Pri prehrávaní obsahu v konzole Xbox 360 sa zobrazí chyba 807b019f

Pri pokuse o prehratie obsahu v konzole Xbox 360 sa zobrazí tento kód chyby a hlásenie:

Nemožno nájsť obsah.
Kód stavu: 807b019f

Znamená to, že konzola sa nemôže pripojiť k službe Xbox Live, a to pravdepodobne v dôsledku systémovej údržby, dočasného problému so službou Xbox Live alebo problému s konfiguráciou siete.

Riešenia

Ak chcete problém odstrániť, vyskúšajte nasledujúce riešenia. Ak niektoré riešenie nefunguje, prejdite na ďalšie.

Riešenie č. 1: Kontrola stavu služby Xbox Live

Niektoré funkcie služby Xbox Live nemusia dostupné pre dočasný problém so službou Xbox Live alebo pri plánovanej údržbe systému. Ak chcete zistiť stav služby Xbox Live, navštívte stránku Stav služby Xbox Live.

Riešenie č. 2: Otestujte pripojenie k službe Xbox Live

Ak chcete otestovať pripojenie k službe Xbox Live, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Na paneli Xbox prejdite do časti Settings (Nastavenia) a vyberte položku System (Systém).
 2. Vyberte položku Network Settings (Nastavenia siete).
 3. Ak sa zobrazí výzva, vyberte položku Wired Network (Káblová sieť) alebo názov bezdrôtovej siete.
 4. Vyberte položku Test Xbox Live Connection (Test pripojenia k službe Xbox Live).

Riešenie č. 3: Vymazanie vyrovnávacej pamäte systému

Ak chcete vymazať vyrovnávaciu pamäť systému, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu.
 2. Prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte položku System Settings (Nastavenia systému).
 3. Vyberte položku Storage (Úložisko) alebo Memory (Pamäť).
 1. Označte ľubovoľné ukladacie zariadenie a na ovládači stlačte tlačidlo Y. (Bez ohľadu na vybraté úložné zariadenie sa vymaže vyrovnávacia pamäť všetkých úložných zariadení.)
 2. Vyberte položku Clear System Cache (Vymazať vyrovnávaciu pamäť systému)
 1. Po zobrazení výzvy na potvrdenie údržby ukladacieho zariadenia vyberte položku Yes (Áno).
 2. Reštartujte konzolu.

Riešenie č. 4: Prevezmite obsah

Skúste prevziať a potom prehrať požadovaný obsah. Pokyny na prevzatie zakúpeného obsahu nájdete v článku Zobrazenie histórie prevzatých súborov zo služby Xbox Live v počítači alebo konzole Xbox 360.

Riešenie č. 5: Otvorte sieťové porty

Ak chcete získať prístup k službe Xbox Live, musíte v sieťovom hardvéri alebo bráne firewall otvoriť niekoľko portov. Informácie o tom, ktoré porty musia byť pre službu Xbox Live otvorené, nájdete v časti Sieťové porty používané službou Xbox Live.

Riešenie č. 6: Zlepšite výkon siete

Ak sa nemôžete pripojiť k službe Xbox Live, ste často odpájaní alebo sa nejaký obsah nezobrazuje, skúste zlepšiť výkon siete. Pomoc nájdete v článku Riešenie problému s pomalou odozvou konzoly Xbox 360.

Riešenie č. 7: Skontrolujte, či sa nevyskytli problémy s pripojením k sieti alebo u poskytovateľa internetových služieb

Ak poskytovateľ internetových služieb nastavil obmedzenie šírky pásma alebo času pripojenia, pravdepodobne sa nebudete môcť pripojiť k službe Xbox Live ani používať niektoré jej funkcie. Zistite u poskytovateľa internetových služieb, či existujú obmedzenia, ktoré môžu spôsobiť uplynutie časového limitu pripojenia.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri prehrávaní obsahu v konzole Xbox 360 sa zobrazí chyba 807b019f, alebo iným problémom?