Pri pokuse o pripojenie k službe Xbox Live prostredníctvom konzoly Xbox 360 sa zobrazí chyba 803c0009

Pri pokuse o pripojenie k službe Xbox Live v konzole Xbox 360 sa zobrazí tento kód chyby a hlásenie:

803c0009

Môže to znamenať niektorý z nasledujúcich problémov:

 • Treba aktualizovať fakturačné údaje konta.
 • Treba obnoviť informácie uložené vo vyrovnávacej pamäti konzoly Xbox.
 • Vyskytol sa problém s pripojením k službe Xbox Live.

Riešenia

Riešenie č. 1: Overenie informácií o zabezpečení konta Microsoft.

Postupujte podľa týchto krokov:

 1. Prihláste sa do účtu Microsoft
  Poznámka: Ak ste zabudli heslo alebo sa pomocou neho nemôžete prihlásiť, obnovte si heslo alebo použite sprievodcu Riešenie problému so zabudnutým heslom.
 2. Kliknite na položku Edit security info (Upraviť informácie o zabezpečení).
 3. Overte informácie o zabezpečení. Overte napríklad informácie uvedené v poliach phone number (telefónne číslo), alternate email address (alternatívna e-mailová adresa) a security question (bezpečnostná otázka).
 4. Overte ďalšie informácie o konte Microsoft. Skontrolujte, či sa fakturačná adresa konta Xbox Live zhoduje s fakturačnou adresou používanou spoločnosťou, ktorá vydala kreditnú kartu. Takisto skontrolujte, či sa informácie o spôsobe platby v konte Xbox Live vrátane veľkých a malých písmen zhodujú s informáciami používanými spoločnosťou, ktorá vydala kreditnú kartu.
 5. Odhláste sa z účtu Microsoft a potom sa znova prihláste.
 6. Skúste sa znova prihlásiť v službe Xbox Live.

Riešenie č. 2: Odstráňte profil uložený v konzole Xbox.

Pri odstraňovaní profilu postupujte podľa týchto krokov:

 1. Na paneli Xbox prejdite do časti Settings (Nastavenia) a vyberte položku System Settings (Nastavenia systému).
 2. Vyberte položku Storage (Úložisko).
 3. Vyberte položku All Devices (Všetky zariadenia).
 4. Vyberte položku Profiles (Profily).
 5. Vyberte menovku hráča, ktorú chcete odstrániť.
 6. Vyberte položku Delete (Odstrániť).
 7. Vyberte možnosť Delete Profile Only (Odstrániť iba profil). (Tým odstránite profil, ale zachováte uložené hry a dosiahnuté výsledky.)

Riešenie č. 3: Vymažte vyrovnávaciu pamäť systému.

Ak chcete vymazať vyrovnávaciu pamäť, postupujte nasledovne:

 1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu.
 2. Prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte položku System Settings (Nastavenia systému).
 3. Vyberte položku Storage (Úložisko) alebo Memory (Pamäť).
 4. Označte ľubovoľné ukladacie zariadenie a na ovládači stlačte tlačidlo Y. (Bez ohľadu na vybraté ukladacie zariadenie sa vymaže vyrovnávacia pamäť všetkých ukladacích zariadení.)
 5. Vyberte položku Clear System Cache (Vymazať vyrovnávaciu pamäť systému).
 6. Po zobrazení výzvy na potvrdenie údržby ukladacieho zariadenia vyberte položku Yes (Áno).
 7. Reštartujte konzolu.

Riešenie č. 4: Znova prevezmite profil.

Pri opätovnom preberaní profilu postupujte podľa týchto krokov:

 1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu.
 1. Vyberte položku Download Profile (Prevziať profil). 
  Poznámka: Ak sa text Download Profile (Prevziať profil) nezobrazuje, pravdepodobne ste prihlásení do iného profilu. Stlačením tlačidla X sa odhláste.
 2. Zadajte e-mailovú adresu účtu Microsoft priradeného k vašej menovke hráča v službe Xbox Live. (Ak nepoznáte poverenia svojho účtu Microsoft, pozrite si sprievodcu Riešenie problému so zabudnutým účtom alebo Riešenie problému so zabudnutým heslom.)
 3. Zadajte heslo účtu Microsoft.
  Poznámka: Ak máte detský účet Xbox Live, na prevzatie profilu musíte použiť účet Microsoft svojho rodiča.
 4. Ak v konzole používate externé úložisko, vyberte ukladacie zariadenie, do ktorého chcete uložiť profil. Ak nepoužívate externé úložisko, spustí sa preberanie profilu hneď.

Riešenie č. 5: Riešenie problémov s pripojením k službe Xbox Live.

Na vyriešenie problémov so sieťovým pripojením a pripojením do služby Xbox Live použite tieto informácie:

Ak sa problém vyskytuje aj naďalej, obráťte sa na technickú podporu pre konzoly Xbox.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri pokuse o pripojenie k službe Xbox Live prostredníctvom konzoly Xbox 360 sa zobrazí chyba 803c0009, alebo iným problémom?