Pri použití predplateného kódu v konzole Xbox 360 sa zobrazí chyba 801613c9

Pri pokuse o použitie predplateného kódu v konzole Xbox 360 sa zobrazí toto chybové hlásenie:

Ľutujeme, vyskytol sa problém so službou Xbox. Skúste to znova neskôr.

Kód stavu: 801613c9

Môže to znamenať, že predplatený kód, ktorý sa pokúšate použiť, už bol použitý. Potvrdenie o pôvodnom použití kódu ste nemuseli dostať pre problémy s pripojením k službe Xbox Live.

Riešenie

Skontrolujte pripojenie konzoly Xbox 360 k službe Xbox Live a overte, či sa predplatený kód úspešne použil. Postupujte takto:

Krok č. 1: Skontrolujte pripojenie k službe Xbox Live

 1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu, prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte položku System Settings (Nastavenia systému).
 2. Vyberte položku Network Settings (Nastavenia siete).
 3. Vyberte položku Wired Network (Káblová sieť) (alebo názov svojej bezdrôtovej siete, ak sa zobrazí výzva).
 4. Vyberte položku Test Xbox Live Connection (Test pripojenia k službe Xbox Live).

Krok č. 2: Skontrolujte, či sa predplatený kód úspešne použil v profile Xbox Live

 1. V konzole sa prihláste do služby Xbox Live pomocou menovky hráča, ktorú ste použili pri pôvodnom zakúpení obsahu.
 2. Prejdite do ponuky settings (nastavenia) a vyberte položku Account (Konto).

  Vyberte položku Download History (História prevzatých súborov). Prehľadajte históriu prevzatých súborov. Ak použitý predplatený kód nie je spojený s vaším profilom v službe Xbox Live, odstráňte profil a znova ho prevezmite. Postupujte takto:

  1. Odstráňte profil v službe Xbox Live.
   1. Prejdite do ponuky settings (nastavenia) a vyberte položku System (Systém).
   2. Vyberte položku Storage (Ukladací priestor).
   3. Vyberte položku All Devices (Všetky zariadenia).
   4. Vyberte položku Gamer Profiles (Profily hráčov).
   5. Vyberte profil v službe Xbox Live, ktorý chcete odstrániť.
   6. Vyberte položku Delete (Odstrániť) a potom položku Delete Profile Only (Odstrániť iba profil). Tým odstránite profil, ale zachováte uložené hry a dosiahnuté výsledky.
  2. Prevezmite profil v službe Xbox Live.
   1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu.
   2. Vyberte položku Download Profile (Prevziať profil).
   3. Zadajte údaje konta Microsoft priradeného k vášmu profilu v službe Xbox Live. Ak nepoznáte e-mailovú adresu alebo heslo konta Microsoft, pozrite si článok Správa konta Microsoft.

    Poznámka: Ak máte detské konto v službe Xbox Live, na prevzatie profilu sa vyžaduje súvisiace konto Microsoft rodiča.

   4. Vyberte ukladacie zariadenie (napríklad pevný disk) pre svoj profil.

    Váš profil sa začne preberať. Po prevzatí sa môžete rozhodnúť, či sa pri prihlasovaní do vášho profilu má vyžadovať heslo konta Microsoft.

    Možnosť Remember Password (Zapamätať si heslo)

    Možnosť Remember Password (Zapamätať si heslo) je predvolene vypnutá, čo znamená, že pri prihlasovaní do profilu v službe Xbox Live na konzole sa zobrazí výzva na zadanie hesla konta Microsoft. Ak chcete, aby sa pri prihlásení do vášho profilu v tejto konzole zobrazila výzva na zadanie hesla konta Microsoft, ponechajte políčko Remember Password (Zapamätať si heslo) nezačiarknuté (vypnuté).

    Poznámka: Pri preberaní vášho profilu do vlastnej konzoly môžete vybrať možnosť Remember Password (Zapamätať si heslo), aby sa pri ďalšom prihlásení do profilu výzva na zadanie hesla konta Microsoft nezobrazovala.

Ak sa problém vyskytuje aj naďalej, obráťte sa na technickú podporu pre konzoly Xbox.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri použití predplateného kódu v konzole Xbox 360 sa zobrazí chyba 801613c9, alebo iným problémom?