Pri nákupe v konzole Xbox 360 sa zobrazí chyba 807b01f7

Pri nakupovaní prostredníctvom služby Xbox Live v konzole Xbox 360 sa môže zobraziť tento kód a hlásenie:

Určitý obsah služby Xbox Live je dočasne nedostupný. Aj naďalej máte prístup k svojmu profilu, môžete komunikovať s ostatnými hráčmi a hrať hry online.

Keď bude obsah dostupný, automaticky sa zobrazí.

Kód stavu: 807b01f7

Môže to znamenať, že sa vyskytli problémy so službou Xbox Live a je dočasne nedostupná. Mohol sa tiež vyskytnúť problém s pripojením k službe Xbox Live.

Riešenia

Tento problém môžete skúsiť odstrániť pomocou nasledujúcich riešení.

Riešenie č. 1: Skontrolujte stav služby Xbox Live

Ak sa tu zobrazujú nejaké výstrahy, počkajte, kým sa neobnoví prevádzka služby, a potom to skúste znova:

Kľúčové služby Xbox Live: spustená
2019-12-09T22:00:22.4127588+00:00

Riešenie č. 2: Otestujte pripojenie k službe Xbox Live

 1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu .
 2. Vyberte položky Settings (Nastavenia), System Settings (Nastavenia systému) a Network Settings (Nastavenia siete).
 3. Vyberte názov bezdrôtovej siete. Ak používate káblové pripojenie, vyberte položku Wired Network (Káblová sieť).
 4. Vyberte položku Test Xbox Live Connection (Test pripojenia k službe Xbox Live).

Poznámka: Ak sa zobrazí výzva na aktualizáciu softvéru konzoly, vyberte možnosť Yes (Áno).

Ak bol test úspešný, konzola by mala byť schopná pripojiť sa k službe Xbox Live. Skúste sa znova pripojiť do služby Xbox Live.

Ak bol test neúspešný, pokračujte v riešení problémov pomocou sprievodcu Riešenie chyby pripojenia konzoly Xbox 360.

Riešenie č. 3: Odstráňte a znova prevezmite svoj profil Xbox

Problém môžete vyriešiť nahradením neaktuálneho alebo poškodeného profilu v konzole. Postupujte takto:

Krok č. 1: Odstráňte svoj profil Xbox

  1. Prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte položku System (Systém).
  2. Vyberte položku Storage (Úložisko).
  3. Ak ku konzole nie sú pripojené žiadne externé ukladacie zariadenia, vyberte položku Hard Drive (Pevný disk). Ak používate externé ukladacie zariadenia, vyberte položku All Devices (Všetky zariadenia).
  4. Vyberte položku Profiles (Profily).
 1. Vyberte profil, ktorý chcete odstrániť.
 2. Vyberte položku Delete (Odstrániť).
 1. Vyberte jednu z týchto možností:
 • Delete Profile Only (Odstrániť iba profil). Tým odstránite profil, ale zachováte uložené hry a dosiahnuté výsledky. 
 • Delete Profile and Items (Odstráňte profil a položky). Tým odstránite profil a tiež súvisiace uložené hry a dosiahnuté výsledky.

Krok č. 2: Vymažte vyrovnávaciu pamäť systému

 1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu .
 2. Prejdite do ponuky settings (nastavenia) a vyberte položku System Settings (Nastavenia systému).
 3. Vyberte položku Storage (Úložisko) alebo Memory (Pamäť).
 4. Označte ľubovoľné ukladacie zariadenie a na ovládači stlačte tlačidlo Y . (Bez ohľadu na vybraté ukladacie zariadenie sa tým vymaže vyrovnávacia pamäť všetkých ukladacích zariadení.)
 5. Vyberte položku Clear System Cache (Vymazať vyrovnávaciu pamäť systému).
 6. Po zobrazení výzvy na potvrdenie údržby ukladacieho zariadenia vyberte položku Yes (Áno).
 7. Reštartujte konzolu.

Krok č. 3: Opätovné prevzatie profilu Xbox

 1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu .
 2. Vyberte položku Download Profile (Prevziať profil).

Poznámka: Nezobrazuje sa položka Download Profile (Prevziať profil)? Znamená to, že ste sa prihlásili pod iným profilom. Stlačením tlačidla X sa odhláste, vykonajte potvrdenie a potom vyberte položku Download Profile (Prevziať profil).

 1. V spodnej časti obrazovky Download Profile (Prevziať profil) vyberte položku Download Profile (Prevziať profil).
 1. Zadajte e-mailovú adresu účtu Microsoft, ktorý je priradený k vášmu profilu Xbox.

  Poznámka: Ak máte detský účet Xbox Live, na prevzatie profilu musíte zadať poverenia účtu Microsoft príslušného rodiča. (Ak potrebujete pomôcť so zabudnutými povereniami, použite sprievodcu Riešenie problému so zabudnutým účtom alebo Riešenie problému so zabudnutým prihlasovacím menom a heslom.)

 2. Zadajte heslo účtu Microsoft.
 3. Ak v konzole používate externé úložisko, vyberte ukladacie zariadenie, do ktorého chcete uložiť profil. Ak nepoužívate externé úložisko, spustí sa preberanie profilu hneď.

Teraz by ste sa v konzole mali dokázať prihlásiť pomocou profilu Xbox.
Dôležitá informácia: Ak ste profil prevzali do inej konzoly a vybrali ste možnosť Remember Password (Zapamätať si heslo), môžete heslo na diaľku odstrániť, aby v tejto druhej konzole nemali iné osoby prístup k vášmu profilu. Postup nájdete v článku Správa prihlasovacích predvolieb v konzole Xbox 360.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri nákupe v konzole Xbox 360 sa zobrazí chyba 807b01f7, alebo iným problémom?