosť svojich kontaktných informácií o zabezpečení, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Prihláste sa na lokalite account.microsoft.com.
 2. V hornej časti kliknite na položku Security & password (Zabezpečenie a heslo). Keďže tieto informácie sú citlivou záležitosťou, zobrazí sa výzva na prijatie a zadanie kódu zabezpečenia. Vyberte telefónne číslo alebo e-mailovú adresu, kam máme poslať kód.
 3. Kliknite na položku Manage advanced security (Správa rozšíreného zabezpečenia). Ak sa vedľa niektorého telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy uvedenej ako informácie o zabezpečení nachádza prepojenie Verify (Overiť), musíte naň kliknúť, aby ste overili správnosť týchto informácií. Bude vám zaslaný kód zabezpečenia. Kód zadajte do príslušného poľa a kliknite na položku Verify (Overiť).
 4. Odhláste sa z účtu Microsoft a potom sa znova prihláste.
 5. Skúste sa znova prihlásiť v službe Xbox Live.

Poznámka: Ak ste zabudli e-mailovú adresu alebo heslo účtu Microsoft, použite sprievodcu Riešenie problému so zabudnutým účtom alebo Riešenie problému so zabudnutým účtom.

Ak sa pomocou tohto riešenia problém neodstráni, vyskúšajte nasledujúce riešenie.

Riešenie č. 3: Vymazanie vyrovnávacej pamäte systému

Ak ste aktualizovali údaje konta a naďalej sa nemôžete prihlásiť, možno budete musieť vymazať vyrovnávaciu pamäť systému, aby sa nové údaje doplnili. Postupujte takto:

 1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu, prejdite do ponuky settings (nastavenia) a vyberte položku System Settings (Nastavenia systému).
 2. Vyberte položku Storage (Úložisko).
 1. Označte (ale nevyberte) ukladacie zariadenie a stlačením tlačidla Y na ovládači zobrazte ponuku Device Options (Možnosti zariadenia).

  Poznámka:
  Nezáleží na tom, ktoré ukladacie zariadenie vyberiete. Vymaže sa vyrovnávacia pamäť všetkých ukladacích zariadení.
 1. Na obrazovke Device Options (Možnosti zariadenia) vyberte položku Clear System Cache (Vymazať vyrovnávaciu pamäť systému).
 1. Po zobrazení výzvy na potvrdenie údržby ukladacieho zariadenia vyberte položku Yes (Áno).

  Poznámka: Po vymazaní vyrovnávacej pamäte systému sa vrátite na obrazovku Storage Devices (Ukladacie zariadenia). Potom môžete stlačiť tlačidlo sprievodcu na ovládači a vrátiť sa na domovskú obrazovku konzoly Xbox.

Riešenie č. 4: Premiestnenie a opätovné prevzatie profilu v službe Xbox Live

Niekedy sa vyžaduje premiestnenie a opätovné prevzatie profilu, aby sa problémy s kontom Microsoft vyriešili. Postupujte takto:

 1. Naformátujte rezervný disk USB flash ako pamäťovú jednotku.
 2. Premiestnite svoj profil na disk USB flash. Postupujte podľa týchto krokov:
  1. Zapojte disk USB flash do konzoly.
  2. Prejdite do ponuky settings (nastavenia) a vyberte položku Storage (Úložisko).
  3. Vyberte položku All Devices (Všetky zariadenia).
  4. Vyberte položku Gamer Profiles (Profily hráčov) a potom vyberte svoj profil hráča.
  5. Vyberte položku Move (Premiestniť).
  6. Vyberte disk USB flash, na ktorý chcete presunúť svoj profil.
  7. Odpojte disk USB flash od konzoly.
 3. Znova prevezmite svoj profil. Pomoc nájdete v časti Premiestnenie a opätovné prevzatie profilu v službe Xbox Live v článku Pri preberaní profilu v službe Xbox Live do konzoly Xbox 360 sa zobrazí chyba 801540B7.

Ak sa pomocou žiadneho z týchto riešení problém neodstráni, obráťte sa na technickú podporu pre konzoly Xbox.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri preberaní profilu v službe Xbox Live do konzoly Xbox 360 sa zobrazí chyba 801540B7, alebo iným problémom?