Pri používaní softvéru Zune sa zobrazí chyba C00D1365

Poznámka: Služba Zune od 15. novembra 2015 nie je k dispozícii. Pri pokuse o streamovanie, prevzatie obsahu alebo aktualizáciu služby sa preto môžu vyskytnúť chyby.

Pri používaní softvéru Zune sa zobrazí táto chyba:

C00D1365

Znamená to, že sa softvér Zune nedokáže pripojiť k obchodu Xbox Music, aby overil práva na používanie predplatného služby Music Pass. Softvér Zune sa vôbec nedokáže pripojiť na internet alebo služba Zune môže byť nedostupná.

Riešenie

Riešenie č. 1: Skontrolujte stav služby Zune

Prejdite na stránku Stav služby Xbox Live a zistite, či je služba Zune dostupná. Ak je služba nedostupná, skúste to znova neskôr.

Riešenie č. 2: Skontrolujte, či ste pripojení na internet

Mohlo sa prerušiť pripojenie Wi-Fi, služba môže byť nedostupná alebo smerovač môže byť v režime offline a vyžadovať jednoduché reštartovanie. Nižšie nájdete návod, ako riešiť problémy s internetovým pripojením.

Windows 7:

 1. Kliknite na tlačidlo Start (Štart) a potom na položku Control Panel (Ovládací panel).
 2. Kliknite alebo ťuknite na položku Network and Internet (Sieť a Internet) a potom na položku View network status and tasks (Zobraziť stav siete a sieťové úlohy). Podľa tejto obrazovky zistíte, či ste pripojení k sieti.
  • Ak nie ste pripojení k sieti, v stavovom okne kliknite alebo ťuknite na položku Connect to a network (Pripojiť k sieti) a vyberte dostupnú sieť.
  • Ak sa zobrazuje, že ste pripojení k nesprávnej sieti, vyberte správnu sieť a po zobrazení výzvy zadajte prístupový kód.

Windows 8:

 1.  Prejdite na domovskú obrazovku, napíšte text control panel (ovládací panel) a stlačením alebo ťuknutím na kláves Enter na klávesnici prejdite na obrazovku Ovládacieho panela.
 2. Kliknite alebo ťuknite na položku Network and Sharing Center (Centrum sietí). Podľa tejto obrazovky zistíte, či ste pripojení k sieti.
  • Ak nie ste pripojení k sieti, kliknite alebo ťuknite na položku Set up a new connection or network (Vytvoriť nové pripojenie alebo sieť).
  • Ak sa zobrazuje, že ste pripojení k nesprávnej sieti, vyberte správnu sieť a po zobrazení výzvy zadajte prístupový kód.

Ak sa naďalej nemôžete pripojiť na internet, mohol sa vyskytnúť problém s internetovou službou. Môžete chvíľu počkať a prihlásiť sa znova neskôr alebo sa obráťte na poskytovateľa služieb.

Riešenie č. 3: Skontrolujte, či je v počítači správne nastavený čas a dátum

Ak chcete tieto nastavenia zmeniť, kliknite na čas a dátum zobrazený na paneli úloh úplne vpravo. Potom kliknite na položku Change date and time setting (Zmeniť nastavenie dátumu a času) a nastavte správny dátum a čas.

Riešenie č. 4: Vymažte históriu a dočasné súbory webového prehľadávača

Postupujte takto:

 1. Otvorte prehľadávač. Ak používate systém Windows 8, otvorte program Internet Explorer na pracovnej ploche. Stlačením alebo ťuknutím na kláves Alt na klávesnici zobrazte panel s ponukami.
 2. Ak používate program Internet Explorer, kliknite alebo ťuknite na položku Tools (Nástroje) a potom na položku Internet Options (Možnosti siete Internet).
 3. Na karte General (Všeobecné) prejdite do časti Browsing history (História prehľadávania) a kliknite alebo ťuknite na tlačidlo Delete (Odstrániť).
 4. V okne Delete Browsing History (Odstránenie histórie prehľadávania) začiarknite políčko Temporary Internet files (Dočasné internetové súbory). Zrušte začiarknutie všetkých ostatných políčok.
 5. Kliknite alebo ťuknite na položku Delete (Odstrániť).

Reštartujte softvér Zune a zistite, či môžete získať prístup k položkám.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri používaní softvéru Zune sa zobrazí chyba C00D1365, alebo iným problémom?