Pri pokuse o prevzatie obsahu zo služby Xbox Live prostredníctvom konzoly Xbox 360 sa zobrazí chyba 807B01F4

Pri pokuse o použitie predplateného kódu alebo prevzatie obsahu zo služby Xbox Live sa môžu zobraziť nasledujúce chybové hlásenia:

Ľutujeme, vyskytol sa problém so službou Xbox. Skúste to znova neskôr.
Kód stavu: 807B01F4
Nemožno načítať informácie zo služby Xbox Live. Skúste to znova neskôr.
Kód stavu: 807B01F4

Môže to znamenať niektorý z nasledujúcich problémov:

 • Vyskytol sa problém so sieťovým nastavením.
 • Účet môže byť zablokovaný.

Poznámka: Pri tomto probléme sa nemusí dať otvoriť stránka Správa účtu.

Riešenia

Ak chcete problém odstrániť, vyskúšajte tieto riešenia.

Riešenie č. 1: Kontrola stavu služby Xbox Live

Ak sa tu zobrazujú nejaké výstrahy, počkajte, kým sa obnoví prevádzka služby, a potom to skúste znova:

Kľúčové služby Xbox Live: spustená
2019-10-24T04:00:05.6841032+00:00

Riešenie č. 2: Obnovenie systému

Ak chcete obnoviť systém, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Stlačte tlačidlo sprievodcu a vyberte položku Turn Off Console (Vypnúť konzolu).
 2. Na 5 minút odpojte zo zadnej strany smerovača, modemu alebo brány napájací kábel. Ak máte smerovač aj modem, odpojte napájací kábel z obidvoch zariadení.
 3. Po 5 minútach najprv zapojte modem alebo bránu a počkajte, kým sa neobnoví normálny stav všetkých indikátorov.
 4. Zapojte smerovač a počkajte, kým sa neobnoví normálny stav všetkých indikátorov.
 5. Znova zapnite konzolu Xbox a spustite test pripojenia k službe Xbox Live. Test spustite podľa týchto krokov:

  Poznámka: Ak používate bezdrôtový ovládač pre Xbox 360, môžete konzolu zapnúť pomocou tlačidla sprievodcu na ovládači.
  1. Vyberte položku settings (nastavenia).
  2. Vyberte položku System (Systém).
  3. Vyberte položku Network Settings (Nastavenia siete).
  4. Vyberte svoju sieť.
  5. Vyberte položku Test Xbox Live Connection (Test pripojenia k službe Xbox Live).

Riešenie č. 3: Otvorenie sieťových portov

Ak máte bránu firewall alebo ste pripojení k pracovnej, školskej alebo univerzitnej sieti, možno budete musieť otvoriť sieťové porty, aby mohla konzola Xbox 360 komunikovať so službou Xbox Live. Pomoc nájdete v článku Sieťové porty konzoly Xbox 360 a konfigurácie smerovača pre službu Xbox Live.

Ak sa problém vyskytuje aj naďalej, obráťte sa na technickú podporu pre konzoly Xbox.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri pokuse o prevzatie obsahu zo služby Xbox Live prostredníctvom konzoly Xbox 360 sa zobrazí chyba 807B01F4, alebo iným problémom?