Pri pokuse o sledovanie alebo kúpenie obsahu v konzole Xbox 360 sa zobrazí chyba 8c230002

Pri pokuse o sledovanie alebo kúpu obsahu v konzole Xbox 360 sa zobrazí nasledujúci kód chyby a hlásenie:

8C230002

Sorry, there's a problem with the Xbox service. (Ľutujeme, vyskytol sa problém so službou Xbox.) Skúste to znova neskôr.

Môže to znamenať, že služba Xbox Live je nedostupná alebo že váš účet má zablokovaný prístup k určitým typom obsahu, napríklad k nehodnotenému obsahu.

Riešenia

Tento problém môžete skúsiť odstrániť pomocou nasledujúcich riešení.

Riešenie č. 1: Skontrolujte stav služby Xbox Live

Ak sa tu zobrazujú nejaké výstrahy, počkajte, kým sa neobnoví prevádzka služby, a potom to skúste znova:

Kúpa a používanie obsahu: spustená
2019-10-23T15:08:27.5793610+00:00

Riešenie č. 2: Úprava nastavení ochrany osobných údajov

Ak používate účet dospelej osoby, prihláste sa doň a skontrolujte, či má neobmedzený prístup k obsahu. Nastavenia môžete upraviť v konzole Xbox 360 alebo online.

Úprava nastavení ochrany osobných údajov pomocou konzoly

  1. Prihláste sa do účtu, ktorý má problém. Prejdite do centrály Settings (Nastavenia) a vyberte položku Privacy (Ochrana osobných údajov).
  2. Na paneli Privacy & Online Settings (Nastavenia ochrany osobných údajov a nastavenia online) vyberte položku Change Settings (Zmeniť nastavenia).
  3. Vyberte možnosť Customize (Prispôsobiť).
  4. Posuňte sa nadol, vyberte položku Member Content (Členský obsah) a nastavenie ju na možnosť Everyone (Každý).

Úprava nastavení ochrany osobných údajov online

  1. Prihláste sa do účtu Microsoft.
  2. V časti Security & Privacy (Zabezpečenie a ochrana) vyberte položku Xbox privacy and online safety (Ochrana osobných údajov a bezpečnosť online pre konzolu Xbox).
  3. Vyberte položku Xbox 360 Online Safety (Bezpečnosť online konzoly Xbox 360).
  4. Vyberte účet, pomocou ktorého ste sa prihlásili, a nastavte položku Social Network Sharing (Zdieľanie prostredníctvom sociálnej siete) na hodnotu Allowed (Povolené).
  5. Vyberte položku Save (Uložiť).

Poznámka: Detské účty Xbox Live vyžadujú súhlas rodiča z rodičovského účtu Microsoft. Ďalšie informácie nájdete v článku Nastavenia ochrany osobných údajov a bezpečnosť online v konzole Xbox 360

Ak sa toto chybové hlásenie zobrazuje aj naďalej, vyskúšajte nasledujúce riešenie. 

Riešenie č. 3: Úprava rodinných nastavení

Rodinné nastavenia môžu blokovať zobrazovanie obsahu, ktorý má nižšie hodnotenie, než je aktuálne nastavenie pre konzolu. Skontrolujte, či obsah neskrývate z dôvodu rodinných nastavení. Nastavenia môžete upraviť pomocou konzoly Xbox 360 alebo online.

Úprava rodinných nastavení pomocou konzoly

  1. Prihláste sa do účtu, ktoré má problém. Prejdite do centrály Settings (Nastavenia) a vyberte položku Family (Rodina).
  2. Ak ste pre rodinné nastavenia vybrali prístupový kód, zadajte ho.
  3. Vyberte položku Ratings and Content (Hodnotenia a obsah).
  4. Vyberte položku Game Ratings (Hodnotenia hier) a možnosť All Games (Všetky hry).
  5. Vyberte položku Movie Ratings (Hodnotenia filmov) a možnosť All Movies (Všetky filmy).
  6. Vyberte položku TV Ratings (Hodnotenia televíznych relácií) a možnosť All TV Shows (Všetky televízne relácie).
  7. Vyberte položku Explicit Content (Explicitný obsah) a možnosť Allowed (Povolené).
  8. Vyberte položku Unrated Content (Nehodnotený obsah) a možnosť Allowed (Povolené).
  9. Stlačte tlačidlo B a vyberte možnosť Save and Exit (Uložiť a skončiť).

Úprava rodinných nastavení online

  1. Prihláste sa do účtu Microsoft.
  2. V časti Online safety (Bezpečnosť online), vyberte možnosť Xbox privacy and online safety (Ochrana osobných údajov a bezpečnosť online pre konzolu Xbox).
  3. Vyberte položku Xbox 360 Online Safety (Bezpečnosť online konzoly Xbox 360).
  4. Vyberte účet, pomocou ktorého ste sa prihlásili, a nastavte položku Programming (Programovanie) na hodnotu Standard (Štandardné).
  5. Vyberte položku Save (Uložiť).

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri pokuse o sledovanie alebo kúpenie obsahu v konzole Xbox 360 sa zobrazí chyba 8c230002, alebo iným problémom?