Pri pokuse o prevzatie aktualizácie sa zobrazí kód stavu C000-0022

Problém

Ak sa pri pokuse o prevzatie aktualizácie zobrazí nasledujúci kód stavu a hlásenie, znamená to, že sa s konzolou manipulovalo alebo bola upravovaná, a preto má zakázaný prístup.

Aktualizáciu nemožno spracovať. Ak problém pretrváva, navštívte lokalitu www.xbox.com/support.

Kód stavu: xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-C000-0022

Poznámka: Znaky x v kóde stavu sa v jednotlivých prípadoch líšia.

Pomocou tejto konzoly sa už nemôžete pripojiť k službe Xbox Live, inštalovať aktualizácie softvéru ani hrať nové hry, ktoré vyžadujú aktualizáciu softvéru konzoly. Získajte informácie o zákazoch konzoly v službe Xbox Live.

Riešenia

Ak na konzole so zakázaným prístupom chcete hrať hry v režime offline, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Fyzicky odpojte sieťový kábel alebo z konzoly vyberte adaptér bezdrôtovej siete pre konzolu Xbox 360.
 2. Budete musieť vypnúť automatické prihlasovanie, aby ste mohli hrať hry v režime offline. Postup vypnutia automatického prihlasovania:
  1. Reštartujte konzolu.
  2. Ak sa zobrazí výzva na aktualizáciu softvéru konzoly, vyberte možnosť No (Nie).
  3. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu.
  4. Prejdite do ponuky settings (nastavenia) a vyberte položku Profile (Profil).
  5. Vyberte položku Sign-in Preferences (Predvoľby prihlasovania).
  6. Položku Profile Auto Sign-in (Automatické prihlásenie do profilu) nastavte na hodnotu Off (Vypnuté).
  7. Stlačením tlačidla B na ovládači sa vráťte na panel Xbox.

Konzola odteraz bude môcť prehrávať existujúce hry v režime offline. Akékoľvek budúce pokusy o prihlásenie v službe Xbox Live alebo aktualizáciu softvéru konzoly spôsobia chybu.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri pokuse o prevzatie aktualizácie sa zobrazí kód stavu C000-0022, alebo iným problémom?