Pri pokuse o kúpu obsahu v službe Xbox Live sa zobrazí chyba 80190850

Pri pokuse o kúpu obsahu v službe Xbox Live sa zobrazí táto chyba a hlásenie:

Chyba 80190850

Ľutujeme, vyskytol sa problém so službou Xbox. Skúste to znova neskôr.

Riešenia

Ak chcete problém odstrániť, vyskúšajte nasledujúce riešenia. Ak niektoré riešenie nefunguje, prejdite na ďalšie.

Riešenie č. 1: Skúste nákup zopakovať.

Skúste znova uskutočniť kúpu.

Riešenie č. 2: Skontrolujte správnosť fakturačných údajov vo svojom konte.

Fakturačné údaje môžete skontrolovať v konzole alebo na lokalite Xbox.com.

Potvrdenie alebo úprava fakturačných údajov:

  1. Prihláste sa na stránku Moje konto.
  2. V časti Payment & Billing (Platby a faktúry) kliknite na položku Billing Contact Information (Fakturačné údaje kontaktu).
  3. Po zobrazení výzvy sa prihláste pomocou svojho konta Microsoft (e-mailovej adresy a hesla).
  4. Skontrolujte fakturačné údaje kontaktu.
  5.  V prípade potreby upravte kontaktné informácie a potom kliknite na tlačidlo Save (Uložiť).

Potvrdenie alebo úprava fakturačných údajov v konzole:

  1. Prihláste sa pomocou menovky hráča v službe Xbox Live.
  2. Prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte položku Account (Konto).
  3. Prejdite do časti Your Information (Vaše informácie) a vyberte položku Billing Information (Fakturačné údaje).
  4. Zadajte údaje konta Microsoft a vyberte možnosť Sign In (Prihlásiť sa).
  5. V prípade potreby upravte informácie o fakturačnom konte a potom vyberte položku Done (Hotovo).

Ak sa problém vyskytuje aj naďalej, obráťte sa na technickú podporu pre konzoly Xbox.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri pokuse o kúpu obsahu v službe Xbox Live sa zobrazí chyba 80190850, alebo iným problémom?