Pri preberaní v konzole Xbox 360 sa zobrazí chyba 8b010008

Pri pokuse o preberanie v konzole Xbox 360 sa zobrazí tento kód chyby a hlásenie:

Kód stavu: 8b010008

Niektoré funkcie služby Xbox Live sú dočasne nedostupné. Naďalej môžete hrať online a odosielať správy.

Ak sa zobrazí toto chybové hlásenie a kód chyby, môže to znamenať niektorý z nasledujúcich problémov:

 • Niektoré funkcie služby Xbox nie sú dostupné v dôsledku údržby systému alebo dočasného problému so službou Xbox Live.
 • K niektorým funkciám služby Xbox nemôžete získať prístup pre problémy s konfiguráciou siete.

Riešenia

Riešenie č. 1: Kontrola stavu služby Xbox Live

Služba Xbox Live môže byť nedostupná v dôsledku systémovej údržby. Skontrolujte stav služby Xbox Live. Ak sa zobrazuje výstraha služby Xbox Live, počkajte a skúste to znova neskôr.

Ak sa nevyskytujú žiadne výstrahy služby Xbox Live, ale chyba sa zobrazuje aj naďalej, vyskúšajte nasledujúce riešenie.

Riešenie č. 2: Test pripojenia

Otestujte pripojenie konzoly Xbox 360 k službe Xbox Live. Postupujte takto:

 1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu.
 2. Prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte položku System Settings (Nastavenia systému).
 3. Vyberte položku Network Settings (Nastavenia siete).
 4. Ak sa zobrazí výzva, vyberte položku Wired Network (Káblová sieť) alebo názov bezdrôtovej siete.
 5. Vyberte položku Test Xbox Live Connection (Test pripojenia k službe Xbox Live).
 6. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
  • Ak bude test neúspešný a nepodarí sa vám pripojiť k službe Xbox Live, pozrite si časť Riešenie problémov s pripojením k službe Xbox Live.
  • Ak je služba Xbox Live dostupná, vyskúšajte nasledujúce riešenie.
  • Ak sa zobrazuje výstraha služby Xbox Live, skúste to znova, keď bude služba Xbox Live dostupná.

Ak sa chyba zobrazuje aj naďalej, vyskúšajte nasledujúce riešenie.

Riešenie č. 3: Otvorenie sieťových portov

Ak máte bránu firewall alebo ak je konzola pripojená k sieti v práci alebo v škole, bude nutné otvoriť sieťové porty, aby mohla konzola Xbox 360 komunikovať so službou Xbox Live. Pomoc nájdete v článku Sieťové porty používané službou Xbox Live.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri preberaní v konzole Xbox 360 sa zobrazí chyba 8b010008, alebo iným problémom?