Pri zvyšovaní členstva alebo nakupovaní pomocou konzoly Xbox 360 sa zobrazí chyba 80190761

Pri pokuse o povýšenie členstva alebo uskutočnenie nákupu prostredníctvom konzoly Xbox 360 sa zobrazí tento kód chyby:

80190761

Môže to znamenať, že je potrebné aktualizovať vaše fakturačné údaje.

Riešenia

Riešenie č. 1: Overte fakturačné údaje konta Microsoft
Postupujte podľa týchto krokov:

 1. Prihláste sa do účtu Microsoft.
  Poznámka: Ak ste zabudli heslo alebo sa pomocou neho nemôžete prihlásiť, obnovte heslo.
 2. Prejdite do časti Fakturácia a vyberte položku Fakturačné údaje. Overte fakturačné údaje. Skontrolujte napríklad, či sa fakturačná adresa konta Microsoft zhoduje s fakturačnou adresou používanou spoločnosťou, ktorá vydala kreditnú kartu. Takisto skontrolujte, či sa informácie o spôsobe platby v konte Microsoft vrátane veľkých a malých písmen zhodujú s informáciami používanými spoločnosťou, ktorá vydala kreditnú kartu.
 3. V konzole Xbox 360 sa odhláste zo svojho profilu Xbox a znova sa prihláste.
 4. Skúste znovu uskutočniť nákup.

Riešenie č. 2: Skontrolujte údaje vašej kreditnej karty
V konzole Xbox 360 vyskúšajte znovu uskutočniť nákup, avšak znovu zadajte číslo kreditnej karty bez medzier, čiarok a iných než číselných znakov. Skontrolujte správnosť dátumu uplynutia platnosti, bezpečnostného kódu karty a názvu, ktorý ste zadali. Zadané údaje porovnajte s údajmi na karte.

Riešenie č. 3: Vymazanie vyrovnávacej pamäte systému

 1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu.
 2. Prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte položku System Settings (Nastavenia systému).
 3. Vyberte položku Storage (Úložisko) alebo Memory (Pamäť).
 4. Označte ľubovoľné ukladacie zariadenie a na ovládači stlačte tlačidlo Y. (Bez ohľadu na vybraté ukladacie zariadenie sa vymaže vyrovnávacia pamäť všetkých ukladacích zariadení.)
 5. Vyberte položku Clear System Cache (Vymazať vyrovnávaciu pamäť systému).
 6. Po zobrazení výzvy na potvrdenie údržby ukladacieho zariadenia vyberte položku Yes (Áno).

Riešenie č. 4: Odstráňte a znova ho prevezmite svoj profil

Postupujte nasledovne:

 1. Prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte položku System Settings (Nastavenia systému).
 2. Vyberte položku Storage (Úložisko).
 3. Vyberte položku All Devices (Všetky zariadenia) alebo Hard Drive (Pevný disk).
 4. Vyberte položku Profiles (Profily).
 5. Vyberte menovku hráča, ktorú chcete odstrániť.
 6. Vyberte položku Delete (Odstrániť).
 7. Vyberte možnosť Delete Profile Only (Odstrániť iba profil). (Tým odstránite profil, ale zachováte uložené hry a dosiahnuté výsledky.)
 8. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu.
 1. Prejdite na domovskú obrazovku a vyberte položku Download Profile (Prevziať profil).
  Poznámka: Ak sa text Download Profile (Prevziať profil) nezobrazuje, pravdepodobne ste prihlásení do iného profilu. Stlačením tlačidla X sa odhláste.
 2. V spodnej časti obrazovky Download Profile (Prevziať profil) vyberte položku Download Profile (Prevziať profil).
 3. Zadajte e-mailovú adresu a heslo účtu Microsoft, ktoré je priradené k vášmu profilu Xbox Live. Ak nepoznáte poverenia svojho účtu Microsoft, použite sprievodcu Riešenie problému so zabudnutým účtom alebo Riešenie problému so zabudnutým heslom.
  Poznámka: Ak máte detský účet Xbox Live, na prevzatie profilu musíte použiť účet Microsoft svojho rodiča.
 4. Ak v konzole používate externé úložisko, vyberte ukladacie zariadenie, do ktorého chcete uložiť profil. Ak nepoužívate externé úložisko, spustí sa preberanie profilu hneď.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri zvyšovaní členstva alebo nakupovaní pomocou konzoly Xbox 360 sa zobrazí chyba 80190761, alebo iným problémom?