Pri pokuse o prevzatie aktualizácie konzoly Xbox 360 sa zobrazí chyba C000-0286

Pri pokuse o prevzatie aktualizácie do konzoly Xbox 360 sa zobrazí nasledujúci kód chyby a hlásenie:

Aktualizáciu nemožno spracovať. Ak problém pretrváva, navštívte lokalitu www.Xbox.com/support.

Chyba C000-0286

Môže to znamenať, že sa vyskytol problém s pripojením k službe Xbox Live.

Riešenia

Ak chcete problém odstrániť, vyskúšajte nasledujúce riešenia:

Riešenie č. 1: Skúste aktualizáciu nainštalovať znova. Postupujte takto:

  1. Reštartujte konzolu.
  2. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu Xbox.
  3. Prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte položku System Settings (Nastavenia systému).
  4. Vyberte položku Network Settings (Nastavenia siete).
  5. Vyberte položku Wired Network (Káblová sieť) alebo názov svojej bezdrôtovej siete (ak sa zobrazí výzva).
  6. Vyberte položku Test Xbox Live Connection (Test pripojenia k službe Xbox Live).
  7. Ak sa zobrazí výzva na aktualizáciu softvéru konzoly, vyberte možnosť Yes (Áno).

Riešenie č. 2: Vytvorte priame pripojenie medzi konzolou a svojím modemom pomocou kábla siete Ethernet. Do modemu by teraz nemali byť zapojené žiadne iné zariadenia. Skúste aktualizáciu nainštalovať znova.

Riešenie č. 3: Ak máte problémy s pripojením k službe Xbox Live, pozrite si článok Sieťová podpora.

Poznámka: Softvér konzoly môžete aktualizovať aj tak, že aktualizáciu prevezmete na disk USB flash alebo iný disk a potom ju prenesiete do konzoly. Pozrite si časť Riešenie problémov s aktualizáciou softvéru konzoly.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri pokuse o prevzatie aktualizácie konzoly Xbox 360 sa zobrazí chyba C000-0286, alebo iným problémom?