Pri pokuse o prihlásenie v službe Xbox Live sa zobrazí chyba 8015D003

Pri pokuse o prihlásenie v službe Xbox Live sa zobrazí toto chybové hlásenie:

Ľutujeme, ale vyskytol sa problém s vaším kontom Microsoft. Pomoc vyhľadajte na lokalite https://account.live.com.
Kód stavu 8015D003

Môže to znamenať, že sa vyskytol problém s profilom v službe Xbox Live.

Riešenia

Ak chcete tento problém odstrániť, vyskúšajte nasledujúce riešenia.

Riešenie č. 1: Overenie informácií o zabezpečení konta Microsoft

Postupujte takto:

 1. Prejdite do svojho konta Microsoft.
 2. Prihláste sa pomocou konta Microsoft (e-mailovej adresy a hesla) priradeného k vášmu kontu Xbox Live. Ak ste zabudli heslo konta Microsoft, prečítajte si článok Riešenie problému so zabudnutým prihlasovacím menom a heslom.
 3. V hornej časti stránky kliknite na položku Security & privacy (Zabezpečenie a ochrana osobných údajov). Keďže tieto informácie sú citlivou záležitosťou, na stránke sa zobrazí výzva na prijatie a zadanie kódu zabezpečenia. Vyberte telefónne číslo alebo e-mailovú adresu, kam máme poslať kód.
 4. Kliknite na položku More security settings (Ďalšie nastavenia zabezpečenia). Ak sa vedľa niektorého telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy uvedenej ako informácie o zabezpečení nachádza prepojenie Verify (Overiť), musíte naň kliknúť, aby ste potvrdili správnosť týchto informácií. Zo stránky sa vám potom odošle kód zabezpečenia. Kód zadajte do príslušného poľa a kliknite na položku Verify (Overiť).
 5. Odhláste sa z konta Microsoft a potom sa znova prihláste.
 6. Skúste sa znova prihlásiť v službe Xbox Live.

Poznámka: Ďalšie informácie o správe informácií o zabezpečení nájdete v článku Informácie o zabezpečení konta Microsoft: najčastejšie otázky.

Riešenie č. 2: Vymazanie vyrovnávacej pamäte systému

 1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu.
 2. Prejdite do ponuky settings (nastavenia) a vyberte položku System Settings (Nastavenia systému).
 3. Vyberte položku Storage (Úložisko) alebo Memory (Pamäť).
 4. Označte ľubovoľné ukladacie zariadenie a na ovládači stlačte tlačidlo Y. (Bez ohľadu na vybraté ukladacie zariadenie sa tým vymaže vyrovnávacia pamäť všetkých ukladacích zariadení.)
 5. Vyberte položku Clear System Cache (Vymazať vyrovnávaciu pamäť systému).
 6. Keď vás konzola vyzve na potvrdenie údržby ukladacieho zariadenia, vyberte položku Yes (Áno).
 7. Reštartujte konzolu.

Riešenie č. 3: Premiestnenie a opätovné prevzatie profilu v službe Xbox Live

 1. Naformátujte rezervný disk USB flash ako pamäťovú jednotku.
 2. Presuňte profil na disk USB flash, ktorý ste naformátovali v kroku č. 1. Postupujte podľa týchto krokov:
  1. Zapojte disk USB flash do konzoly.
  2. Prejdite do ponuky settings (nastavenia) a vyberte položku Storage (Ukladacie zariadenia).
  3. Vyberte položku All Devices (Všetky zariadenia).
  4. Vyberte položku Gamer Profiles (Profily hráčov) a potom vyberte svoj profil hráča.
  5. Vyberte položku Move (Premiestniť).
  6. Vyberte disk USB flash, na ktorý chcete presunúť svoj profil.
  7. Odpojte disk USB flash od konzoly.
 3. Znova prevezmite svoj profil. Pomoc nájdete v článku Prevzatie profilu v službe Xbox Live do inej konzoly Xbox 360 alebo jeho opätovné prevzatie.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri pokuse o prihlásenie v službe Xbox Live sa zobrazí chyba 8015D003, alebo iným problémom?