Pri pokuse o prevzatie aktualizácie konzoly Xbox 360 sa zobrazí chyba 807b0194

Pri pokuse o prevzatie aktualizácie softvéru konzoly do konzoly Xbox 360 sa zobrazí táto chyba a hlásenie:

 • Aktualizáciu nemožno spracovať.
 • Kód stavu: 807b0194

Toto chybové hlásenie môže znamenať, že aktualizáciu konzoly sa nepodarilo prevziať.

Riešenia

Ak chcete problém odstrániť, vyskúšajte nasledujúce riešenia. Ak niektoré riešenie nefunguje, prejdite na ďalšie.

Riešenie č. 1: Opätovné prevzatie aktualizácie

 1. Reštartujte konzolu.
 2. Stlačte tlačidlo sprievodcu na ovládači (stredové tlačidlo X na ovládači).
 3. Prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte položku System Settings (Nastavenia systému).
 4. Vyberte položku Network Settings (Nastavenia siete).
 5. Vyberte položku Wired Network (Káblová sieť) alebo názov svojej bezdrôtovej siete (ak sa zobrazí výzva).
 6. Vyberte položku Test Xbox Live Connection (Test pripojenia k službe Xbox Live).
 7. Ak sa zobrazí výzva na aktualizáciu softvéru konzoly, vyberte možnosť Yes (Áno).

Riešenie č. 2: Kontrola pripojenia k službe Xbox Live

Ak máte problémy s pripojením k službe Xbox Live, pozrite si článok Podpora pre sieťové pripojenie konzoly Xbox 360.

Riešenie č. 3: Kontrola, či máte dostatok miesta v ukladacom zariadení

Najnovšia aktualizácia softvéru konzoly vyžaduje aspoň 190 megabajtov (MB) miesta v ukladacom zariadení (alebo 256 MB, ak bývate v Japonsku). Ak nemáte dostatok voľného miesta, musíte niektoré položky premiestniť alebo odstrániť. Postup nájdete v článku Kopírovanie, premiestňovanie alebo odstraňovanie uložených hier, profilov a položiek avatara v konzole Xbox.

Riešenie č. 4: Vymazanie vyrovnávacej pamäte systému

Problém môžete vyriešiť odstránením dočasných súborov z konzoly. Postupujte podľa pokynov v článku Vymazanie vyrovnávacej pamäte konzoly Xbox 360 a potom skúste aktualizáciu znova prevziať.

Riešenie č. 5: Opätovné vloženie ukladacieho zariadenia

 • Ak namiesto pevného disku používate pamäťovú jednotku pre Xbox 360 alebo disk USB flash pre Xbox 360, vyberte a opätovne vložte pamäťovú jednotku alebo disk USB flash.
 • Ak máte pevný disk, postupujte podľa pokynov v článku Pridanie alebo vybratie pevného disku pre Xbox 360.

Po výmene ukladacieho zariadenia skúste prevziať aktualizáciu znova.

Riešenie č. 6: Skopírovanie aktualizácie na disk USB flash, CD alebo DVD

Skopírujte aktualizáciu konzoly z počítača na disk USB flash, disk CD alebo DVD. Potom aktualizáciu nainštalujte v konzole. Postupujte takto:

Skopírovanie aktualizácie konzoly na disk USB flash

Poznámka: Disk USB flash musí používať systém súborov FAT32.

 1. Zasuňte USB flash disk do USB portu na počítači.
 2. Prevezmite súbor s aktualizáciou.
 3. Kliknutím na tlačidlo Save (Uložiť) uložte súbor .zip s aktualizáciou konzoly do počítača.
 4. Dekomprimujte súbor:
  • Ak používate systém Windows XP, Windows Vista alebo Windows 7, súbor .zip dekomprimujte tak, že naň dvakrát kliknete.
  • Ak používate staršiu verziu systému Windows, musíte súbor dekomprimovať pomocou špeciálneho softvérového programu (napríklad programu WinZip).
 5. Skopírujte obsah súboru .zip do koreňového adresára disku USB flash.
 6. Odpojte disk USB flash od počítača.
 7. Zasuňte disk USB flash do portu USB na konzole Xbox 360.
 8. Reštartujte konzolu.
 9. Po reštartovaní konzoly sa automaticky spustí inštalačný program. Keď sa zobrazí výzva na aktualizáciu nového softvéru konzoly, vyberte možnosť Yes (Áno).

Skopírovanie aktualizácie konzoly na disk CD alebo DVD

Aktualizáciu si tiež môžete prevziať do počítača, skopírovať na disk CD alebo DVD a potom ju nainštalovať v konzole. Postupujte takto:

 1. Do počítača prevezmite súbor s aktualizáciou.
 2. Kliknutím na tlačidlo Save (Uložiť) uložte súbor .zip s aktualizáciou konzoly do počítača.
 3. Dekomprimujte súbor:
  • Ak používate systém Windows XP, Windows Vista alebo Windows 7, súbor .zip dekomprimujte tak, že naň dvakrát kliknete.
  • Ak používate staršiu verziu systému Windows, musíte súbor dekomprimovať pomocou špeciálneho softvérového programu (napríklad programu WinZip).
 4. Do počítača vložte prázdny zapisovateľný disk CD alebo DVD.
 5. Skopírujte obsah súboru .zip do koreňového adresára na disku CD alebo DVD a vyberte možnosť zápisu (napálenia) súborov na disk.
 6. Po napálení súborov na disk vyberte disk z počítača a vložte ho do diskovej jednotky na konzole Xbox 360.
 7. Reštartujte konzolu.
 8. Po reštartovaní konzoly sa automaticky spustí inštalačný program. Keď sa zobrazí výzva na aktualizáciu nového softvéru konzoly, vyberte možnosť Yes (Áno).

Ak sa po skopírovaní aktualizácie na disk flash, CD alebo DVD a následnej inštalácii aktualizácie v konzole zobrazí kód chyby, napríklad xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-C000-0001, obráťte sa na technickú podporu pre konzoly Xbox.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri pokuse o prevzatie aktualizácie konzoly Xbox 360 sa zobrazí chyba 807b0194, alebo iným problémom?